ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
7. ΔΙΟΙΚΗΣIΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
8. ΕΝΟΡΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
9. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
10. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
11. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ BENELUX
12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ - ΕΝΟΡΙΕΣ
13. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
14. ΡΑΔΙΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΥΠΟΣ
15. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
16. ΔΙΑΚΟΝΙΑ
17. ΜΟΥΣΕΙΟ
18. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
19. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
20. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
21. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
22. ΑΡΧΕΙΑ
23. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
24. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΗΣ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΒΕΛΓΙΟ

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διὰ Νόμου (29.3.1985) δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Οργἀνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τὸ σχετικὸν μὲ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας προβλέπει την δημιουργία Επιτροπών ελέγχου διαχειρίσεως ενοριακών ταμείων.

Έτσι το Βασιλικό Διάταγμα προβλέπει ότι οι σχέσεις με το Κράτος θα διεκπερεώνονται μέσω του του αντιπροσωπευτικού οργάνου του συνόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Διάταξη οργανώνει επίσης την διοίκηση του Ορθόδοξου Θρησκεύματος με βάση χωρικές περιφέριες. Ainsi, l'A.R. prévoit que les rapports avec l'autorité civile sont assurés par un organe représentatif de l'ensemble de l'Eglise Orthodoxe. L'Arrêté organise aussi l'administration propre du culte orthodoxe sur une base territoriale provinciale. Cependant, il admet la constitution éventuelle de plusieurs conseils de fabrique d'église sur le territoire d'une même province ou d'un conseil de fabrique d'église sur le territoire de plusieurs provinces.

Αντιπρωσοπευτικό όργανο του συνόλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

To 1o ἀρθρο του ιδίου Β.Δ. της 15ης Μαρτίου 1988 (βλέπε πιο πάνω) σημειώνει οτι το αντιπροσωπευτικό όργανο του συνόλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ο Μητροπολήτης-Αρχιεπίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Επἰ λέξει:

 'Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡμῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ'  (Κεφἀλαιο 1ο - άρθρο 1ο).

 

ΚΑΤΩ-ΧΩΡΕΣ

Τὸ σύνολον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτην Βελγίου καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνήκοντος εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, ἢ ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπόν του.

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Λουξεμβούργῳ ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τὴν 26ην Ἰανουαρίου 2015 καὶ περιλαμβάνει τὰς Ὀρθοδόξους Ἐνορίας: Ἑλληνόφωνον, Ρωσσόφωνον, Σερβόφωνον καὶ Ρουμανόφωνον ἐν τῷ Μεγάλῳ Δουκάτῳ.

Ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Συμφωνία αὐτὴ ἀνανέωσε τὰς παλαιοτέρας Συμφωνίας τοῦ 1997 καὶ τοῦ 2004 μεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου.


 

Nomiko Plaisio tis Orthodoxou Ekklisias sto Belgio

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολήτης Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρας


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολήτης Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρας,
Εξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Avenue Charbo 71    
1030 Bruxelles
Belgique

Tél.
+32.2.736.52.78
Fax. +32.2.735.32.64
E-mail:
[email protected]

Ονομαστική Εορτή: 24 Ιουλίου=> Δείτε εδώ την BIOΓΡΑΦΙΑ του Σεβασμιωτάτου <=
© 2004-2016 - Orthodox Church in Belgium

MENU