NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
SNIJDEN VAN HET NIEUWJAARS-BASILIOSBROOD (VASILOPITA) IN HET AARTSBISDOM BELGIË

Brussel - In aanwezigheid van vele gelovigen vond op 11 januari 2015 in de Kathedraal te Brussel het gebruikelijke Snijden van het Nieuwjaars-Basiliosbrood (Vasilópita) plaats. De viering ving aan met de Aartsbisschoppelijke Vespers, vanop de troon voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en in aanwezigheid van Hunne Excellenties Bisschop Maximos van Evmenía en Porfýrios van Neápolis, de ganse geestelijkheid van het Aartsbisdom, geestelijken die de orthodoxe overheden vertegenwoordigen, vertegenwoordigers van de rooms-katholieke en evangelische Kerken, en van de diplomatieke en militaire vertegenwoordigingen van Griekenland in België, evenals menige gelovigen uit vele parochies van het Aartsbisdom.


Voor het einde van de dienst sprak Zijne Eminentie over het belang en de betekenis van de feestdag, en wenste hij alle deelnemers een gezegend, vredig en vruchtbaar jaar.


Vervolgens kende Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, tot verbazing van alle deelnemers, op het einde twee onderscheidingen toe.


Enerzijds ging het om het ambt van Protopresbyter voor vader priester Emmanouíl Mavrogriannákis, hulppriester in de Heilige Nikolaasparochie te Schaarbeek, en anderzijds het Aartsdiakonaat voor vader diaken Athanásios Toparlákis.


© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU