MEER FOTO'sNIEUWS


PRIESTERWIJDING TE LUIK (BELGIË)

15.05.2017

Luik - Op de Zondag van de Samaritaanse, 14 mei 2017, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Heilige Barbarakerk te Luik.

 Gedurende de Goddelijke Liturgie werd de priesterwijding toegediend aan de diaken van het Heilig Aartsbisdom Athanásios Xamo, wiens naam nu v. Servátius (Servaas) is.

 Vader Servátius is een gehuwde geestelijke, stamt oorspronkelijk uit Albanië en is opgegroeid in Griekenland. Hij werd door Aartsbisschop Gabriël van Komana - zaliger gedachtenis - te Luik tot diaken gewijd voor de parochie van het Patriarchaal Exarchaat van de Orthodoxe Parochies van Russische Traditie in West-Europa, van het Oecumenisch Patriarchaat.

 Enkele maanden geleden trad hij toe tot de Clerus van het Heilig Aartsbisdom van België.

 In zijn toespraak herinnerde de wijdeling ontroerd aan Aartsbisschop Gabriël, zaliger gedachtenis, van wie hij de eerste graad van het priesterschap ontving, en bedankte hij Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België om zijn verzoek in te willigen om toe te treden tot de begeesterde krachten van zijn Diocees, zijn familie naar het vlees, de omstaande geestelijken, evenals de parochieraadsleden van Luik, voor de liefde waarmee ze hem de voorbije maanden hadden omringd.

 Zijne Eminentie de Metropoliet van België haalde in zijn toespraak de theologie aan van het mysterie (sacrament) van het priesterschap, van de wijding, van de symboliek van het mysterie, en de grote gave van God aan de mens bij de toedienen van de Heilige Mysteriën, door de Genade van de Alheilige Geest.

 Vervolgens verwees hij naar de persoon van vader Servátios, zijn welwillende keuze om het godsvolk te dienen, beval hij zijn trouw aan de Heilige en Grote Kerk van Christus aan: het Oecumenisch Patriarchaat, gehoorzaamheid aan de wil van de Kerk, wat gehoorzaamheid betekent aan de bisschop die Christus vertegenwoordigt.

 Op het einde van de Goddelijke Liturgie verwees Zijne Eminentie naar de keuze van de nieuwe naam van de pasgewijde, die gegeven werd ter ere van de Heilige Servatios (Servaas), zoals de eerste bisschop in de streek, die in de 4e eeuw leefde en een plaatselijke heilige is.

 Toen de Heilige Athanasios van Alexandrië verbannen was naar Augusta Treverorum (Trier), ontmoette hij daar de Heilige Servatios, en de twee hiërarchen voerden samen strijd tegen het arianisme.

 Vol ontroering herinnerde hij aan een begeesterende toespraak van Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, tijdens zijn bezoek aan België in 1994, waarbij hij het grote belang benadrukte dat de plaatselijke Kerk moet hechten aan de Heiligen die voor het schisma in onze streken leefden. Zodoende willen we nog een Heilige van de Plaatselijke Kerk eren, door de nieuwe geestelijke de naam van de Heilige Servatios te geven.

 In antwoord op de Rector van de Parochie van Luik: Aartspriester Nikólaos Palamianákis, die v. Servatios zal dienen, bedankte Metropoliet Athenagoras de Parochie voor haar geschenk, door nog een geestelijke aan de bediening van haar kudde te geven, en beloofde een voorbeeldig verloop en goede samenwerking met de medepriester, met Gods hulp en de gebeden van de Bisschop.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU