MEER FOTO'sNIEUWS


KOOR UIT FINLAND IN GENT

05.09.2017

Gent - De kerk van de Heilige Apostel Andreas te Gent ontving op zondag 3 september 2017 het koor van de Heilige Drie-eenheidskerk te Helsinki in Finland.

 Het gaat om het koor van een historische parochie van de Orthodoxe Kerk van Finland, die als liturgische taal het Slavisch hanteert.

 Die parochie viert dit jaar de 190e verjaardag van haar stichting, en bij die gelegenheid trekt het meerstemmige en goed georganiseerde koor op tournee door Europa. Daarbij deed het ook België aan, en in het bijzonder de orthodoxe parochie van Gent.

 Het parochiekoor van Gent stond tijdens de Goddelijke Liturgie op zondag haar plaats af aan het gastkoor, dat de gezangen op unieke wijze uitvoerde, volgens stijl en ritme van de Russische muzikale traditie.

 De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

 Op het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Zijne Eminentie het koor voor haar prachtige bijdrage aan de eucharistische viering van de parochie. Hij herinnerde aan zijn eigen bezoek aan de Heilige Drie-eenheidskerk, als lid van de vertegenwoordiging van het Oecumenisch Patriarchaat, toen hij nog diaken was, op de dag van haar Parochiefeest, op Pinksterzondag in 1995.
 Vervolgens wees hij er op dat de parochie van Gent en de Slavischtalige parochie van Helsinki een karaktertrek delen, met name het Pinksterfeest. De ene parochie eert en viert de dag van Pinksteren, en de andere viert Pinksteren bij elke eredienst.
 "De parochie van Gent is een parochie die een kudde bedient uit verschillende volkeren, die verenigd wordt door het geloof in Christus, in de Levenskelk, die verschillen en hindernissen overwint..." zei hij onder andere.

 Na het uitwisselen van geschenken van beide zijden, volgde er een receptie in de Parochiezaal, waarbij ook de Rector, Aartspriester van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke, op zijn beurt het koor bedankte, en beloofde dat de parochie van Gent en haar koor weldra een tegenbezoek zullen brengen.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU