TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 


_________ N I E U W S _________


NIEUWSBERICHTEN 2008 - EERSTE SEMESTER


21.06.2008 - COMMUNIQUE VAN DE DEELNEMERS AAN EEN INTERORTHODOXE BIJEENKOMST TE RHODOS N.A.V. HET VERTREK VAN DE DELEGATIE VAN MOSKOU
07.06.2008 - LEDENDAG VAN DE VERENIGING VAN ORTHODOXEN IN NEDERLAND IN HET KLOOSTER TE ASTEN
05.06.2008 - LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN LES ORTHODOXE GODSDIENST UIT HET ANTWERPSE VERZAMELD IN KERK H. GEORGIOS
24.05.2008 - KERKWIJDING IN SCHOOT VAN ORTHODOXE PAROCHIE HH. KONSTANTIJN & HELENA TE BRUGGE VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON
18.05.2008 - RECHTSTREEKSE UITZENDING VAN EEN ORTHODOXE EREDIENST OP VRT TV EEN - VANUIT DE ORTHODOXE KERK VAN DE H. APOSTEL ANDREAS TE GENT (10u-11u)
12.05.2008 - 49e GROOTSE BIJEENKOMST VAN ORTHODOXEN VAN DE BENELUX IN HUIZINGEN IN VLAAMS-BRABANT
09.05.2008 - GEMEENSCHAPPELIJKE VIERING VAN FEEST HH. CYRILLUS & METHODIUS IN BRUSSEL (ORTHODOXEN EN ROOMS-KATHOLIEKEN)
01.05.2008 - FOTO'S VAN HET PATROONSFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN NAMEN, VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIË
27.04.2008 - DIVERSE ALBUMS MET FOTO'S VAN VIERINGEN VAN DE GROTE WEEK EN VAN HET GROTE FEEST VAN PASEN IN BELGIË
27.04.2008 - PAASBOODSCHAP VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS VAN KONSTANTINOPEL, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK
13.04.2008 - BEZOEK VAN JOSE MANUEL BARROSO, VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE, AAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT IN DE FANAR
10.04.2008 - AANKONDIGING : GEMEENSCHAPPELIJKE VIERING TUSSEN KATHOLIEKEN EN ORTHODOXEN VAN HET FEEST VAN DE HH. KYRILLOS EN METHODIOS
03.04.2008 - LUISTER HIER NAAR DE UITZENDING OVER DE GROTE VASTEN - MET FRAGMENTEN UIT DE RIJKDOM VAN DE ORTHODOXE LITURGISCHE TRADITIE (VRT - 3 april 2008)
24.03.2008 - VOORSTELLING VAN HET NIEUWE BOEK VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS - ENCOUNTERING THE MYSTERY
21.03.2008 - VERKIEZINGEN VAN HIERARCHEN - MGR ATHANASIOS PAPAS, NIEUWE METROPOLIET VAN CHALCEDON
16.03.2008 - GROOTSE CONCELEBRATIE VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN ROTTERDAM
16.03.2008 - 25e GEMEENSCHAPPELIJKE VIERING VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN BRUSSEL
12.03.2008 - KLIK HIER: VOOR HET BEKIJKEN VAN DE NEDERLANDSTALIGE UITZENDING VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE: "DE HEILIGE SILOUAN VAN DE ATHOSBERG"

KLIK HIER: VOOR ALLE VIDEO'S VAN ORTHODOXE KERK IN BELGIE

09.03.2008 - AANKONDIGING VAN ENKELE TV-PROGRAMMA'S: "DE HEILIGE SILOUAN VAN DE ATHOSBERG, VOORBEELD VAN MONASTIEK LEVEN EN SPIRITUALITEIT - BEZOEK AAN HET MONASTERIUM VAN DE HEILIGE SILOUAN"
09.03.2008 - CATECHETISCHE PREEK VAN ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS BIJ DE AANVANG VAN DE GROTE VASTEN
29.02.2008 - NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE HEILIGE SYNODE VAN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT
20.02.2008 - VIERING VAN DE 60e VERJAARDAG VAN DE OPRICHTING VAN DE WERELDRAAD VAN KERKEN (GENEVE)
20.02.2008 - UITNODIGING VOOR GEZAMENLIJKE VIERING VAN DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN DE KERK VAN DE H. NIKOLAAS TE ROTTERDAM, VOORGEGAAN DOOR BISSCHOP MAXIMOS VAN EVMENIA

20.02.2008 - UITNODIGING - ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL

21.02.2008 - RADIO-UITZENDING VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE OVER DE ORTHODOXIE IN KENIA - GASTSPREKER GREGOIRE VERBEKE

16.02.2008 - INTRONISATIE VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP HIERONYMOS VAN ATHENE EN GEHEEL GRIEKENLAND, VOORZITTER VAN DE HEILIGE SYNODE VAN DE ORTHODOXE AUTOCEFALE KERK VAN GRIEKENLAND

10.02.2008 - EEN EREDOCTORAAT VOOR METROPOLIET IOANNIS (ZIZIOULAS) VAN PERGAMON AFGELEVERD DOOR HET THEOLOGISCH INSTITUUT SINT SERGIUS
10.02.2008 - PATROONFEEST VAN DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE AMNDUS TE KORTRIJK

07.02.2008 - OECUMENISCH PATRIARCHAAT: VERKIEZING VAN EEN NIEUWE BISSCHOP, MGR KYRILLOS KATERELOS, LID VAN DE KLERUS VAN HET AARTSBISDOM VAN DUITSLAND EN PROFESSOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN ATHENE

07.02.2008 - VERKIEZING VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP VAN ATHENE EN GEHEEL GRIEKENLAND: METROPOLIET HIERONYMOS VAN THEBE

02.02.2008 - BRUSSEL: PRIESTERWIJDING VAN ATHANASE DE THEUX VOOR DE PAROCHIE VAN DE HH. SILOUAN DE ATHONIET AN MARTINUS VAN TOURS

28.01.2008 - OVERLIJDEN VAN AARTSBISSCHOP CHRISTODOULOS VAN ATHENE EN GEHEEL GRIEKENLAND

13.01.2008 - SNIJDEN VAN HET BASILIOSBROOD VAN HET AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

13.01.2008 - RADIO ORTHODOXIE (RTBF) - PROF. OLIVIER CLEMENT OVER "QUESTIONS SUR L'HOMME"
10.01.2008 - BEGRAFENIS VAN DE VROEGERE METROPOLIET DIONYSIOS VAN NIEUW-ZEELAND - MET SLIDESHOW VAN FOTO'S

09.01.2008 - OECUMENISCH PATRIARCHAAT : OPRICHTING VAN EEN NIEUW AARTSBISDOM (VAN SINGAPORE) EN VERKIEZINGEN VAN HIERARCHEN

07.01.2008 - PATROONSFEEST ORTHODOXE PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MOLENBEEK VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE
06.01.2008 - THEOFANIE IN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN BRUGGE VOORGEGAAN DOOR BISSCHOP ATHENAGORAS VAN SINOPE
06.01.2008 - THEOFANIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL IN BRUSSEL VOORGEGAAN DOOR METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIE
03.01.2008 - BELUISTER HIER DE RADIO-UITZENDING ORTHODOXIE, VANDAAG MET DOM MICHEL VAN PARYS OVER DE ABDIJ VAN CHEVETOGNE EN DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

02.01.2008 - UITNODIGING TOT DEELNAME AAN HET SNIJDEN VAN HET BASILIOSBROOD VAN HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE


 
 
 

© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU