NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
BEZOEK VAN ZIJNE ALHEILIGHEID 
DE OECUMENISCHE PATRIARCH AAN 
DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Leuven - Tussen donderdag 29 en zaterdag 31 januari 2015 zal Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos te gast zijn aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan hij reeds Doctor Honoris Causa is, op initiatief van het 'Institute for the Study of Spirituality' van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, bij de opening van het internationaal colloquium "Christian Doctrines of Divinization East and West".

U kan zich inschrijven om één of meerdere delen van dit colloquium bij te wonen via het volgend elektronisch adres : "http://theo.kuleuven.be/en/research/centres/institute_spirituality/theosis-conference/registration" (de toegang voor de openingsavond met de openingslezing van Zijne Alheiligheid en een receptie, op 29/01 om 19.30 u bedraagt 15 EUR).

U kan zich ook inschrijven om het oecumenisch colloquium op 31/01 (9.30-12.30) met de slottoespraak van de Oecumenische Patriarch bij te wonen via het volgend elektronisch adres: "http://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_ecu/registration-visit-ecumenical-patriarch-colloquium" (gratis toegang).

Ontdek hier het programma van zaterdag 31/01/2015.


© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU