Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΒΕΡΣΑ

Σήμερα Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐνορία Ἀμβέρσης τοῦ Βελγίου ἐτέλεσε τὴν χειροτονία σὲ Διάκονο τοῦ κ. Bert Genbrugge καὶ τὸν ὠνόμασε Βαρνάβα.

Τὸ ὄνομα Βαρνάβας τοῦ νέου Διακόνου τὸ ὑπέδειξε ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ὁλλανδία τὸν περασμένο Ἀπρίλιο: ”Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβης μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰς διάκονον χειροτονίας σου, εἶναι μία προσωπικὴ ἐπιλογὴ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τὸ ἐπέλεξε μεταξὺ τῶν ὀνομάτων ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ γράμμα Β, ὅπως ἀρχίζει καὶ αὐτὸ ποὺ δέχθηκες ὅταν βαπτίσθηκες. Εἶναι ἕνα ὄνομα ποὺ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις, παντοῦ στὸν κόσμο. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἑορτάζης τὴν ὀνομαστική σου ἑορτὴ τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ τὸν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαῖο”.

DSC_9610

Ὁ νέος Διάκονος Βαρνάβας εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀρχιτεκτονας καὶ ἐπὶ χρόνια μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Βελγίου: ”Σὲ θυμᾶμαι ἀπὸ τότε ποὺ, φοιτητὴς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἀκόμη, εἶχες ἀνακαλύψει τὴν ὀρθόδοξη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα στὴν Γάνδη. Χωρίς καμμιὰ πίεση καὶ τελείως αὐθόρμητα! Ἡ διαδρομή σου πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία ἐκτυλίχτηκε δίχως βιασύνη ἀλλὰ μὲ ἀποφασιστικότητα. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, δραστηριοποιήθηκες μέσα στὴν κίνησή μας «Ὀρθόδοξη Νεολαία τοῦ Βελγίου». Μέγιστο γεγονὸς μέσα στὴ ζωή σου ἦταν ἡ γνωριμία σου καὶ ὁ γάμος σου μὲ τὴ Σοφία, ποὺ σοῦ ἔδωσε ἠρεμία καὶ σταθερότητα στὴ ζωή σου καὶ ἐνίσχυσε ἀκόμη περισσότερο τὴν ὀρθόδοξη συνείδησή σου. Ἡ εἴσοδός σου στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἦταν μία ἀργὴ μὲν ἀλλὰ πολὺ συνειδητὴ διαδικασία, πρᾶγμα ποὺ σὲ κάνει νὰ εἶσαι ἕνα πρόσωπο ποὺ ἐμφορεῖται ἀληθινὰ ἀπὸ τὴν πνευματικότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας. Μαζὶ μὲ τὴν Ἑλληνίδα σύζυγό σου ἀποτελεῖτε ἕνα ὄμορφο παράδειγμα ζεύγους ποὺ συναντοῦμε ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ στὶς ἐνορίες μας. Αὐτὸ ποὺ εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶναι ὅτι, σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τῆς ἀναμείξεως πολιτιστικῶν παραδόσεων, ἡ ὀρθόδοξη ταυτότητά μας δὲν χάνεται, καὶ ὅτι ἀναπτύσσεται μία καλὴ ἰσορροπία”.

” (…) Σὲ λίγα λεπτὰ, θὰ ὑπηρετήσης τὴ Μεγάλη καὶ Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ πνευματικὸ καλὸ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ κατοικοῦν στὴν περιοχή. Δὲν εἶναι ἡ πιὸ εὔκολη ἀποστολή, μὰ εἶναι ἡ πιὸ ὡραία! Σὲ λίγα λεπτὰ θὰ σταθῆς δίπλα στὸν Μητροπολίτη σου γιὰ νὰ τὸν βοηθήσησης στὸ ποιμαντικὸ καὶ τὸ γενικότερο ἔργο του, σὲ πλήρη ἁρμονία μὲ τὸ σύνολο τῶν ἱερέων καὶ διακόνων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Καὶ πάντοτε μέσα σὲ πνεῦμα εὐγνωμοσύνης ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ποὺ σὲ δέχεται καὶ σὲ ἐντάσσει μέσα στοὺς κόλπους τοῦ ἱεροῦ του κλήρου καὶ τὸ ὁποῖο ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Μπορεῖς νὰ εἶσαι ὑπερήφανος ποὺ ἀνήκεις στὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησία”.

DSC_9629

Συνελλειτούργησαν περὶ τοὺς ἕξ κληρικοὶ καθὼς καὶ δύο διάκονοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἔψαλλαν οἱ χοροὶ πολὺ κατανυκτικὰ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Διδάκτορος Θεολογίας κυρίου Δημητρίου Ζαγκανᾶ. Παρευρέθησαν πολλοὶ χριστιανοὶ καὶ εὐχήθηκαν στὸν νέο Διάκονο Βαρνάβα νὰ εἶναι Ἄξιος στὴν νέα του διακονία.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀμβέρσης εἶναι ὁ πρῶτος Ἱερὸς ναὸς ποὺ ἔκτισαν οἱ Ἕλληνες στὸ Βέλγιο περὶ τὸ 1900.