NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
EERSTE BISSCHOPPELIJKE GODDELIJKE LITURGIE IN EEN 11e-EEUWSE KERK TE NIJMEGEN

Nijmegen (Nederland) - Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, vierde op zaterdag 14 maart 2015 te Nijmegen, de oudste stad van Nederland, de eerste Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie in concelebratie met vader Geórgios Perrís, de rector van de parochie van Utrecht, die deze parochie bedient, aartsdiaken Athanásios Toparlákis en diaken Barnábas Genbrugge.


Op het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie iedereen voor zijn komst, drong hij er bij de gelovigen op aan om regelmatig ter kerke te gaan en om tot de Heilige Kelk te naderen. Hij wees hen er op dat hij hun behoeften heel goed kende, en de prioriteiten van wat er moet gedaan worden voor het goed van iedereen. Hij gaf aan dat de parochie sinds 1967 één maal per maand actief is in verschillende kerkgebouwen in de streek. De laatste jaren geniet ze de gastvrijheid van de bijzondere historische Heilige Nikolaaskapel die gebouwd werd door prinses Theofanó uit het Byzantijnse Keizerrijk, samen met haar gemaal, de Duitse keizer Otto.Na het einde van de Goddelijke Liturgie, besprak Zijne Eminentie met de aanwezige gelovigen de behoeften van de parochie en de wijze waarop ze die kunnen aanpakken. Er werd eveneens gesproken over de mogelijkheid om een permanente en meer georganiseerde parochie op te richten met een eigen priester, die het best zelfs uit deze streek zou komen, iets waar de gelovigen in het bijzonder voor dankten.


Tot slot dankten de gelovigen op hun beurt hartelijk Zijne Eminentie hun Herder voor zijn komst naar hun stad, en uitten ze hun vreugde over het feit dat ze voor het eerst door een bisschop werden bezocht.


© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU