Benelux logo
Greek logo

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί, μαζί με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τις εκκλησιαστικές κοινότητες που προήλθαν από την Μεταρρύθμιση, ένα από τα τρία ρεύματα του ιστορικού χριστιανισμού. Παραμένοντας πιστή στην αποστολική πίστη, η Ορθοδοξία ομολογεί δογματική και μυστηριακή ενότητα, η οποία εκφράζεται στη συνοδική φύση της εκκλησιαστικής της οργάνωσης. Οι τοπικές εκκλησίες είναι ενωμένες στην ομολογία της κοινής πίστης. Ειδικότερα η ενότητα αυτή ευρίσκεται στην Βυζαντινή Λειτουργία, η οποία έχει εκ των προτέρων καταστεί η λειτουργία με την οποία εκφράζεται μέσα από μία ευρεία σύνθεση της Θεολογίας των Πατέρων και των Συνόδων, η ιστορική και πνευματική συνέχεια της Ορθοδοξίας. Τελείται δε σήμερα σ΄ ολόκληρο τον κόσμο στις πλέον διαφορετικές γλώσσες.

Με τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα του 19ου αλλά κυρίως του 20ου αιώνα, υπό την πίεση της οικονομικής εξαθλίωσης [έξοδος προς το Νέο Κόσμο και την Αυστραλία και στη συνέχεια προς τη Δυτική Ευρώπη] αλλά και του πολέμου και των διώξεων [κομμουνιστικές επαναστάσεις, κατάρρευση της Ελλάδας της Μικράς Ασίας, δράματα της Παλαιστίνης και του Λιβάνου], ο ορθόδοξος χριστιανισμός έπαψε πλέον να περιορίζεται γεωγραφικά στην Ανατολή. Όντως η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πλέον παρούσα σε όλες τις ηπείρους, η δε συνάντηση της Ορθοδοξίας με τη Δύση, χάρη στις διάφορες ορθόδοξες κοινότητες της Διασποράς, συνιστά αναμφίβολα ένα από τα μείζονα πνευματικά γεγονότα της εποχής μας.
Η θεμελιώδης πνευματική αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η συγκρότηση τοπικών ή ευρύτερα γεωγραφικών εκκλησιών.

Ένας μόνο επίσκοπος σε μία περιοχή, μαζί με τους ιερείς που αυτός διορίζει ανά ενορία, αποτελούν τον λειτουργικό οργανωτικό ιστό της Επισκοπής.

Οι Επισκοπές βιώνουν την ενότητά τους γύρω από κέντρα κοινωνίας.

Στους Επισκόπους δίδονται ορισμένα προνόμια «ιδιαιτέρου σεβασμού» προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή διαποίμανση και λειτουργία των τοπικών εκκλησιών.

Τοιουτοτρόπως έχουμε αρχικά τις Μητροπόλεις, έπειτα τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες [δηλαδή Εκκλησίες οι οποίες εκλέγουν οι ίδιες τον προκαθήμενό τους] ή τις Αυτόνομες Εκκλησίες [στις οποίες η εκλογή του προκαθημένου επικυρώνεται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη].

Οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι δυνατόν να συμπίπτουν με πολιτισμικές κοινότητες, που υπήρξαν κατά το παρελθόν και είναι Αποστολικές [όπως η Αλεξάνδρεια για την Αφρική, η Αντιόχεια για τον σημιτικό κόσμο] ή και με εθνικές κοινότητες. Σε παγκόσμια κλίμακα μετά το Σχίσμα του 11ου αιώνα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έχει πρωτείο τιμής και έχει ένα ρόλο πρωτοβουλίας καθώς και προεδρίας στο σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Αποτέλεσμα αυτής της θεμελιώδους αρχής της οργάνωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι η ύπαρξη των τεσσάρων πρεσβυγενών Πατριαρχείων, τα οποία πριν από το χωρισμό Ανατολής και Δύσης, αποτελούσαν μαζί με το Πατριαρχείο της Ρώμης, την Πενταρχία.

Αργότερα έχουμε τις πιο πρόσφατα συσταθείσες Εκκλησίες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες γενικά βρίσκονται σε χώρες παραδοσιακά ορθόδοξες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο παντού στον κόσμο.

Στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, καθώς και στην Αμερική και στην Αυστραλία, δηλαδή ηπείρους όπου οι ορθόδοξες κοινότητες δεν εγκατεστάθηκαν σε κάποια σημαντική κλίμακα, παρά μόνο κατά τον 20ό αιώνα, οι επισκοπές εξακολουθούν να στηρίζονται σε εθνικά κριτήρια και να συνυπάρχουν στην ίδια την εδαφική περιοχή, υπαγόμενες στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες της χώρας καταγωγής τους.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία περιλαμβάνει σήμερα τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχεία δηλαδή :

– το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
– το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας,
– το Πατριαρχείο Αντιοχείας [με έδρα τη Δαμασκό] και
– το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων,

καθώς επίσης και τας λοιπάς Αυτοκεφάλους Εκκλησίας ήτοι :

– το Πατριαρχείο Ρωσσίας [1589],
– το Πατριαρχείο της Σερβίας [1920],
– το Πατριαρχείο της Ρουμανίας [1925],
– το Πατριαρχείο της Βουλγαρίας [1953],
– το Πατριαρχείο της Γεωργίας [1990], του οποίου οι καταβολές ευρίσκονται στον 4ο αιώνα,

καθώς και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες :

Κύπρου, Πολωνίας, Ελλάδος, Αλβανίας, Τσεχίας και Σλοβακίας, καθώς και τις Αυτόνομες Εκκλησίες Φιλλανδίας και Εσθονίας.

Ο αριθμός των Ορθοδόξων ανά τον κόσμο ανέρχεται περίπου στα 300 εκκατομύρια πιστών.

ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος
Rum Patrikhanesi – Haliç Fener
34220 Istanbul – Turkiye
Tηλ.: +90.212/531.96.70-6
Fax: +90.212/534.90.37
E-mail: [email protected]
Site: http://www.ec-patr.org/

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης της Μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας, πάσης γης Αιγύπτου και πάσης Αφρικής, Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων, Αρχιερεύς Αρχιερέων, τρίτος και δέκατος των Αποστόλων και Κριτής της Οικουμένης κ. Θεόδωρος Β’
P.O. Box 2006
Alexandrie, Egypt
Τηλ.: +20.3/486.85.95, +20.3/486.17.44, +20.3/487.58.39
Φαξ.: +20.3/487.56.84
E-mail: [email protected]
Site: http://www.patriarchateofalexandria.com

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, Ιβηρίας τε και Μεσοποταμίας και πάσης Ανατολής κ. Ιωάννης Ι’
B.P. No 9.
Damas, Syrie
Tηλ.: +963.11/542.44.00/1/2/3
Φαξ.: +963.11/542.44.04
E-mail: [email protected]
Site: http://antiochpatriarchate.org

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, Πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Σιών κ. Θεόφιλος Γ’
P.O. Box 19632
Jerusalem, Israël
Τηλ.: +972.2/627.49.41, +972-546112486
Φαξ.: +972.2/628.20.48
E-mail: [email protected]
Site: http://www.jerusalem-patriarchate.info

ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσσίας κ.Κύριλλος
Tchisty Pereulok 5
119034 MOSCOU, Russia
Tél: +7.495/637.23.40
Fax: +7.499/578.03.49
E-mail: [email protected]
Site: https://mospat.ru/en/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου, Μητροπολίτης Βελιγραδίου και Καρλοβικίου και Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος
5 Kralja Petra Str.
11000 Belgrade, Serbia
Τηλ.: +381-11-3025-101, +064/800-1821
Τηλ./Φαξ: +381-11-3283-997
E-mail: [email protected]
Site: http://www.spc.rs/eng/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πατριάρχης Ρουμανίας και Τοποτηρητής του Θρόνου Καισαρείας Καππαδοκίας κ. Δανιήλ
His Beatitude DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church. Aleea Dealul Mitropoliei no. 2, RO – 040163, Bucharest IV, Roumanie
Τηλ.: +40.21/337.08.30
Φαξ: +40.21/337.08.22
E-mail: [email protected]
Site: http://www.patriarhia.ro/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος
His Beatitude Néophyte, Patriarch of Bulgaria,
Oboriste Str. 4, 1000 Sofia
Bulgaria
Τηλ.: +359.2/987.56.11
Φαξ: +359.2/989.76.00
E-mail: [email protected]
Site: http://www.bg-patriarshia.bg

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΙΒΗΡΙΑΣ)

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας (Ιβηρίας) κ. Ηλίας Β’
Erekle II’s sq.
380005 TBILISSI, Géorgie
Τηλ.: +995.22/99.03.78
Φαξ: +995.22/98.71.14
E-mail: [email protected]
Site: http://www.patriarchate.ge/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β’
Εδρα. Λευκωσία Κύπρου Τ.Κ. 1130
1502 Λευκωσία
Τηλ.: +357.2/25.54.600
Φαξ: +357.2/23.45.235
E-mail: [email protected], [email protected]
Site: http://www.churchofcyprus.org.cy

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερόνυμος Β’, Πρόεδρος Ι.Σ.
Ιωάννου Γενναδίου 14
11521 Αθήναι
Tηλ.: +30.210/72.72.204 Τηλ. Κέντρο: +30.210/72/72.202-210
Φαξ: +30.210/72.72.210
E-mail: [email protected]
Site: http://www.ecclesia.gr/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββας
Al. Solidarnosci 52
03-402 Warzawa
Τηλ.: +48.22/619-08-86
Φαξ: +48.22/619-29-96
E-mail: [email protected]
Site: http://www.orthodox.pl/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος. Πρόεδρος Ι.Σ.
Rr. e Kavajës 151, TIRANE, Albanie
Τηλ.: +355.4/22.34.117
Φαξ: +355.4/22.32.109
E-mail: [email protected]
Site: http://www.orthodoxalbania.org/

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Πρέσωβ καὶ πάσης Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ. Ρωστισλάβος, Πρόεδρος Ι.Σ.
8001 PRESOV
Slovaquie
Site: http://www.pravoslav.gts.cz/

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ

Της Ορθοδόξου Φιλλανδικής Εκκλησίας προΐσταται ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ἑλσιγκίου και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων
The Most Reverend Archbishop Leo of Helsinki and all Finland
Karjalankatu 1
70110 Kuopio, Finland
Tηλ.: + 358 206 100 230
Φάξ.: + 358 206 100 211
E-mail : [email protected]
Site: http://www.ort.fi/

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Της Ορθοδόξου Φιλλανδικής Εκκλησίας προΐσταται ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος.
His Eminence Metropolitan Stephanos of Tallinn and all Estonia
E-mail : [email protected]
Site: http://www.orthodoxa.org/