TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. ORTHODOX LOGOS
18. MUSEUM
19. ORTHODOX GELOOF
20. UITGAVEN
21. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
22. KALENDER
23. WIJDINGEN – BENOEMINGEN
24. ARCHIEVEN
25. FOTO'S
26. CONTACT

Welkom op de officiële site van het

ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND
EN LUXEMBURG

behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat
van Constantinopel

 

ONDERSTEUN DEZE INSPANNING

HARTELIJK VERZOEK TOT STEUN VOOR DE AANKOOP
VAN EEN KERKGEBOUW IN AMSTERDAM


AANSTAANDE GEBEURTENISSEN

Concert of Greek Traditional Music
24.01.2018

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen
18-25.01.2018

Kerkwijding van de orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios te Ostende 03.02.2018_________ N I E U W S _________

 

18.01.2018

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (meditatie)

14.01.2018

Snijden van het Basiliusbrood, In het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg

07.01.2018

Ontslapen in de Heer van Archimandriet Placide Deseille

06.01.2018

Theofanie en diakenwijding in Brussel

30.12.2017

Wijding van nieuwe Diaken in het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

22.12.2017

Patriarchale Kerstboodschap

 

Patriarchale Kerstboodschap (DE)

22.12.2017

Kerstboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

 

Kerstboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (DE)

26.11.2017

De gedachtenis van de Heilige Apostel Andreas
de Eerstgeroepene te België

25.11.2017

Heilige Feest van de Heilige Katerina in de hoofdstad van Nederland

17.11.2017

Communiqué van de 14de bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie de Benelux (CEOB-OBB)

07.11.2017

Ontvangst van Heilige relieken in de Kathedraal te Brussel

06.11.2017

Een nieuwe Parochie in Den Haag

04.11.2017

Geslaagde voltooiing van de 2e driedaagse Bijeenkomst van de Clerus van het H. Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

30.10.2017

Orthodox Jongerenweekend in St-Joris-Weert (België) 2017

22.10.2017

Communiqué van de Internationale Commissie voor de Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog

17.10.2017

Wijdingen en Benoemingen van het Heilige Aartsbisdom van België vanaf 2 september tot 1 oktober 2017

09.10.2017

Metropoliet Athenagoras in Moskou voor Bijeenkomst CROCEU

04.10.2017

Colloquium "Religioptimisme" in de Senaat

17.09.2017

Nieuwe diaken voor de Kathedraal in Brussel

15.09.2017

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, hoofdspreker op de 50ste internationale Conferentie van de pastorale dienst van de Luchthavens in Stockholm (10 – 15 september 2017)


10
.09.2017

Feest van de poolse parochie van Brussel en de Wijding van een nieuwe Diaken

 

09.09.2017

FEEST VAN HET KLOOOSTER VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS TE ASTEN (NOORD-BRABANT)


01
.09.2017

WIJDINGEN EN BENOEMINGEN VAN HET HEILIGE AARTSBISDOM


31
.08.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING VAN
DE HEER FILIP BOONE

27.08.2017

DIDACHE ONDERWIJS STUDIEDAG 2017 - VADER DOMINIQUE VERBEKE OVER HET VAK ORTHODOXE GODSDIENST

24.08.2017

METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË BIJ DE GROTE BEDEVAART TE GRABARKA IN POLEN


23
.08.2017

BOODSCHAP BIJ HET INDICT EN DE GEBEDSDAG VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU


16
.08.2017

PATROONFEEST VAN HET ORTHODOXE KLOOSTER VAΝ DE GEBOORTE MOEDER GODS TE ASTEN


24
.07.2017

NAAMFEEST VAN METROPOLIET ATHENAGORAS
VAN BELGIË TE BRUSSEL


22
.07.2017

ORTHODOXE AANWEZIGHEID OP DE NATIONALE FEESTDAG VAN BELGIË


17
.07.2017

HET FEEST VAN DE HEILIGE MARINA TE BRUSSEL


26
.06.2017

AANKONDIGING NAAMFEEST VAN ZIJN EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS

Uitnodinging
26
.06.2017

MEDEDELING M.B.T. HET KANTOOR VAN HET AARTSBISDOM


26.06.2017

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG
VAN LUXEMBURG


25.06.2017

JAARGETIJDE VOOR WIJLEN ABDIS MARIA
TE ASTEN IN NEDERLAND

 

19.06.2017

INTERKERKELIJK COMITE VAN BRUSSEL (CIB) DHR. PHILIPPE CHEVALIER : 50 JAAR TEN DIENSTE VAN DE OECUMENE


19.06.2017

PRIESTERWIJDING TE EUPEN IN BELGIË


18.06.2017

FEEST VAN DE HEILIGE ALENA TE DILBEEK IN VLAANDEREN

16.06.2017

GRIEKSE ONDERMINISTER VAN ONDERWIJS, ONDERZOEK EN EREDIENSTEN, dhr. KONSTANTINOS ZOURARIS BIJ METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË TE BRUSSEL

 

13.06.2017

DE METROPOLIET VAN BELGIË OP HET NAAMFEEST VAN DE OECUMENISCHE PATRIARCH


10.06.2017

UITVAARTDIENST VAN WIJLEN R-K BISSCHOP
LEON LEMMENS IN DE KATHEDRAAL VAN DE STAD MECHELEN IN BELGIË


07.06.2017

COMMUNIQUE VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (CEOB-OBB)


06.06.2017

PERMANENTE DIALOOG TUSSEN EREDIENSTEN
EN VLAAMSE OVERHEID


02.06.2017

PERMANENTE DIALOOG TUSSEN EREDIENSTEN
EN VLAAMSE OVERHEID


29.05.2017

WIJDING VAN EEN NIEUWE PRIESTER
IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

 

25.05.2017

DE METROPOLIET VAN BELGIË BIJ DE GROOTSE HEILIG BLOEDPROCESSIE TE BRUGGE


22.05.2017

DE GEDACHTENIS VAN DE HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA IN BELGIË

18.05.2017

OVERLEGORGAAN ZAL VOORTAAN DIALOOG TUSSEN OVERHEID EN EREDIENSTEN STIMULEREN


18.05.2017

60 JAAR CONVENTIE BELGIË-GRIEKENLAND OVER GRIEKSE ARBEIDSMIGRANTEN IN BELGIË 1957 – 2017


15.05.2017

PRIESTERWIJDING TE LUIK (BELGIË)

 

10.05.2017

AANKONDIGING VAN DE PRIESTERWIJDING VAN DE DIAKEN ATHANASIOS XAMO


08.05.2017

JAARGETIJDE VOOR WIJLEN DE VADER VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË PRIESTER IGNACE PECKSTADT


03.05.2017

BEZOEK VAN AARTSBISSCHOP GEORGIOS KOURIEH, PATRIARCHAAL VICARIS VAN DE SYRISCH-JACOBITISCHE KERK AAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË

 

03.05.2017

DIENST VAN NAGEDACHTENIS VOOR AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT (1926-2016)


02.05.2017

ORTHODOXIE IN BEWEGING DAG VAN GEBED EN SAMENZIJN VAN JONGEREN EN GEESTELIJKEN


28.04.2017

EERSTE BIJEENKOMST VAN DE TWEE VICE-VOORZITTERS VAN DE INTERNATIONALE THEOLOGISCHE DIALOOG TUSSEN DE ORTHODOXE EN ANGLICAANSE KERK


24.04.2017

DE STRALENDE WEEK IN BELGIË


18.04.2017

HEILIG PASEN TE BRUSSEL

 

15.04.2017

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE


14.04.2017

BERICHT VOOR DE HEILIGE PASEN VAN ZIJNE HEILIGHEID OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS


10.04.2017

PROGRAMMA DER DIENSTEN VAN DE HEILIGE EN DE GROTE WEEK IN DE PAROCHIE VAN DE HEILIGE KATERINA VAN AMSTERDAM


02.04.2017

PRIESTERWIJDING IN LIMBURG (BELGIË)


01.04.2017

HET UUR VAN DE ORTHODOXIE TE DILBEEK (VLAAMS-BRABANT)

 

28.03.2017

AANKONDIGING VAN DE PRIESTERWIJDING
VAN DE DIAKEN ANTONIOS TARLIZOS


26.03.2017

INTERORTHODOXE CONCELEBRATIE TE ROTTERDAM - KRACHTIGE ORTHODOXE GETUIGENIS IN NEDERLAND


22.03.2017

EEN JAAR NA DE TERRORISTISCHE AANVALLEN IN BRUSSEL


19.03.2017

PRIESTERWIJDING EN NIEUWE AARTSDIAKEN VOOR HET H. AARTSBISDOM VAN BELGIË


15.03.2017

PATRIARCH THEOFILOS III TE BRUSSEL


13.03.2017

INTERORTHODOXE LITURGIE TE LUXEMBURG


10.03.2017

AANKONDIGING VAN DE PRIESTERWIJDING
VAN DE AARTSDIAKEN ATHANASIOS TOPARLAKIS


06.03.2017

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË DIAKENWIJDING EN AANSTELLING VAN ARCHON


26.02.2017

DIAKENWIJDING IN HET AARTSBISDOM VAN BELGIË


25.02.2017

AFVAARDIGING VAN HET PATRIARCHAAT VAN GEORGIË
OP HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË


24.02.2017

PROGRAMMA BEROUWVOLLE VESPERS 2016


20.02.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING
VAN DE HEER ANTONIOS TARLIZOS


10.02.2017

BYZANTIJNSE KLANKEN IN HET CENTRUM VAN EUROPA


07.02.2017

AANKONDIGING VAN DE DIAKENWIJDING
VAN DE HEER ALEXANDROS PITSIKAKIS

 

01.02.2017

AGRYPNIA MET ORTHODOXE JEUGD VAN BELGIË IN DE PAROCHIE VAN HEILIGE MARINA TE BRUSSEL

 

27.01.2017

KERKFEEST VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE H. MAXIMOS DE BELIJDER TE GORINCHEM

19.01.2017

TER GELEGENHEID VAN DE VOLTOOIING VAN DE WERKEN AAN DE AARTSBISSCHOPPELIJKE AMBTSWONING TE BRUSSEL EN TER GELEGENHEID VAN DE WEEK VOOR DE EENHEID DER CHRISTENEN


16.01.2017

VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN
VAN HET Ve EUROPESE FORUM
VAN ORTHODOXEN EN R-KATHOLIEKEN


08.01.2017

SNIJDEN VAN DE NIEUWJAARS-VASILOPITA IN HET HEILIG AARTSBISDOM VAN BELGIË

 

02.01.2017

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER VAN DE PEDAGOGISCHE COMMISSIE

 

© 2004-2018 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Oecumenical Patriarchate

MENU