MEER FOTO'sNIEUWS


DE GEDACHTENIS VAN DE HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA IN BELGIË

22.05.2017

Βrugge - De Parochie van de door God gekroonde Heilige Keizers en Apostelgelijken Constantijn en Helena vierde vol luister haar patroonsfeest te Brugge, in Noord-West België.

 Op zondag 21 mei werd een Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, die werd omringd door priesters en diakens van het Aartsbisdom van België, en door bezoekende geestelijken.
 Tijdens zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de genezing van de blindgeborene, en de herschepping van de mens door de Opgestane Christus, die door Zijn daden het leven en het licht van de wereld is.

 Op het einde van de Goddelijke Liturgie eerde Zijne Eminentie twee priesters van het Aartsbisdom, die hard hebben gewerkt in het Vlaamse landsdeel, en de aanwezigheid van de orthodoxie daar. Die, tot dan Oikonomoi v. Theofiel en v. Bart werden verheven tot Aartspriesters van het Heilig Aartsbisdom van België.

 Na het einde van de Goddelijke Liturgie volgde een receptie en een feestelijk agape-maaltijd.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU