NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
PANORTHODOXE GODDELIJKE LITURGIE TE ROTTERDAM

Rotterdam - Op zondag 22 maart 2015 (4e Zondag van de Vasten) vierde Zijne Eminentie Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg in de Heilige Nikolaaskathedraal te Rotterdam de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met de Aartspriesters Anton du Pau (Patriarchaat van Moskou) en Chrístos Sidirópoulos, hulppriester van de kerk, de priesters Josef Moes en Konstantínos Kenanídis (Oecumenisch Patriarchaat), aartsdiaken Athanásios Toparlákis, de diakens Leonid D’Hoe en Rafaíl van het Oecumenisch Patriarchaat, en de diakens Dejan Radosevic en Donald Podkrajac van het Patriarchaat van Servië. De rector van de kerk, v. Ioánnis Lýkos, en v. Silouan Osseel woonden de dienst mee in gebed bij.


De zangers van het Slavische en het Griekstalige koord luisteren de Goddelijke Liturgie op met hun stemmen en met de mooie uitvoering van de gezangen.


De homilie werd verzorgd, in het Nederlands, door Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en verwees vooral naar het leven en de onderrichtingen van de Heilige Johannes Klimakos ('van de Ladder'), die, zoals hij opmerkte, niet alleen voor de monniken, maar ook voor leken is bestemd.


Op het einde dankte Zijne Eminentie de geestelijken, de vertegenwoordiger van de Ambassadeur van Griekenland in Nederland, de Ambassadeur van Cyprus en de Ambassadeur van Roemenië. Bovendien dankte hij de koren maar ook alle kerkgangers, en wees hij op het belang van de eenheid van de orthodoxe Kerken, evenals het Heilig en Groot Panorthodox Concilie dat in 2016 zal gehouden worden, voorgezeten door Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos.


Op het einde volgde er een receptie die doorging in een naburige zaal van de kerk.


© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU