Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Θ᾽ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπική Συνέλευση τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε, στὴν ἐνάτη συνεδρίασίν της στὶς Βρυξέλλες, στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (Avenue Charbo 71), τὴν Τετάρτην 24 Ἰουνίου 2015, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἦσαν ἐπίσης παρόντες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μιχαὴλ (Πατριαρχεῖον Μόσχας-Ὑπερόριος Ρωσσική Ἐκκλησία), ὁ Ἐπίσκοπος Μᾶρκος (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Γεωργίας).

IMG_8713

Οἱ ἐπίσκοποι ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν διεξαγωγὴ τῶν πρώτων συναντήσεων τῶν ἐπιτροπῶν οἱ ὁποίες λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ τὴν εὐθύνην τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καὶ διεπίστωσαν τὴν ἀναγκαιότητα διὰ τὴν ἐνεργοποίησιν ὅλων τῶν ἐπιτροπῶν.

Οἱ ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις τῆς παρουσίας τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον. Ἐνημερώθησαν κυρίως διὰ τὰς κατασκηνώσεις νέων εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῶν νέων συμβάσεων μεταξὺ τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου καὶ τῶν ἀνεγνωρισμένων θρησκειῶν.

IMG_8719

Οἱ ἐπίσκοποι ἐξέτασαν ἐπίσης ἰδέας ἀναφορικῶς μὲ τὰ θέματα ποὺ θὰ συξητηθοῦν κατὰ τὴν Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον εἰς Κωνσταντινούπολιν κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν τοῦ ἔτους 2016.

Οἱ Ἱεράρχες ἀντάλλαξαν πληροφορίες σχετικῶς μὲ τὶς διάφορες δραστηριότητες τῶν ἐπισκοπῶν τους καὶ ἰδιαιτέρως ἐπικέντρωσαν τὴν προσοχήν τους εἰς τοὺς τομεῖς ἐκείνους ὅπου ἀπαιτεῖται ἕνας καλύτερος συντονισμὸς προσπαθειῶν.

IMG_8714

Ἐπίσης διεπίστωσαν τὴν σπουδαιότητα τῆς ἐπισκέψεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸ Βέλγιον καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον ἀπὸ τὴν 29ην Ἰανουαρίου ἕως καὶ τὴν 1ην Φεβρουαρίου 2015 καὶ συζήτησαν διὰ τὰ ἀποτελέσματα καὶ διὰ τὰς ἀπηχήσεις αὐτῆς τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως. Ἔκαναν κυρίως μίαν σύντομην ἐξέτασιν τῆς μεικτῆς συναντήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Βελγίου ποὺ ἔλαβεν χώραν τὴν 30ην Ἰανουαρίου 2015 μὲ τὴν ὑψηλὴν παρουσίαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος.

Ὁμίλησαν ἐπίσης διὰ τὴν προετοιμασίαν τοῦ ταξειδίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τὴν 21ην τοῦ προσεχοῦς μηνὸς Νοεμβρίου.

Πρὶν ἀπὸ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν οἱ παρόντες ἐπίσκοποι ἕνωσαν τὶς προσευχές τους τελώντας ἕνα Τρισάγιον διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου, μέλους τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της καὶ ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν 22αν τοῦ παρελθόντος Ἰανουαρίου.

IMG_8736

Ἠ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Τὰ μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἐξέφρασαν δι’ ἄλλην μίαν φορὰν τὴν θέλησίν τους νὰ ἐργάζονται μὲ καλὴν συνεργασίαν πρὸς ὄφελος τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν ποὺ διαμένουν εἰς τὶς τρεῖς χώρες τῆς Μπενελούξ.