NIEUWS


BEZOEK VAN AARTSBISSCHOP
GEORGIOS KOURIEH, PATRIARCHAAL VICARIS
VAN DE SYRISCH-JACOBITISCHE KERK AAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË

03.05.2017

Brussel - Vandaag, dinsdag 3 mei 2017, werd Zijne Excellentie Aartsbisschop Georgios Kourieh, Patriarchaal Vicaris van de Syrisch-Jacobitische kerk, ontvangen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.  

 Zijne Excellentie Aartsbisschop Georgios, die net zijn nieuwe taken opneemt in België, Frankrijk en Luxemburg, bracht, vergezeld door v. Sabri Aydin en een leek van zijn kerk, een beleefdheidsbezoek aan Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België om hem persoonlijk te leren kennen. De ontmoeting verliep in een vriendelijke sfeer, met een gedachtewisseling over kerkelijke onderwerpen.

 Het is betekenisvol dat zijne excellentie de aartsbisschop als doctor afgestudeerd is aan de Aristotelesuniversiteit te Thessaloníki, en decaan was van het Theologisch Seminarie Mor Ephrem te Saïdnaya in Syrië. Hij werd op 5 maart 2017 geïntroniseerd als Patriarchaal Vicaris van de Syrisch-(oriëntaals-)orthodoxe Kerk.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU