Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

«Ὅταν βρῆς τὸν Χριστό, αὐτὸ σοῦ εἶναι ἀρκετό. Δὲν ἐπιθυμεῖς τίποτε ἄλλο. Εἶσαι σὲ κατάσταση ἡρεμίας. Ζῆς παντοῦ ὅπου εἶναι ὁ Χριστός…. Ὅπου εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναξιὰ ἐξαφανίζεται. Εἶσαι σὲ εἰρήνη, μέσα στὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς» Ἅγιος Πορφύριος [1906-1991].

Αἰδεσιμολογιώτατοι,
Ἀγαπητοὶ γονεῖς,
Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ,

DSC_2831Σ´αὐτὴ τὴν εὐλογημένη περίοδο τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, περίοδο μετανοίας καὶ πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, περίοδο περισυλλογῆς καὶ προσευχῆς, θέλω καὶ πάλι νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ σᾶς, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας γιὰ νὰ σᾶς ὁμιλήσω γιὰ τοὺς νέους μας. Εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀγαπῶ ἰδιαιτέρως, ὅπως ἔχετε καταλάβει, δεδομένου ὅτι ἦταν πρώτη προτεραιότητα κατὰ τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο μου. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικά, ὅταν γνωρίζουμε τὶς δυσκολίες ποὺ περνάει ἡ κοινωνία μας. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θρησκεῖες καὶ ἡ πολιτιστικὴ ταυτότητα ἔχουν κεντρικὴ θέση στὶς συζητήσεις τῆς κοινωνίας σήμερα, τὸ ποιμαντικὸ ἔργο μας μὲ τοὺς νέους γίνεται ὅλο καὶ δυσκολώτερο. Ἔχουμε ὅλοι μας ἀνάγκη νὰ μοιραστοῦμε καὶ νὰ ἀνταλλάξουμε ἐμπειρίες καὶ ἰδέες γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων προκλήσεων τοῦ παρόντος.

Ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει πολλὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς στὸν τομέα τῆς μετάδοσης στὰ παιδιὰ τους τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καὶ Παραδόσεώς μας. Πρέπει ὅλοι νὰ τοὺς βοηθήσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, νὰ τοὺς ἐνθαρρύνουμε προσφέροντας ὅλη τὴν ὑποστήριξή μας, τὴν προσευχή μας καὶ προτείνοντας λύσεις. Μποροῦμε νὰ δώσουμε στοὺς νέους μας νόημα στὴ ζωή τους, προετοιμάζοντάς τους καὶ ἐνθαρρύνοντάς τους στὴν μετάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς ζωντανῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μποροῦμε νὰ τοὺς γνωρίσουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Χριστό, ὥστε νὰ οἰκοδομήσουν μὲ Αὐτὸν καὶ στηριζόμενοι σ´Αὐτὸν τὴν ταυτότητά τους.

Πέρυσι ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη διωργάνωσε δύο συναντήσεις νέων κατὰ τὶς ὁποῖες διαπιστώσαμε τὸν μεγάλο ἐνθουσιασμὸ τῶν συμμετασχόντων. Ὡστόσο δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε καὶ νὰ μὴν ὁμιλήσουμε γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ συναντήσαμε στὶς Ἐνορίες ὥσπου νὰ τοὺς συγκεντρώσουμε. Σημαντικὴ ἦταν ἡ συμμετοχὴ τῶν γονέων καὶ ἡ φροντίδα τους, τῶν καθηγητῶν τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ οἱ εὐαισθησίες καὶ οἱ ἀνησυχίες τους. Γιὰ νὰ ἔχουμε καλὰ ἀποτελέσματα πρέπει νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας μὲ ταπεινότητα καὶ γεμάτοι πίστη καὶ ἀγάπη, μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τὴν 1η Μαϊου 2015 θὰ ἔχουμε ἄλλη μία εὐκαιρία συναντήσεως ὅλων τῶν ἱερέων ὅλων τῶν Ἐνοριῶν συνοδευομένων ἀπὸ τουλάχιστον 4-5 νέους (ἀπὸ 15 ἕως 30 ἐτῶν) στὸ Κέντρο «La Foresta» στὸ Vaalbeek κοντὰ στὴν Leuven.

Τὸ θέμα τῆς συναντήσεως θὰ εἶναι: «Εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Ἡ συμμετοχὴ τῶν νέων στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας».

Καλῶ ὅλους τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας νὰ συγκεντρώσουν τοὺς νέους τῆς Ἐνορίας τους μία φορὰ τὸν μήνα γιὰ νὰ τοὺς μιλήσουν καὶ νὰ τοὺς γνωρίσουν τὸ θέμα τῆς ἑπομένης συναντήσεως τῆς Ὀρθοδόξων νέων. Τοῦτο θὰ διευκολύνη τὴν δημιουργία ἑνὸς πυρήνα νέων κάθε Ἐνορίας ὥστε νὰ εἶναι ἔτοιμοι νὰ συμμετάσχουν στὶς ἐτήσιες συναντήσεις τῶν Ὀρθοδόξων νέων στὸ Μπενελούξ. Καλῶ ἐπίσης τοὺς γονεῖς νὰ διαδώσουν τὴν πληροφορία στὰ παιδιά τους καὶ νὰ τὰ ἐνθαρρύνουν νὰ συμμετάσχουν στὴν συνάντηση αὐτή.

Εἶμαι σίγουρος ὅτι μαζὶ μποροῦμε νὰ δώσουμε ἀπάντηση στὸ κάλεσμα τοῦ Κυρίου μας, καὶ ἐν ἀναμονῆ τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, εὔχομαι τὸ μήνυμα τῆς εἰρήνης νὰ φέρη στὴν καρδιά τοῦ καθένα μας χαρά, εὐτυχία καὶ οἰκογενειακὴ γαλήνη. Καλὸ Πάσχα!

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῆ Ἱερᾶ Μητροπόλει, τῆ 7η Ἀπριλίου 2015

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου