NIEUWS

Orthodox Aartsbisdom van België
en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarcaat van Constantinopel
UITVAART VAN AARTSPRIESTER SILOUAN OSSEEL, OUD-RECTOR VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE HEILIGE NEKTARIOS IN EINDHOVEN

Gent - Op vrijdag 24 april 2015 werd met ontroering afscheid genomen van Aartspriester Silouan Osseel (1936-2015), oud-rector van de Parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven. De uitvaart had plaats in de kerk van de Heilige Apostel Andreas te Gent, waar eerst een Goddelijke Liturgie werd gevierd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd van zes priesters en twee diakens. Nadien volgde de eigenlijke Dienst van Overledene, opnieuw voorgegaan door Metropoliet Athenagoras, nogmaals omringd van zes priesters en twee diakens.


Metropoliet Athenagoras sprak een ontroerende toespraak uit over het leven en de verwezenlijkingen van de betreurde Vader Silouan.


Onder de vele aanwezigen was Zijne Excellentie Bisschop Dositej, hiërarch van het Patriarchaat van Georgië, enkele tientallen priesters en diakens van diverse parochies België en Nederland, 3 Monialen van het Patriarchaal Monasterium van Maldon (Groot-Brittannië) en 3 van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. Ook de Koptische priester uit Eindhoven en 2 priester van de Rooms-katholieke Kerk in België waren zich in gebed komen verenigen.


Vader Silouan was gehuwd, vader van vier kinderen (waarvan de oudste dochter moniale is in het Klooster van Maldon) en grootvader. Hij diende onze Kerk als diaken van de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent (1979-1989) en als priester van het Klooster in Asten, in de 4 parochies van het Aartsbisdom van België in Limburg en als rector van de Eindhoofse parochie.


Zijn stoffelijke overschotten werden bijgezet in de familiekelder op het groot kerkhof van de Stad Gent, waar na een Trisagion herhaaldelijk het ‘Christus is verrezen’!© 2004-2015 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU