NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
HOGE VERWACHTINGEN VOOR PAUSBEZOEK AAN TURKIJE

Istamboel - De verwachtingen van de christelijke Kerken in Turkije in verband met het pausbezoek van 28 tot 30 november zijn hooggespannen. De aanleiding tot het bezoek is het feest van Sint-Andreas, het patroonsfeest van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel. Naast de relaties met de orthodoxe Kerk is er tijdens dit bezoek ook veel aandacht voor politieke ontmoetingen. Wellicht heeft ook een ontmoeting plaats van de paus met vluchtelingen uit Syrië en Irak.


Mgr. Louis Pelâtre, de katholieke bisschop van Istanbul, onderstreept dat het slechts gaat om een kort bezoek waardoor er slechts weinig tijd rest voor een bezoek aan de andere christelijke Kerken. “Dergelijke korte bezoeken zijn typisch voor de stijl van paus Franciscus. De enige officiële afspraak met de katholieken is de eucharistieviering van zaterdag in de kathedraal van de Heilige Geest in Istanbul. Vele gelovigen willen de paus ontmoeten, waaronder vele vluchtelingen uit Syrië en Irak. Vooral voor hen betekent dit bezoek een belangrijke aanmoediging”.

De Armeens-apostolische patriarchale vicaris Aram Atesyan betreurt dat de paus door zijn drukke programma geen tijd heeft om de Armeense kathedraal van Istanbul te bezoeken. De Syrisch-orthodoxe metropoliet Yusuf Cetin bevestigt dat vele niet-katholieken uitkijken naar de komst van de paus. “De christenen hopen dat hij een boodschap van hoop en bemoediging brengt voor de christenen in het land. Momenteel leven er in Turkije nog slechts 13.000 Syrisch-orthodoxe christenen, onder wie 10.000 in Istanbul en 3.000 elders in het land. Het bezoek van de paus is een vredessignaal voor heel het Nabije Oosten.”

Bron: Kerknet.© 2004-2014 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU