Benelux logo
Greek logo

Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten

Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten

Overste: Abdis Johanna. Adres: Gruttoweg 7, NL 5725 RT Heusden (Gem. Asten), Nederland.

Tel. +31.493/56.04.21.

E-mail: [email protected]

Website: www.orthodoxasten.nl