Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελούξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἔδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως (Avenue Charbo 71), τὴν Πέμπτην 26 Ἰανουαρίου 2012 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οικουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ (Ἔξαρχος τῶν ἐνοριῶν ρωσσικῆς παραδόσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Γραμματεύς (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Πρόκειται διὰ τὴν τρίτην συνάντησιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Ἡ Συνέλευσις ἠσχολήθη μεταξὺ ἄλλων μὲ τὰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐπιτροπάς, τοὺς στόχους των, τὴν σύνθεσίν των καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά των. Ἀπεφάσισεν ἐπίσης τὴν δημιουργίαν νέων ἐπιτροπῶν, ὅπως μεταξὺ ἄλλων τὴν γενικὴν ἐπιτροπὴν διὰ τους διαχριστιανικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους, τὴν ποιμαντικὴν ἐπιτροπὴν,  τὴν ἐπιτροπὴν νεότητος καὶ φοιτητῶν, τὴν ἐπιτροπὴν ἐκδόσεων, τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν ἐπικοινωνίαν καὶ τὰ Μ.Μ.Ε., μὲ στόχον τὴν ἀρτιοτέραν ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν ἀνάγκην ἑνὸς καλυτέρου συντονισμοῦ τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου καθὼς καὶ εἰς τὰς προκλήσεις τῆς συγχρόνου κοινωνίας. Ἡ Συνέλευσις ένέσκυψεν ἐπίσης μετὰ πολλῆς προσοχῆς εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν τῆς ἐν Ὀλλανδίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ καλυτέρα ὀργάνωσις τῆς ἰδίας τῆς Συνελεύσεως ὑπῆρξεν ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ἀπησχόλησε αὐτὴν τὴν συνάντησιν. Μὲ τὴν ἐποικοδομητικὴν ἀνταλλαγὴν πληροφοριῶν, ἀπόψεων καὶ προβληματισμῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελοὺξ ἔληξε ἡ τρίτη αὕτη συνεδρίασις τῆς Όρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ.

Ἡ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη βάσει ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελούξ ὑπάρχουν δώδεκα Ἐπίσκοποι ὑπεύθυνοι ποιμαντικῆς δραστηριότητος. Αὐτή ἡ τρίτη συνάντησις τῆς Επισκοπικής Συνελεύσεως (CEOB) ἐπραγματοποιήθη εἰς ἕνα ἀδελφικὸν κλῖμα ἑνότητος καὶ ἀρίστης συνεννοήσεως.

Βλ. φωτογραφίες.