TAAL KEUZE
1. NIEUWS / HOME
2. OECUMENISCH PATRIARCHAAT
3. GESCHIEDENIS VAN HET AARTSBISDOM
4. STATUUT VAN DE ORTHODOXE KERK
5. METROPOLIET
6. HULPBISSCHOP
7. BESTUUR VAN HET AARTSBISDOM
8. PAROCHIES VAN HET AARTSBISDOM
9. MONASTERIUM
10. DE ORTHODOXE KERK IN DE WERELD
11. BISSCHOPPENCONFERENTIE BENELUX
12. JURISDICTIES - PAROCHIES
13. ORTHODOXE GODSDIENSTLES
14. RADIO - TV - PERS
15. ORTHODOXE JEUGD
16. AALMOEZENIERSDIENSTEN
17. MUSEUM
18. ORTHODOX GELOOF
19. UITGAVEN
20. DIALOOG ANDERE KERKEN - GODSDIENSTEN
21. KALENDER
22. ARCHIEVEN
23. FOTO'S
24. CONTACT

FM 91,7UITZENDINGEN DOOR DERDEN AFGESCHAFT

Door een besluit van de Vlaamse minister van Cultuur en Media Sven Gatz werden per 1 januari 2016 de uitzendingen door derden definitief afgeschaft. Ook de uitzending ‘Orthodoxie’ kende daarmee een einde. We betreuren dit besluit en vooral ook het feit dat het religieuze aspect meer en meer verdrongen wordt tot iets van het privéleven.

 

 

 


LUISTER OPNIEUW TE ONZE UITZENDINGEN

© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU