NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
INWIJDING NIEUWE RECTOR VAN DE HEILIGE NIKOLAASKATHEDRAAL TE ROTTERDAM

Rotterdam - Op zondag 4 januari 2015 had in de Heilige Nikolaaskathedraal te Rotterdam de voorstelling plaats van de nieuwe rector, Protopresbyter Ioánnis Lýkos, door Zijne Eminentie Athenagoras van België. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie, die voorging in chorostasis, tot de gelovige parochianen over de nieuwe rector van hun kerk, die met veel zin en ijver zal werken voor het welzijn van deze historische parochie.


Vader Ioánnis wordt gekenmerkt als een bekwame en waardige priester om de zendingstaak te volbrengen die de Kerk hem schonk. Hij wordt steeds terzijde gestaan door de hulppriester van de kerk, vader Chrístos Sidirópoulos, en de nieuwe kerkraad, die op 1 januari 2015 aantrad. Zijne Eminentie dankte evenzeer Zijne Excellentie Bisschop Maximos van Evmenía en de vroegere kerkraden van de parochie om het moeilijke werk dat ze zovele jaren lang verzetten, en beloofde dat het Aartsbisdom aan hun zijde zal staan.

© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU