NIEUWS


DE STRALENDE WEEK IN BELGIË

24.04.2017

H. Aartsbisdom van België - Het Heilig Aartsbisdom van België vierde de Stralende Week in drie Feestvierende Parochies. De eerste parochie vierde op Stralende Dinsdag de gedachtenis van de Heilige Nieuw-verschenen Martelaren Rafaíl, Nikólaos en Irini.

 De nieuw-verschenen Heiligen van Lesbos worden in het Aartsbisdom van België sinds 2007 bijzonder vereerd doordat de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel stukjes van de genade schenkende relieken van de heiligen bewaart, die door Zijne Eminentie Metropoliet Iakovos waren aangeboden aan Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon, toentertijd van België. Behalve in de Kathedraal, worden de drie populaire heiligen in het hele Aartsbisdom van België gevierd, en vooral in de twee parochies die de naam van die heiligen dragen.

 Na de Hoogdag van Pasen, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op Stralende Dinsdag, gedachtenis van de nieuw-verschenen heiligen van het warme Lesbos, voor in de Feestelijke Goddelijke Liturgie van de feestende parochie van Houthalen, in Limburg, waar een menigte gelovigen uit de hele streek samengekomen was om de drie grote heiligen te eren.

 Op Stralende Zaterdag vierde, met uitstel, de tweede parochie van de Heiligen Rafaíl, Nikólaos en Iríni feest: de Franstalige parochie van Namen, de hoofdstad van Wallonië, waarbij Zijne Eminentie de Metropoliet van België voorging, omringd door de Eerste Bisschoppelijke Vicaris van het Aartsbisdom, evenals priesters en diakens die samen met gelovigen uit België en Luxemburg kwamen delen in het feest.

 De Stralende Week eindigde met het grote feest van de Heilige Georgios (Joris), dat dit jaar samenviel met Thomaszondag, in de gelijknamige parochie te Dilbeek. Dat is de nieuw-gestichte parochie bij Brussel, in de Nederlandstalige rand, luttele kilometers van het centrum van de stad.

 De viering werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, die in zijn begeesterende homilie het goede ongeloof van Thomas aanhaalde en diens verlossende belijdenis, die elke betwisting oplost over de diep in de Kerk gewortelde gebeurtenis van de Opstanding.

 Onder de talrijke kerkgangers vielen de militairen op van de Griekse vertegenwoordiging bij de NAVO, geleid door Lt. Generaal Nikólaos Zachariádis, die de Beschermheilige van het Griekse Leger, de Grootmartelaar Georgios ook kwamen eren. Kort voor het slot werd dhr. Filip Boone tot Lector gewijd, en werd de dienst van de Broodwijding gevierd in het voorhof van de kerk, die, begroeid en versierd met voorjaarsbloemen, getuigde van de vreugde van de Opstanding. Daar bedankte Zijne Eminentie de Rector van de kerk voor de voorbereidingen en organisatie, de mensen voor hun aanwezigheid, en alle andere feestvierenden.

 Hij sprak vervolgens zijn dank uit tot de rooms-katholieke parochiepastoor van Dilbeek, pr. Luc Cauwenbergh, die aanzienlijk heeft bijgedragen aan de verwerving van de kerk voor vijftig jaar. Ze zal voor de orthodoxen in de streek en voor het Aartsbisdom van België dienen om hun liturgische noden te lenigen. Dat getuigt van de noodzaak van een goede samenwerking en dialoog met de andere belijdenissen.

 Na het einde van de Goddelijke Liturgie volgde een feestmaal ter ondersteuning van de nieuwe parochie.

 

Kerk van de Ontslaping van de Moeder Gods en van de HH. Rafaíl, Nikólaos en Iríni - Houthalen


HH. Rafaíl, Nikólaos en Irinikerk - Namen


HH. Georgios en Alenakerk - Dilbeek


 

 

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU