Benelux logo
Greek logo

Administratie

AARTSBISDOM VAN BELGIE
EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

 

Het Orthodox Aartsbisdom van België

Het werd opgericht op 12 augustus 1969 bij patriarchale en synodale beslissing en strekt zich uit over België, Nederland en Luxemburg.

België

De Orthodoxe Kerk werd erkend door de Belgische Staat bij wet van 23 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad Nr 91 van 11 maart 1985. Het Koninklijk Besluit van 15 maart 1988 voorziet de organisatie van de Orthodoxe Kerk en stipuleert in het Ie Hoofdstuk, Artikel 1, dat :

«De Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel of zijn plaatsvervanger wordt door Ons erkend als representatief orgaan van het geheel van de Orthodoxe Kerk».

Nederland

In Nederland wordt het geheel van de Orthodoxe Kerk vertegenwoordigd door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, vanuit zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, of door zijn plaatsvervanger.

Groot-Hertogdom Luxemburg

De Orthodoxe Kerk van Luxemburg werd door de Luxemburgische overheid erkend op 26 januari 2015 en bevat de volgende orthodoxe parochies: een Griekstalige, een Russischtalige, een Servischtalige en een Roemeenstalige.De offciële vertegenwoordiger is de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel.De overeekomst vervangt deze van 1997 en 2004 tussen de Orthodoxe Kerk en de Luxemburgische Overheid.

Zetel van het Aartsbisdom:

Adres:
Charbolaan 71 – 1030 Brussel
Tel. +32.2/736.52.78.
Email: [email protected]
Website: www.orthodoxia.be

Metropoliet:

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Na enkele jaren studie Rechten aan de Universiteit van Gent, studeerde hij Grieks aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki en beh2aalde hij aan dezelfde Universiteit, met de grootste onderscheiding, een Masters in Theologie. Nadien werd hij voor een postgraduaat naar het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève) gestuurd. In 1989 werd hij door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) te Brussel tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter gedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als Aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996. Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom (Benelux). Van 1993 tot 1998 was hij leraar orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF. In ditzelfde jaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het toen nieuw opgerichte Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een nieuwe parochie op in Brugge, waarvan hij rector werd. In 2001 richtte hij een parochie op in Oostende en in 2008 in Hasselt. Sinds jaren is hij tevens de orthodoxe aalmoezenier van de Internationale Luchthaven van Zaventem. Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België, was tot voor kort voorzitter van het Interkerkelijk Comité van Brussel en is voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische onmoetingen). Hij zit tevens tal van commissies voor binnen de Orthodoxe Kerk en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe en interchristelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van Bisschop van Sinope – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd. Op 27 november 2013 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat unaniem verkozen, nadat Metropoliet Panteleimon zijn ontslag had aangeboden. Zijn intronisatie had plaats op 21 december 2013.

Adres:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.
Charbolaan 71,
1030 Brussel,
België
Tel. +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]
Naamfeest: 24 juli
Bisschopswijding: 22 juni 2003

Hulpbisschop :

Zijne Excellentie Bisschop Joachim (met zijn burgerlijke naam Dimitrios Archontos) werd op 7 april 1964 in Athene geboren uit ouders afkomstig van het eiland Psara. Na het afronden van zijn middelbare school werd hij toegelaten tot de Verpleegschool van het Hoger Instituut voor Technologisch Onderwijs (TEI) in Patras, om zijn studies voort te zetten aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Thessaloniki en daar af te studeren. Vervolgens studeerde hij aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Athene. Hij vervolgde studies met een post-graduaat in de sectie Geschiedenis van de Ionische Universiteit van Corfu, die hij afrondde met de vermelding “Grote Onderscheiding”. Zijn proefschrift werd gepubliceerd in 2017 door de sectie Historische Studies van het Nationaal Instituut voor Onderzoek. Momenteel bereidt hij een doctoraatsthesis voor aan de faculteit Neo-Helleense en Europese geschiedenis. Hij volgde cursussen in Byzantijnse iconografie aan de School voor Iconografie van het Aartsbisdom van Patras en in verschillende iconografische workshops op de berg Athos.Op 11 november 1990 werd hij monnik gewijd in de Skyte van de Heilige Anna op de Athosberg. Op 23 augustus 1991 ontving hij de diakenwijding door wijlen Metropoliet Dionysios van Chios in het voormalige klooster van Nea Moni van Chios, waar hij verbleef. Dezelfde hiërarch wijdde hem tot priester in de kathedraal van Chios op 11 november 1991. Drie jaar later kreeg hij de rang van Archimandriet. Hij diende als vicaris in het klooster van Nea Moni en vele kerken van het Aartsbisdom van Chios, maar vooral in de kerk van de Heilige Nicolaas Frangomachala (in de Frankische wijk) van de stad Chios, die hij volledig moest renoveren. In 1997 werd hij gedetacheerd bij het Aartsbisdom van België, waar voormalig Metropoliet Panteleimon van België hem de plaats van rector van de kathedraal van Brussel en predikant van het Aartsbisdom toevertrouwde.In maart 2004 werd hij benoemd tot vaste predikant van het Aartsbisdom van Chios. Tegelijkertijd bedient hij ook het historische eiland Psara, organiseert er de parochie, benadrukt het rijke culturele erfgoed van het eiland, schrijft hij boeken en historische artikelen; studentenarchieven, manuscripten en codices. In samenwerking met het ministerie van Cultuur renoveerde hij de historische kerk van de Heilige Nicolaas, de kathedraal van de Verlosser, het historische klooster van de Ontslaping van de Moeder Gods en verschillende bijgebouwen.In maart 2015 werd hij als regulier prediker gedetacheerd naar het Aartsbisdom Kifisia, Amarousion en Oropos. Hij werd door Zijne Eminentie Metropoliet Cyrillos van Kifisia benoemd tot verantwoordelijke voor de pastorale zorg van de ziekenhuizen aan de rand van het Aartsbisdom, terwijl hij eind 2016 de geestelijke en psychologische ondersteuning van patiënten in het ziekenhuis van het KAT-ziekenhuis op zich nam. Als vertegenwoordiger van het Aartsbisdom van Kifisia nam hij deel aan tal van congressen over geschiedenis, geneeskunde en theologie.Sinds januari 2018 dient hij in het Aartsbisdom van België, waar Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België hem de taak van officiële prediker toevertrouwde.Hij werd op 9 januari 2020 tot Bisschop van Apollonia gekozen, als hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en werd op 26 januari 2020 gewijd.

Adres:
Stassartstraat 92 – 1050 Brussel, België
Telefoon: + 32 470 / 70.29.65
E-mail: [email protected]
Naamfeest: 9 september
Bisschopswijding: 26 januari 2020

 

VICARIAAT GENERAAL:

Vicaris generaal:
Archimandriet Philadelphos Kafalis.
Kantoor: +32.2/736.52.78
Mob: +32.475/69.53.81.
E-mail: [email protected]

BISSCHOPPELIJKE VICARISSEN:
Eerste Bisschoppelijke Vicaris: …

Bisschoppelijke Vicaris voor België:

Bisschoppelijke Vicaris voor Nederland: 

Aartspriester Ioannis Psomas. Adres: Jan Oudegeeststraat 29 – 3119 HH Schiedam, Nederland Mob.: +31.640/28.39.13 E-mail: [email protected]

Bisschoppelijke Vicaris voor Luxemburg:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas. Adres: An Duelem 7, L-5838 Fentange, Groothertogdom Luxemburg. Mob.: +352/621.651.328Mob. (B) +32.473/21.37.18. E-mail: [email protected]

AARTSDIAKEN:

Aartsdiaken Emilianos Chatzivasileiou
Adres:Place de Jamblinne de Meux 40 – 1030 Bruxelles
Mob.: +32.474/04.60.96 E-mail: [email protected][email protected]

OVERIGE DIAKENS VAN DE METROPOLIET:

1. Diaken
Mob.:
E-mail:

 

METROPOLITAANS BUREAU:

secretariaat:

Secretaris-generaal:
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas.
Tel. +32.2/736.42.86.
Email: [email protected]

Secretarissen:

Diaken Filip Boone.
Tel. +32. 476/77:39:92.
Email: [email protected]

Dhr. Konstantinos Garofalou.
Tel. +32.493/81.48.24.
Email: …

Secretariaat voor de Kerkfabrieken:
Mevr.. Ariane Lahou.
Tel. +32.2/732.22.61, +32.498/57.62.40.
Email: [email protected]

Persbureau:

Persvertegenwoordiger:
Postadres: Charbolaan 71, 1030 Brussel.
Tel. +32.2/736.52.78
E-mail: [email protected]

Archieven:

Archivaris van het Heilig Aartsbisdom:
Aartsiaken Emilianos Chatzivasiliou.
Postadres: Charbolaan71, 1030 Brussel
Tel. +32.2/736.52.78,
E-mail: [email protected]

Dienst Boekhouding:

Aartspriester Athanasios Toparlakis.
Tel  +32.477/06.46.60
E-mail: [email protected]

METROPOLITAANSE RAAD:

Voorzitter: Z.E. de Metropoliet.
Vice-president: Zijne Excellentie Bisschop Joachim
Secretaris:Archimandriet Philadelfos Kafalis,vicaris generaal
Leden:  de Protopresbyters van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou en Panagiotis Moschonas, Aartspriester Athanasios Toparlakis, Oikonomos Athanase de Theux en de heren Georgios Kartalis, Georgios Petrou, Panagiotis Yannopoulos, Stylianos Kymbaridis en Boris Gurov.

KERKELIJKE RECHTBANK:

Voorzitter: Zijne Eminentie de Metropoliet.
Leden: Archimandriet Philadelpos Kafalis en Protopresbyter van de Oecumenische Troon Ioannis Psomas.

Secretaris: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiotis Moschonas.