TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 


_________ N I E U W S _________


NIEUWSBERICHTEN 200617.12.2006 - DIAKENWIJDING VAN ATHANASE DE THEUX TE BRUSSEL

08.12.2006 - MERKWAARDIGE ORTHODOXE BIJDRAGE OP 40e NATIONALE COMMISSIE VOOR OECUMENE

30.11.2006 - PAUS BENEDICTUS XVI WOONT GODDELIJKE LITURGIE BIJ IN OECUMENISCH PATRIARCHAAT

30.11.2006 - HISTORISCH BEZOEK VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE ZETEL VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT

26.11.2006 - VIERING VAN PATROONSFEEST VAN ORTHODOXE KAPEL IN BRUSSELSE LUCHTHAVEN

19.11.2006 - CONTACTEN TUSSEN ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EN ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN BELGIE - BEZOEK VAN DE ABT VAN ROCHEFORT

16.11.2006 - OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS ONTVANGT WELDRA PAUS BENEDICTUS XVI IN KONSTANTINOPEL

12.11.2006 - INTRONISATIE VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP VAN CYPRUS, ZIJN GELUKZALIGHEID CHRYSOSTOMOS II

12.11.2006 - DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS ONTVANGT PAUS BENEDICTUS XVI IN DE ZETEL VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT TE KONSTANTINOPEL (29 - 30 november 2006)

17.10.2006 - OPENHARTIGE ONMOETING TUSSEN DE OECUMENISCHE PATRIARCH EN DE AARTSBISSCHOP VAN ATHENE

13.10.2006 - OVERLIJDEN VAN SENIOR-METROPOLIET CHRYSOSTOMOS VAN EFEZE, EERSTE HIERARCH VAN DE OECUMENISCH TROON

01.10.2006 - FOTO'S VAN HET KLOOSTERFEEST IN ASTEN EN HET ZILVEREN JUBILEUM VAN DE PAROCHIE VAN AMERSFOORT

08.09.2006 - 39e INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN DE LUCHTHAVENAALMOEZENIERS

30.08.2006 - VERKIEZING VAN DE AARTSBISSCHOP VAN KRETA, MGR IRENEOS ATHANASIADIS

22.08.2006 - AANKONDIGING VIERING 15 JAAR NEDERLANDSTALIG ORTHODOX VORMINGS-CENTRUM "HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG"

08.08.2006 - ORTHODOX GEBED OP UITVAART KARDINAAL JOHANNES WILLEBRANDS - GROTE OECUMENISCHE FIGUUR

30.07.2006 - VIIe NEDERLANDSTALIG ORTHODOX ZOMERKAMP GEHOUDEN IN BELGIE

03.07.2006 - BOODSCHAP VAN MEDELEVEN AAN DE OUDERS VAN NATHALIE ET STACY

12.03.2006 - ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN BRUSSEL
05.03.2006 - CATECHETISCHE PREEK VAN ZIJN ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS BIJ HET BEGIN VAN DE GROTE VASTEN
11.02.2006 - PATROONSFEEST ORTHODOXE PAROCHIE HEILIGE AMANDUS - KORTRIJK
30.01.2006 - OVERLIJDEN VAN DE PRIMAAT VAN DE ORTHODOXE KERK VAN TSJECHIE EN SLOWAKIJE, Z.G. METROPOLIET NICOLAS
29.01.2006 - WIJDINGEN IN DE SCHOOT VAN DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE NEKTARIOS TE EINDHOVEN
22.01.2006 - DEELNAME AAN DE OECUMENISCHE VIERING TE LUXEMBURG IN HET KADER VAN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN
19.01.2006 - ORTHODOXE DEELNAME AAN DE OECUMENISCHE VIERING IN BRUSSEL IN HET TEKEN VAN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN
15.01.2006 - HET SNIJDEN VAN HET BASILIOSBROOD VAN HET AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

 

© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU