TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. ORTHODOX LOGOS
18. MUSEUM
19. ORTHODOX GELOOF
20. UITGAVEN
21. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
22. KALENDER
23. WIJDINGEN – BENOEMINGEN
24. ARCHIEVEN
25. FOTO'S
26. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 

ONDERSTEUN DEZE INSPANNING

HARTELIJK VERZOEK TOT STEUN VOOR DE AANKOOP
VAN EEN KERKGEBOUW IN AMSTERDAMAANSTAANDE GEBEURTENISSEN

Groote concelebratie van de Zondag van de Orthodoxie te Brussel - 25.02.2018

Voordrachtencyclus Orthodox Logos
"Gemengde huwelijken, een grote pastorale uitdaging" 08.03.2018

Inter-orthodoxe concelebratie van de Grote Vasten te Nederland 18.03.2018_________ N I E U W S _________

 

03.02.2018

Inzegening van de kerk van de orthodoxe parochie HH. Kyrillos & Methodios te Oostende

30.01.2018

Ontslapen in de Heer van Aartspriester Nikolaos Triantafyllou

25.01.2018

Oecumenische Vespers in Brussel Orthodoxe Kathedraal

24.01.2018

Op reis naar oosterse noten, in het hart van Europa!

22.01.2018

Derde verjaardag sinds ontslaping in de heer van Bisschop Maximos van Evmenia

18.01.2018

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (meditatie)

14.01.2018

Snijden van het Basiliusbrood, In het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg

07.01.2018

Ontslapen in de Heer van Archimandriet Placide Deseille

06.01.2018

Theofanie en diakenwijding in Brussel

 

© 2004-2018 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU