TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 


_________ N I E U W S _________


NIEUWSBERICHTEN 2008 - TWEDE SEMESTER


31.12.2008 - INTERNATIONALE JONGERENBIJEENKOMST INGERICHT DOOR DE GEMEENSCHAP VAN TAIZE - ORTHODOXE DEELNAME
25.12.2008 - KERSTBOODSCHAP VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS VAN KONSTANTINOPEL, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK
18.12.2008 - KERSTBOODSCHAP VAN Z.E. METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIË, EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
17.12.2008 - WELDRA : INTERNATIONALE JONGERENBIJEENKOMST INGERICHT DOOR DE GEMEENSCHAP VAN TAIZE
18.12.2008 - RECHTSTREEKSE UITZENDING VAN EEN ORTHODOXE EREDIENST OP VRT TV EEN - VANUIT DE ORTHODOXE KERK VAN DE HH. KONSTANTIJN & HELENA TE BRUGGE (10u-11u)
10.12.2008 - INTERNATIONAAL INTERRELIGIEUZE CONFERENTIE IN DEN HAAG - ROND "GELOVEN IN MENSENRECHTEN"
06.12.2008 - FOTO'S VAN HET PATROONS-FEEST VAN DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE SCHAARBEEK ( BRUSSEL)
05.12.2008 - OVERLIJDEN VAN PATRIARCH ALEXIS VAN MOSKOU EN GEHEEL RUSLAND
30.11.2008 - PATROONSFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE H. APOSTEL ANDREAS TE GENT
29.11.2008 - EEN ORTHODOXE PAROCHIE IN HASSELT: DE PAROCHIE VAN DE DRIE HIËRARCHEN
29.11.2008 - VIERING 60 JAAR BESTAAN OEKRAIENSE PAROCHIE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL IN GENK
28.11.2008 - PATROONSFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE H. NEKTARIOS TE EINDHOVEN
28.11.2008 - RADIO-UITZENDING MET AARTSBISSCHOP GABRIEL OVER BEZOEK VAN OECUMENISCHE PATRIARCH AAN OEKRAINE: VRT RADIO EEN OP 4 DECEMBER 2008 OM 20u (na de nieuwsflits)

VIA DEZE SITE KAN U LUISTEREN NAAR:
ENKELE VROEGERE UITZENDINGEN VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIË
25.11.2008 - EEN ORTHODOXE VERTEGENWOORDIGER OP HET EERSTE WERELDFORUM VOOR EEN MULTICULTURELE WERELD, INGERICHT DOOR DE "CLUB DE MADRID" - Rotterdam, 12-14 nov 2008
20.11.2008 - VIA DEZE SITE KAN U LUISTEREN NAAR UITZENDINGEN VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIË
10.11.2008 - PATROONFEEST VAN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL IN BRUSSEL VOORGEGAAN DOOR ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIË
25.10.2008 - KLIK EN KIJK NAAR DE UITZENDING OVER DE BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE PRIMATEN IN KONSTANTINOPEL (9-12 oktober 2008)
24.10.2008 - 60e VERJAARDAG VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE BESCHERMING VAN DE MOEDER GODS TE BOUSSOIT
19.10.2008 - EEN NIEUW HISTORISCH MOMENT IN DE TOENADERING VAN DE CHRISTENEN VAN OOST EN VAN WEST : DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS SPREEKT DE ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENSYNODE TOE IN ROME
18.10.2008 - INZEGENING VAN DE NIEUWE ORTHODOXE KERK VAN DE HEILIGE NIKOLAAS IN HET GROOT-HERTOGDOM-LUXEMBURG
16.10.2008 - AANKONDIGING: HET PATROONSFEEST VAN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL. VESPERS, LITURGIE, DOXOLOGIE VOOR HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT en RECEPTIE.
13.10.2008 - VERSLAG BIJEENKOMST ORTHODOXE PRIMATEN IN FANAR ONDER VOORZITTERSCHAP VAN OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS
08.10.2008 - BIJEENKOMST ORTHODOXE PRIMATEN IN KONSTANTINOPEL ONDER VOORZITTERSCHAP VAN OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS

03.10.2006 - TENTOONSTELLING ALS GESCHENK VOOR 75e VERJAARDAG KARDINAAL GODFRIED DANNEELS - METROPOLIET PANTELEIMON BIJZONDERE GAST OP OPENING

01.10.2006 - RADIO RTBF - UITZENDING OVER DE BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE PRIMATEN TE KONSTANTINOPEL MET METROPOLIET GENNADIOS VAN SASSIMA.

KLIK HIER: VOOR INFO
KLIK HIER: OM TE LUISTEREN

26.09.2008 - 41e CONFERENTIE VAN DE INTERNATIONALE VERENIGING VAN AALMOEZENIERS VAN BURGERLIJKE LUCHTVAART TE NICE.
THEMA: "LUCHTHAVENAALMOEZENIERS -
BRUGGENBOUWERS"
25.09.2008 - OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK, GROTE GAST VAN HET EUROPEES PARLEMENT
21.09.2008 - XVIe INTERNATIONAAL OECUMENISCH COLLOQIUM OVER ORTHODOXE SPIRITUALITEIT IN HET MONASTERIUM VAN BOSE, IN NOORD-ITALIË - THEMA: GEESTELIJK VADERSCHAP
21.07.2008 - BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE JONGEREN VAN BELGIE (tussen Gent en Antwerpen)
16.09.2008 - BEZOEK VAN PATRIARCH THEOFILOS VAN JERUZALEM AAN DE EUROPESE INSTELLINGEN TE BRUSSEL

06.09.2006 - FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS - KLOOSTERFEEST IN ASTEN (NEDERLAND) : IEDEREEN IS ER WELKOM

04.09.2008 - RADIO-UITZENDING VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE OVER HET HUWELIJK IN DE ORTHODOXE KERK - GASTSPREKER VADER BART D'HUYVETTER
30.07.2008 - INTERRELIGIEUZE BIJEENKOMST IN NOORWEGEN OVER HEILIGE PLAATSEN EN HUN PROBLEEM OF VERHINDERING VAN VRIJE TOEGANG
27.07.2008 - HISTORISCH BEZOEK VAN OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS AAN OEKRAINE WAAR HIJ VOORGING IN DE VIERING VAN 1020 JAAR KERSTENING VAN DE RUS IN KIEV

 
 
 
 

© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU