TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 


_________ N I E U W S _________


NIEUWSBERICHTEN 2012


25.12.2012 - OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS WIJDT EEN DIAKEN VOOR BELGIË
25.12.2012 - KERSTBOODSCHAP VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS VAN KONSTANTINOPEL, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK
25.12.2012 - KERSTBOODSCHAP VAN METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGIË, EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
14.12.2012 - OFFICIEEL BEZOEK VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS IN FRANKRIJK - CANNES, NICE, MONACO & PARIJS
05.12.2012 - OVERLIJDEN VAN PATRIARCH IGNATIOS VAN ANTIOCHI? (IGNATIOS IV HAZIM)
03.12.2012 - RADIO-UITZENDING MET PATRICK STANGE EN BISSCHOP ATHENAGORAS PECKSTADT OVER 'DE RELEVANTIE VAN HET GODSDIENSTONDERWIJS' - VRT RADIO EEN OP 5 DECEMBER 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online

13.11.2012 - IVe BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (België, Nederland en Luxemburg) - 13 novembre 2012

15.11.2012 - RADIO-UITZENDING MET PATRICK STANGE EN BISSCHOP ATHENAGORAS PECKSTADT OVER 'DE BIECHT - SACRAMENT VAN DE LIEFDE' - VRT RADIO EEN OP 15 NOVEMBER 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
30.10.2012 - VERKIEZING VAN EEN NIEUWE METROPOLIET: DE GROOT ARCHIMANDRIET ATHENAGORAS CHRYSANIS, METROPOLIET VAN KYDONIES
08.10.2012 - RADIO-UITZENDING MET VADER DOMINIQUE VERBEKE OVER DOSTOJEVSKI - VRT RADIO EEN OP 11 OKTOBER 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
07.10.2012 - AANKONDIGING: HET VOLGEND WEEKEND VAN DE ORTHODOXE JEUGD IN BELGIË: op 19 en 21 oktober 2012 in Groot-Bijgaarden (Brussel)
07.10.2012 - BELUISTER DE RADIO-UITZENDINGEN VAN DE LAATSTE MAANDEN ELKE EERSTE DONDERDAG OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
05.07.2012 - RADIO-UITZENDING MET MGR JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN, EN BISSCHOP ATHENAGORAS OVER HET IIIe KATHOLIEK-ORTHODOX FORUM (LISSABON) - VRT RADIO EEN OP 5 JULI 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
17.06.2012 - PRIESTERWIJDING VAN DIAKEN CIPRIAN POPESCU IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL VAN DE HH. AARTSENGELEN TE BRUSSEL
12.06.2012 - COLLOQUIUM GEORGANISEERD DOOR HET 'LEERHUIS VAN DE KERKVADERS' OVER HET JEZUSGEBED MET ALS ORTHODOXE GASTSPREKER ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET KALLISTOS VAN DIOKLEIA
07.06.2012 - RADIO-UITZENDING MET VADER BERNARD PECKSTADT EN DAVID DEN BOER OVER HET ORTHODOX CONGRES IN STRAATSBURG - VRT RADIO EEN OP 7 JUNI 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
28.04.2012 - RADIO-UITZENDING MET METROPOLIET KALLISTOS VAN DIOKLEIA OVER DE INPLANTING VAN DE ORTHODOXIE IN HET WESTEN - VRT RADIO EEN OP 3 MEI 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
26.04.2012 - UITNODIGING: TWEEDAAGS COLLOQUIUM OVER HET JEZUSGEBED - GASTSPREKER: METROPOLIET KALLISTOS (WARE) VAN DIOKLEIA - GENT (OUDE ABDIJ VAN DRONGEN) - 8 en 9 JUNI 2012
KLIK HIER VOOR: ALLE INFORMATIE
KLIK HIER VOOR: DE FOLDER
23.04.2012 - UITNODIGING:
OECUMENISCHE BIJEENKOMST VOOR DE GEDACHTENIS VAN DE HEILIGEN KYRILLOS EN METHODIOS
BRUSSEL - 10 MEI 2012 om 18u30
ROEMEENSE PAROCHIE - KERK HEILIGE BARBARA
17.04.2012 - FEESTELIJKE GODDELIJKE LITURGIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL, OPGELUISTERD DOOR HET BYZANTIJNSE KOOR VAN LYCOURGOS ANGELOPOULOS (ATHENE) - ZONDAG 22 APRIL 2012 (9-12u)
06.04.2012 - DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXE KERK, KOMT NAAR MIDDELBURG VOOR DE PRESTIGIEUZE 'FOUR FREEDOM AWARD 2012'
09.04.2012 - PAASBOODSCHAP VAN METROPOLIET PANTELEIMON VAN BELGI{E, EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
05.04.2012 - DE BELGISCHE VICE-PREMIER EN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN DIDIER REYNDERS OP OFFICIEEL BEZOEK BIJ DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS
03.04.2012 - ONTMOETINGSDAG ORTHODOXEN, ORIENTALEN, ANGLICANEN en OUD-KATHOLIEKEN - ZATERDAG 21 APRIL 2012 IN HET SYRISCH KLOOSTER TE GLANE (NEDERLAND) - THEMA: VEELKLEURIG CHRISTENDOM... OP VREEMDE BODEM?
28.03.2012 - CONCERT VAN BYZANTIJNSE KERKMUZIEK IN HET KLOOSTER VAN ROCHEFORT - KOOR VAN LYCOURGOS ANGELOPOULOS (ATHENE)
04.04.2012 - RADIO-UITZENDING MET VADER DOMINIQUE VERBEKE, ELIZABET KITANOVIC EN ENKELE JONGE DEELNEMERS OVER HET BELANG VAN DE DIALOOG - VRT RADIO EEN OP 5 APRIL 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online
23.03.2012 - AANKONDIGING: HET VOLGEND WEEKEND VAN DE ORTHODOXE JEUGD IN BELGIE: op 30 en 31 maart en 1 april 2012 in Wezemaal (Leuven)

04.03.2012 - INTERORTHODOXE CONCELEBRATIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL, TER GELEGENHEID VAN DE ZONDAG VAN DE TRIOMF VAN DE ORTHODOXIE

01.03.2012 - LENTEPROGRAMMA - TV-UITZENDINGEN VAN DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE (VRT & RTBF)

KLIK HIER VOOR: HET PROGRAMMA
01.03.2012 - RADIO-UITZENDING MET VADER BART D'HUYVETTER OVER DE 'NOOD AAN GEBED EN ZINGEVEING IN EEN ONTREDDERDE WERELD' - VRT RADIO EEN OP 1 MAART 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online

24.02.2012 - BOODSCHAP VAN ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS, PRIMUS INTER PARES VAN DE ORTHODOXIE, BIJ HET BEGIN VAN DE HEILIGE EN GROTE VASTEN

14.02.2012 - UITNODIGING TOT DE INTERORTHODOXE CONCELEBRATIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL, TER GELEGENHEID VAN DE ZONDAG VAN DE TRIOMF VAN DE ORTHODOXIE

02.02.2012 - RADIO-UITZENDING MET VADER DOMINIQUE VERBEKE OVER 'DE LITURGIE - DE HEMEL OP AARDE' - VRT RADIO EEN OP 2 FEBRUARI 2012 OM 20u03 (na de nieuwsflits) - luister hier online

30.01.2012 - BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPSCONFERENTIE VAN DE BENELUX (Belgi{e, Nederland en Luxemburg) - 26 januari 2012

28.01.2012 - PATROONSFEEST PAROCHIE DRIE HIERARCHEN HASSELT - KLIK

FOTOALBUM - KLIK
06.01.2012 - FOTO'S VAN DE VIERING VAN DE THEOFANIE IN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT - KLIK

FOTOALBUM ORTHOBEL 2012 - KLIK

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU