Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014        

Πρς τν Θεοφιλέστατον πίσκοπον,
τν ερν Κλρον, κα τος εσεβες
χριστιανο
ς τς καθ μς παρχίας

4626Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑτοιμασιῶν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀπευθύνομαι σε σᾶς μὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Καὶ μὲ τὴν ἴδια διάθεση δοξάζω τὸν Κύριο καὶ Θεό μας ποὺ μὲ εὐλόγησε καὶ μοῦ παραχωρεῖ τὴ δυνατότητα νὰ σᾶς διακονῶ, ἱερό κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου καὶ νὰ ἑορτάζω μαζί σας τὴ χαρὰ τῆς Εὐλογημένης Σαρκώσεώς Του.

Σ’αὐτὴν τὴν πανίερη καὶ μεγάλη ἡμέρα, ἑορτάζουμε καὶ διακηρύττουμε ὅτι «δι’ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», γεννήθηκε ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου, Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Ἔλαβε τὴν σάρκα μας γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάσῃ», καὶ μᾶς ἔδωσε τὸ Ἅγιό Του Πνεῦμα γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταλλαγοῦμε μὲ τὸν Δημιουργό μας καὶ νὰ εἰσέλθουμε μαζί Του στὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι μιὰ θεϊκὴ Ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔκανε δυνατὸ αὐτὸ τὸ θαῦμα: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16).

Μὲ τὴν ἔλευσή Του, ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, τῆς αἰώνιας ζωῆς μέσα στὴ Βασιλεία Του. Εἶναι ἡ μεγάλη στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἀθάνατο ἑνώνεται μὲ τὸ θνητό, ὅπου ἡ ἀθάνατη ζωὴ ἑνώνεται μὲ τὴ θνητή. Εἶναι τὸ μεγάλο μυστήριο τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνεται ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς μεταμορφώνει γιὰ νὰ γίνουμε ὅπως Αὐτός καὶ τὸ ὁποῖο κάνει νὰ περάσῃ ἡ θνητότητά μας μέσα στὴ δική Του ἀθανασία: «Ἀνοίγει ἔτσι γιὰ μᾶς τὴν ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Οὐρανό» (Κανόνας Χριστουγέννων).

Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε δῶρο πολύτιμο τὴ ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία. Ἄς τοῦ ἀπαντήσουμε ἀνοίγοντάς Του τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ μᾶς μεταμορφώσῃ σὲ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πλασθήκαμε: νὰ γίνουμε παιδιὰ τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας, μετέχοντας στὴ θεϊκή Του φύση.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἅγια καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα, καθὼς καὶ ἕνα εὐτυχισμένο νέο ἔτος καὶ προσεύχομαι ὥστε ἡ χαρὰ τῆς Γέννησής Του νὰ γεμίσῃ τὶς καρδιές σας, εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό γιὰ ὅλα ὅσα κάνει γιὰ μᾶς καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ μᾶς χαρίζει μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του στὸν κόσμο.

Ἰδιαιτέρως παρακαλῶ νὰ μὴν ξεχνοῦμε ποτὲ τὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία, τὸ μαρτυρικὸ Φανάρι, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ὁποῖο διεξάγει σὲ τόσο ἀντίξοες συνθῆκες. Ἡ ἀγάπη μας καὶ ἡ συμπαράστασή μας καλὸ θὰ ἦταν νὰ εἶναι ἔμπρακτες, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἂς ἐνισχύσουμε μὲ τὴν προσφορά μας, κατὰ τὴν δύναμή του ὁ κάθε ἕνας, μὲ τὸν καθιερωμένο δίσκο ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς καλῶ ὅλους στὴν Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ποὺ θὰ γίνῃ στὸν Μητροπολιτικό μας Ἱερὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 11 Ἰανουαρίου 2015 στὶς 4 τὸ ἀπόγευμα.

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες καὶ πολλὴ τὴν ἐν Χριστῷ Σαρκωθέντι ἀγάπη,

 

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου