TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 

_________ N I E U W S _________

 


25.12.2016

KERSTDAG IN DE KATHEDERAAL TE BRUSSEL

 

23.12.2016

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

 

23.12.2016

PATRIARCHALE BOODSCHAP VOOR KERSTMIS


21.12.2016

PERSBERICHT VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)


17.12.2016

WIJDING VAN EEN NIEUWE DIAKEN IN HET H. AARTSBISDOM VAN BELGIË VOOR DE PAROCHIE VAN DE STAD EUPEN

12.12.2016

FEEST VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE LUXEMBURG
EN WIJDING VAN EEN NIEUWE DIAKEN VOOR HET HEILIG AARTSBISDOM BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

29.11.2016

JAARLIJKSE BIJEENKOMST VAN RELIGIEUZE LEIDERS
MET VICEVOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE FRANS TIMERMMANS TE BRUSSEL


27.11.2016

FEEST VAN DE H. APOSTEL ANDREAS TE GENT


26.11.2016

EERSTE FEEST VAN DE HEILIGE KATERINA TE AMSTERDAM

 

15.11.2016

ONTSLAPEN IN DE HEER VAN DE HEER KONSTANTINOS DIMITRIOU, ARCHON EFTAXIAS VAN DE GROTE KERK VAN CHRISTUS


14.11.2016

FEEST VAN DE HH. AARTSENGELENKATHEDRAAL
TE BRUSSEL


10.11.2016

HIËRARCHEN VAN HET PATRIARCHAAT VAN GEORGIË BEZOEKEN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË


05.11.2016

SUCCESVOLLE AFSLUITING DRIEDAAGSE PRIESTERBIJEENKOMST AARTSBISDOM BELGIË
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

 

31.10.2016

DOXOLOGIE IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL
WEGENS DE HERDENKING VAN DE 28e OKTOBER 1940


24.10.2016

BEËINDIGING DRIEDAAGS BEZOEK
VAN Z.Z. AARTSBISSCHOP SAWA VAN WARSCHAU
EN GEHEEL POLEN AAN BRUSSEL


24.10.2016

BEZOEK VAN DE AARTSBISSCHOP SAWA VAN WARSCHAU EN GEHEEL POLEN AAN BRUSSEL


23.10.2016

BEZOEK VAN AARTSBISSCHOP SAWA VAN WARSCHAU - METROPOLIET VAN GEHEEL POLEN - AAN HET HEILIG AARTSBISDOM BELGIË


13.10.2016

PERSBERICHT OVER DE CROCEU-BIJEENKOMST


10.10.2016

JAARLIJKSE ORTHODOXE JONGERENBIJEENKOMST
VAN DE BENELUX


09.10.2016

CYPRUS: WENSEN VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË VOOR EEN OPLOSSING VOOR CYPRUS EN EINDE VAN DE BEZETTING


17.09.2016

EERSTE GODDELIJKE LITURGIE IN DE
HH. GEORGIOS EN ALENAKERK TE DILBEEK


15.09.2016

ONZE HERDER BIJ DE WIJDING VAN DE NIEUWE METROPOLIET BARTHOLOMEOS VAN SMYRNA

 

11.09.2016

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS IN HET KLOOSTER TE ASTEN (N.-BRABANT)

06.10.2016

BEZOEK VAN JONGEREN UIT FINLAND AAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË

 

05.09.2016

INGEBRUIKNAME EIGEN KERK ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE HEILGE GEORGIOS DILBEEK


05.09.2016

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS IN DE POOLSTALIGE PAROCHIE TE NEERPEDE (BRUSSEL)


04.09.2016

EERSTE GODDELIJKE LITURGIE IN DE PAS VERWORVEN KERK VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN
DE HEILIGE KATERINA TE ZAANDAM (AMSTERDAM)


02.09.2016

WEEK-END OJB-JOB 7-9 OKTOBER 2016
WOUTERSHOF (KINROOI, BELGIË)

 

02.09.2016

PATROONSFEEST KLOOSTER GEBOORTE MOEDER GODS
TE ASTEN

 

01.09.2016

BOODSCHAP BIJ HET INDICT EN DE GEBEDSDAG VOOR
DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

 

30.08.2016

VERKIEZING VAN NIEUWE BISSCHOPPEN IN HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT

 

15.08.2016

INTRONISATIE VAN EEN NIEUWE ABDIS IN HET KLOOSTER VAN ASTEN

 

15.08.2016

FEEST VAN DE ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS TE HOUTHALEN


05.08.2016

INGEBRUIKNAME EIGEN KERK ORTHODOXE PAROCHIE
VAN DE HEILIGE KATERINA

 

01.08.2016

EIGEN KERK VOOR DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE KATERINA


24.07.2016

GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE ATHENAGORAS TE BRUSSEL

 

18.07.2016

KOORWORKSHP TE GENT


15.07.2016

MONASTIEKE BIJEENKOMST IN ESTLAND


30.06.2016

MEDEDELING VAN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG


28.06.2016

UITVAARTDIENST VAN GERONTISSA ABDIS MARIA
VAN HET HEILIG KLOOSTER VAN DE GEBOORTE
VAN DE ALHEILIGE MOEDER GODS


26.06.2016

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG
VAN LUXEMBURG

 

25.06.2016

ROUWKAART VAN MOEDER MARIA


24.06.2016

ONTSLAPEN IN DE HEER VAN MOEDER MARIA

23.06.2016

HEILIGE EN GROOT PANORTHODOX CONCILIE
19-27 JUNI 2016 OP KRETA


19.06.2016

PINKSTERZONDAG TE BRUSSEL


18.06.2016

40-DAAGSE GEDACHTENISDIENST VOOR AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT


18.06.2016

METROPOLIET ATHENAGORAS: ORTHODOXE KERKEN STARTEN HISTORISCH OVERLEG


08.06.2016

XI BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)

 

02.06.2016

SUPPORT THE CROWDFUNDING PROGRAM ACT4GREECE
TO REINFORCE THE ECONOMY AND SOCIAL WELFARE
IN GREECE

 

01.06.2016

GEBED VOOR DE GEZONDHEID VAN ABDIS M. MARIA


30.05.2016

GEBEDSWAKE VOOR HET HEILIG EN GROOT PANORTHODOX CONCILIE EN LEZING VAN AARTSBISSCHOP JOB VAN TELMESSOS

 

30.05.2016

THE ECUMENICAL SIGNIFICANCE OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH


25.05.2016

25E VERJAARDAG VAN DE STICHTING
VAN HET ORTHODOX THEOLOGISCH INSTITUUT IN BELGIË

22.05.2016

METROPOLIET ATHENAGORAS NAM DEEL AAN HULDE SLACHTOFFERS VAN 22 MAART OP KONINKLIJK PALEIS


21.05.2016

FEEST VAN DE HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA
IN DE PAROCHIE TE BRUGGE


15.05.2016

FEEST VAN DE HEILIGEN KYRILLOS EN METHODIOS
IN DE PAROCHIE TE OOSTENDE


14.05.2016

UITVAART VAN IGNACE PECKSTADT
GENTS ORTHODOX AARTSPRIESTER EN ERE-ADVOCAAT

 

07.05.2016

OVERLIJDEN VADER IGNACE PECKSTADT

 

07.05.2016

OVERLIJDEN AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT,
PIONIER VAN DE ORTHODOXE KERK IN VLAANDEREN

 

06.05.2016

LEZING VAN PROFESSOR DR. CHRISTOS YANNARAS

05.05.2016

ZEVENDE ORTHODOXE KINDERDAG TE ANTWERPEN


01.05.2016

DE VESPERS VAN DE LIEFDE TE BRUSSEL

 

01.05.2016

DE OPSTANDING IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL


30.04.2016

PAASBOODSCHAP VAN ZIJN ALLE HEILIGHEID OECUMENISCHE PATRIARCH

 

30.04.2016

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG


24.04.2016

PALMZONDAG IN HET H. AARTSBISDOM BELGIË

20.04.2016

GEZAMENLIJKE OPROEP VOOR EEN VRIJE EN RESPECTVOLLE SAMENLEVING

 

15.04.2016

FEEST VAN DE KERK VAN DE HH. RAFAÏL, NIKOLAOS EN IRINI TE NAMEN OP 7 MEI


11.04.2016

INTERORTHODOXE GODDELIJKE LITURGIE TE ROTTERDAM


05.04.2016

PERSBERICHT VAN ΗΕΤ OECUMENISCH PATRIARCHAAT


04.04.2016

CONFERENTIE VAN VADER DOMINIQUE VERBEKE IN DE KERK VAN DE H. APOSTEL ANDREAS IN GENT OP DINSDAG 12 APRIL 2016 : DE HEROPLEVING VAN DE RTHODOXIE IN GRIEKENLAND EN WEST-EUROPA VANDAAG

 

31.03.2016

UITVAARTDIENST VAN ONZE BROEDER, SLACHTOFFER VAN DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN TE BRUSSEL


29.03.2016

AKATHIST AGRIPNIA VOLGENS DE TRADITIE VAN DE HEILIGE ATHOSBERG

 

26.03.2016

OECUMENISCHE GEBEDSWAKE VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE AANSLAGEN IN ZAVENTEM EN BRUSSEL


25.03.2016

JAARLIJKSE GRIEKSE FEEST 2016 TE EDINGEN
(NIET HUIZINGEN)

 

25.03.2016

OECUMENISCHE GEBEDSWAKE IN DE KATHEDRAAL SINT MICHIEL MAANDAG 28 MAART 2016

 

25.03.2016

GEZAMENLIJK PERSCOMMUNIQUE VAN DE ERKENDE EREDIENSTEN, DE VRIJZINNIGEN EN DE MINISTER VAN JUSTITIE


23.03.2016

BOODSCHAPPERS VAN VREDE IN EEN BANGE WERELD

 

23.03.2016

BERICHT VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH GERICHT AAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN


22.03.2016

ORTHODOX METROPOLITAN OF BELGIUM CALLS FOR UNITY AGAINST TERRORISM

 

22.03.2016

PERSMEDEDELING N.A.V. DE AANSLAGEN IN BRUSSEL

18.03.2016

PATRIARCHALE EN SYNODALE ENCYCLIEK OVER HET SAMENROEPEN VAN HET GROOT EN HEILIG CONCILIE VAN DE ORTHODOXE KERK


12.03.2016

DE ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE TE BRUSSEL

 

12.03.2016

PATRIARCHALE BOODSCHAP BIJ HET BEGIN VAN DE GROTE EN HEILIGE VASTEN 2016


03.03.2016

"JA, GODSDIENSTONDERWIJS IS NUTTIG"
BIJEENKOMST VAN DE HOOFDEN VAN DE EREDIENSTEN
OP DE ZETEL VAN DE ORTHODOXE KERK

 

26.02.2016

DINER TER ERE VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET PANTELEIMON VOORHEEN VAN BELGIË


25.02.2016

BEZOEK VAN DE GRIEKSE MINISTER VAN ONDERWIJS AAN HET AARTSBISDOM BELGIË


24.02.2016

PROGRAMMA BEROUWVOLLE VESPERS 2016


23.02.2016

RECHTSTREEKSE UITZENDING VAN ORTHODOXE EREDIENST


16.02.2016

GEESTELIJKE VAN ONS HEILIG AARTSBISDOM IN FANAR VOOR ZITTING COMMISSIE GEZONDHEIDSWERK

 

15.02.2016

OVERWEGINGEN OVER DE GERUCHTEN OVER ONTMOETING TUSSEN PAUS VAN ROME EN PATRIARCH VAN MOSKOU


15.02.2016

POOLSTALIGE PAROCHIE TE BRUSSEL VERWIERF HAAR EIGEN KERK

08.02.2016

FEEST VAN DE HEILIGE AMANDUS IN DE PAROCHIE TE KORTRIJK


04.02.2016

NABIJ HET GROOT EN HEILIG PANORTHODOX CONCILIE – VOORDRACHT DOOR AARTSDIAKEN JOHN CHRYSAVGIS


02.02.2016

METROPOLIET ATHENAGORAS NAM DEEL AAN DE 'INTERFAITH HARMONY BREAKFAST'


01.02.2016

FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN TE HASSELT


28.01.2016

HEILIGE SYNAXIS VAN DE ORTHODOXE KERKLEIDERS


26.01.2016

OECUMENISCHE WAKE TE ANTWERPEN

 

25.01.2016

PREDIKING VAN DE PROTOPRESBYTER
VAN DE OECUMENISCHE TROON PANAGIOTIS MOSCHONAS
OP 24 JANUARI 2016 TE ESCH SUR ALZETTE

 

25.01.2016

EEN-JAARSMNYMOSINO BISSCHOP MAXIMOS VAN EVMENIA ZALIGER GEDACHTENIS IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL


24.01.2016

FEEST VAN DE HEILIGE SAVVA, EERSTE BISSCHOP VAN SERVIË, IN DE SERVISCHE PAROCHIE TE BRUSSEL


21.01.2016

OECUMENISCHE WAKE 2016 IN HET KADER VAN DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN


12.01.2016

HARTELIJK VERZOEK AAN TE HELPEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN KERKGEBOUW IN AMSTERDAM

 

10.01.2016

PERSBERICHT - VERLENING AMBT
VAN PROTOPRESBYTER VAN DE OECUMENISCHE TROON


10.01.2016

AAN SNIJDEN VAN HET BASILIOSBROOD IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIE

 

10.01.2016

WIJDING VAN NIEUWE DIAKEN IN HET AARTSBISDOM VAN BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

 

07.01.2016

FEEST VAN THEOFANIE IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË


06.01.2016

HET NIEUWE FOTOALBUM VOOR HET JAAR 2016, ALSOOK DEZE VAN DE VOORBIJE JAREN

 

05.01.2016

VESPER EN SNIJDEN VAN VASSILOPITTA

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU