Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ

Βρυξέλλαι Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ(CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 5 Ἰουνίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Ἐπίσκοπος κ. Μᾶρκος, ἐκπροσωπῶν τὸν Μητροπολίτην κ. Ἰωσήφ, Ταμίαν (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Γραμματεύς (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον).

Πρόκειται διὰ τὴν πέμπτην συνάντησιν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως(CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Συνελεύσεως ἠσχολήθησαν μὲ πολλὰ ἐνδιαφέροντα θέματα μεριμνῶντες διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἑνότητος καὶ διὰ τὴν καλὴν συνεννόησιν μεταξὺ τῶν διαφόρων ὀρθοδόξων ἐπισκοπικῶν δικαιοδοσιῶν εἰς τὰς τρεῖς Χώρας της Μπενελούξ, οὕτως ὥστε τὸ ποιμαντικόν των ἔργον νὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀποτελεσματικὸν ἔναντι τῶν συγχρόνων προκλήσεων.

Συγκεκριμμένως, οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὴν ὀργάνωσιν, τὰ προβλήματα καὶ τὰς προοπτικὰς τοῦ μαθήματος τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν ποὺ διδάσκεται εἰς τὰ Βελγικὰ σχολεῖα  – ἰδιαιτέρως διὰ τὴν σύνταξιν τῶν πλαισίων ἀναφορᾶς τῶν κοινῶν δεξιοτήτων τῶν μαθητῶν – καὶ οὕτω εἶχαν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀνταλλάξουν τὰς σκέψεις των ἐπὶ τοῦ θέματος.

Οἱ ἱεράρχαι ἐνημερώθησαν ἐπίσης ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου, ἀντιπροσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως είς τὴν Ὁλλανδίαν, διὰ τὴν παρουσίαν καὶ τὰς δραστηριότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν χώραν αὐτήν, διὰ τὰς γενομένας προσπαθείας διὰ τὴν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τῶν ὁλλανδικῶν ἀρχῶν, καθὼς καὶ διὰ τὴν πρόσφατον ἀποδοχὴν καὶ ἐγγραφὴν τῶν καταστατικῶν τῆς ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν.

 Συνεζητήθησαν καὶ ἄλλα σημαντικὰ θέματα καὶ μεταξὺ αὐτῶν: 1) ἡ βελτίωσις τῆς συνεργασίας ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς διαφόρους ἐπιτροπὰς ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ, καὶ 2) αἱ ἐξελίξεις τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς εἰς τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελούξ.

Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες εἰς τὴν Ἐπισκοπικὴν Συνέλευσιν (CEOB) ἐπίσκοποι ἐξέφρασαν τήν θέλησίν των διὰ τὴν συνέχἰσουν νὰ ἐργάζονται ἐντόνως διὰ τὴν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ ζοῦν εἰς Βέλγιον, Ὁλλανδίαν καὶ Λουξεμβοῦργον.

Ἡ ἀνταλλαγὴ ἄλλων πληροφοριῶν, γνωμῶν καὶ εἰδήσεων σχετικῶς μὲ τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Μπενελοὺξ ἐπεράτωσεν, καὶ αὐτὴν τὴν φοράν, τὴν συνεδρίασιν ταύτην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ.

Ἠ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ηςΠανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς  Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Ἡ πέμπτη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) διεξήχθη, διἀ μίαν ἀκόμη φοράν, εἰς ἀδελφικὸν κλίμα.

Βλ. περισσοτέρας φωτογραφίας ΕΔΩ

DSCN0299