TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 


_________ N I E U W S _________


NIEUWSBERICHTEN 2009


23.10.2009 - ORTHODOXE PAROCHIE VAN HASSELT HEEFT EIGEN KERK EN VIERT NU ELKE ZONDAG GODDELIJKE LITURGIE

18.10.2009 - ORTHODOXE DEELNAME AAN DANKVIERING VOOR NIEUWE ROOMS-KATHOLIEKE HEILIGE: PATER DAMIAAN

18.10.2009 - BIJEENKOMST VAN DE 'ORTHODOXE JEUGD VAN BELGIE' IN SINT-JORIS-WEERT (16-18 oktober 2009)

03.10.2009 - REPORTAGE OP BELGISCHE TV OVER SINOPE EN CAPPADOCIE (TURKIJE)
KLIK HIER VOOR: UITZENDING OP VRT
KLIK HIER VOOR: UITZENDING OP RTBF
KLIK HIER VOOR: BEKIJKEN VIA INTERNET
02.10.2009 - JONGERENBIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN DE 30e VERJAARDAG VAN DE "ORTHODOXE JEUGD IN BELGIE" (16-18 oktober 2009)

03.10.2009 - OPENINGSDINER ICIRC IN HET EUROPEES PARLEMENT IN BRUSSEL

02.10.2009 - RADIO-UITZENDING MET ALEX KINNET OVER "BYZANTIJNSE ICONOGRAFIE" - VRT RADIO EEN OP 2 OKTOBER 2009 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
29.09.2009 - KONSTANTINOPEL - VERKIEZING VAN EEN NIEUWE BISSCHOP, HULPBISSCHOP VAN HET AARTSBISDOM VAN MEXICO

20.09.2009 - 42e INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN DE LUCHTHAVENAALMOEZENIERS

05.09.2009 - INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER DE OECUMENISCHE ERFENIS VAN KARDINAAL WILLEBRANDS - UTRECHT 2-5 SEPTEMBER 2009
03.09.2009 - RADIO-UITZENDING MET AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT OVER "ZIJN ONTMOETING MET DE ORTHODOXIE" - VRT RADIO EEN OP 3 SEPTEMBER 2009 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
12.08.2009 - ANTWOORD VAN ARCHIM. MAKARIOS GRINIEZAKIS OP UITLATINGEN OVER "HET PRIMAATSCHAP IN DE ORTHODOXE KERK"
09.08.2009 - OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS SPREEKT MOOIE HOMILIE UIT: "DE GENADE VAN GOD BEPERKT ZICH NIET TOT GETALLEN"
15.07.2009 - ASSEMBLEE VAN DE KONFERENTIE VAN EUROPESE KERKEN (KEK) IN LYON, MET DE DEELNAME VAN ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS
06.07.2009 - OFFICIEEL BEZOEK VAN ZIJNE GELUKZALIGHEID PATRIARCH KYRILL VAN MOSKOU AAN DE ZETEL VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT
02.07.2009 - RADIO-UITZENDING MET BISSCHOP ATHENAGORAS EN MOEDER MARIA VAN HET KLOOSTER IN ASTEN OVER "HET ORTHODOX MONACHISME" - VRT RADIO EEN OP 2 JULI 2009 OM 19u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
30.06.2009 - EEN DELEGATIE VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT IN HET VATIKAAN - ONDERHOUD - BROEDERLIJKE ONTMOETING - DEELNAME AAN HET FEEST VAN DE HH. PETRUS EN PAULUS
14.06.2009 - IVe PANORTHODOXE PRECONCILIAIRE CONFERENTIE IN CHAMBESY EN VOORGEZETEN DOOR METROPOLIET IOANNIS VAN PERGAMON - HET PROBLEEM VAN DE ORTHODOXE DIASPORA
03.06.2009 - PELGRIMSTOCHT VAN HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG NAAR SINOPE EN CAPPADOCIE
02.06.2009 - 50e GROOTSE BIJEENKOMST VAN GRIEKEN EN VRIENDEN VAN GRIEKENLAND UIT DE BENELUX - IN HET PROVINCIAAL DOMEIN VAN HUIZINGEN (NABIJ BRUSSEL)
KLIK HIER: VOOR DE FOTO'S
02.06.2009 - RADIO-UITZENDING MET MOEDER THEODORA OVER "HET WONDER VAN CAPPADOCIE EN DE BYZANTIJNSE ICONOGRAFIE" - VRT RADIO EEN OP 4 JUNI 2009 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
13.05.2009 - UITNODIGING TOT 50e GROOTSE BIJEENKOMST VAN GRIEKEN EN HELLENOFILEN VAN DE BENELUX TE HUIZINGEN (NABIJ BRUSSEL) : OP MAANDAG 1 JUNI 2009 (VERLOFDAG)
11.05.2009 - EEN NIEUWE WEBSITE IN HET GRIEKS MET KERKELIJKE BERICHTEN VANUIT HET CENTRUM VAN DE ORTHODOXIE
11.05.2009 - BIJEENKOMST VAN VOORZITTERS EUROPEES PARLEMENT EN EUROPESE COMMISSIE MET VERTEGENWOORDIGERS VAN MONOTHEISTISCHE GODSDIENSTEN
06.05.2009 - HET CONGRES VAN DE ORTHODOXE KERK IN WEST-EUROPA TE AMIENS - 30 april - 3 mei 2009
06.05.2009 - RADIO-UITZENDING MET AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT EN PRIESTER LUC GABRIELS OVER "CONGRES VAN DE ORTHODOXE KERK IN WEST-EUROPA" - VRT RADIO EEN OP 7 MEI 2009 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online

19.04.2009 - FOTO'S VAN DE GROTE WEEK EN DE OPSTANDING IN HET CENTRUM VAN DE ORTHODOXIE, VOORGEZETEN DOOR ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS

14.04.2009 - PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXIE

14.04.2009 - PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE, EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

09.04.2009 - RADIO-UITZENDING MET PRIESTER DOMINIQUE VERBEKE OVER "ECOLOGIE EN THEOLOGIE - EEN DIALOOG"? - VRT RADIO EEN OP 9 APRIL 2009 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
29.03.2009 - TV ORTHODOXIE: DE VIERING VAN DE TRIOMF VAN DE ORTHODOXIE IN KONSTANTINOPEL EN DE WIJDING VAN METROPOLIET NATHANAEL VAN KOS EN NISYROS
12.03.2009 - ARTIKEL IN HET TIJDSCHRIFT 'LYCHNARI': "IN DIALOOG MET DE ORTHODOXIE", EEN INTERVIEUW MET BISSCHOP ATHENAGORAS VAN SINOPE
08.03.2009 - WIJDING VAN METROPOLIET NATHANAEL VAN KOS EN NISYROS EN VIERING VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE TE KONSTANTINOPEL
08.03.2009 - GROOTSE VIERING VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE TE BRUSSEL
05.03.2009 - RADIO-UITZENDING MET BISSCHOP ATHENAGORAS VAN SINOPE OVER DE HEILIGE EN GROTE VASTEN IN DE ORTHODOXE KERK: VRT RADIO EEN OP 5 MAART 2009 OM 20u03 (na de nieuwsflits)
12.02.2009 - AANKONDIGING BIJEENKOMST ORTHODOXE JONGEREN BELGIE IN BRUGGE - BEZINNING OVER ONS GELOOF EN OVER ORTHODOXIE EN ECOLOGIE

KLIK HIER VOOR WEBLOG JONGEREN

07.02.2009 - INWIJDING VAN DE ORTHODOXE KERK HEILIGE AMANDUS TE KORTRIJK VOORGEGAAN DOOR ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE
06.02.2009 - EERSTE PATROONSFEEST VAN DE JONGE ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE DRIE HIERARCHEN IN HASSELT EN FEEST VOOR HET ONDERWIJS
05.02.2009 - RADIO-UITZENDING MET AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT BIJ HET HEENGAAN VAN OLIVIER CLEMENT, GROOT ORTHODOX THEOLOOG: VRT RADIO EEN OP 5 FEBRUARI 2009 OM 20u (na de nieuwsflits)
01.02.2009 - INTRONISATIE VAN DE NIEUWE PATRIARCH VAN MOSKOU - ZIJNE GELUKZALIGHEID KYRIL I
28.01 2009 - EEN HISTORISCHE MAAND VOOR DE ORTHODOXE APOSTOLISCHE KERK VAN ESTLAND - WIJDING VAN TWEE BISSCHOPPEN EN OPRICHTING VAN EEN HEILIGE SYNODE
27.01.2009 - VERKIEZING VAN DE NIEUWE PATRIARCH VAN MOSKOU - ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET KYRIL VAN SMOLENSK EN KALININGRAD
26.01.2008 - RADIO-UITZENDING MET BISSCHOP ATHENAGORAS VAN SINOPE MET EEN OVERZICHT OVER HET VOORBIJE JAAR: VRT RADIO EEN OP 8 JANUARI 2009 OM 20u (na de nieuwsflits)
25.01.2009 - HOMILIE VAN BISSCHOP ATHENAGORAS VAN SINOPE, HULPBISSCHOP VAN HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE (OECUMENISCH PATRIARCHAAT), GEHOUDEN BIJ OECUMENISCHE VIERING IN KATHEDRAAL VAN BRUGGE
KLIK HIER VOOR DE FOTO'S
24.01.2009 - STUDIEDAG ANGLICANEN - ORTHODOXEN - OUD-KATHOLIEKEN NEDERLAND IN ROTTERDAM

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S

22.01.2009 - OECUMENISCHE WAKE IN DE ANGLICAANSE 'HOLY TRINITY'-KERK IN BRUSSEL - ORTHODOXE DEELNAME
18.01.2009 - OECUMENISCHE VESPERS IN DE NIEUWE ORTHODOXE KERK VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE WEILER-LA-TOUR (LUXEMBURG)
11.01.2009 - FOTO'S VAN DE "VASSILOPITTA" VAN HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE (OECUMENISCH PATRIARCHAAT)
11.01.2009 - UITZENDING VAN EEN ORTHODOXE EREDIENST OP VRT TV EEN - DE BIJEENKOMST VAN ORTHODOXE PRIMATEN IN KONSTANTINOPEL (op zondag 11 januari van 10u-11u)

 
 
 
 
 
© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU