Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Βασιλόπιτα Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου

Την κοπή της Βασιλόπιττάς της πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου για το νέο έτος, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών.

Προηγήθηκε Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρου, με την συμμετοχή ιερέων και διακόνων της Μητροπόλεως.

Λίγο πριν το τέλος του Εσπερινού και την κοπή της Βασιλόπιττας ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας αναφέρθηκε στην μεγάλη φυσιογνωμία του Αγίου Βασιλείου και την πλούσια φιλανθρωπική δράση του, τονίζοντας την ανάγκη φιλανθρωπίας και αγάπης που έχει ο σημερινός άνθρωπος για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του.

Κατά την παράδοση η ομιλία του Μητροπολίτου συνεχίστηκε με τον απολογισμό του παρελθόντος έτους και με τις νέες προκλήσεις και δράσεις της Μητροπόλεως για τον νέο χρόνο που ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν.

Η είσοδος νέων κληρικών στις τάξεις του ιερού κλήρου, κληρικών που κλήθηκαν τον περασμένο χρόνο να αναλάβουν καίριες θέσεις στην διακονία και σημαντικές αποστολές στο πλαίσιο της τοπικής Εκκλησίας, η εδραίωση του κύκλου ομιλιών, θεολογικού και γενικότερα επιστημονικού ενδιαφέροντος, με την επωνυμία Ορθόδοξος Λόγος, η δημιουργία της κεντρικής φιλοπτώχου της Μητροπόλεως με την ονομασία Φιλοξενία και η δημιουργία ορθόδοξου βιβλιοπωλείου στις Βρυξέλλες, αποτελούν σταθμούς του 2017 αλλά και στόχους για το 2018.

Σημαντικά γεγονότα για το τρέχον έτος αποτελούν η τέλεση των εγκαινίων του νέου Ιερού Ναού της Ενορίας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Οστάνδης, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, αλλά και η έναρξη των εορτασμών του χρυσού ιωβηλαίου από την ίδρυση της Μητροπόλεως Βελγίου στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Κλείνοντας ευχαρίστησε τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Δοσίθεο (Πατριαρχείου της Γεωργίας) και Νεαπόλεως Πορφύριο (εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου παρά τη Ε.Ε.) και τους εκπροσώπους των λοιπών ορθοδόξων παρουσίων εν Μπενελούξ, την Πρέσβυ της Ελλάδος στο Βέλγιο κα Ελευθερία Γαλαθιανάκη, τους εκπροσώπους άλλων χριστιανικών δογμάτων, τους εκπροσώπους του Ελληνικού Στρατού, τους παρόντες Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό που έσπευσαν να τιμήσουν το καθιερωμένο αυτό ετήσιο γεγονός της Μητροπόλεως.

Ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιττας και μια μικρή δεξίωση στο ενοριακό κέντρο του Ναού.

Ὁμιλία Μητροπολίτου Βελγίου
καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου Ἀθηναγόρου

 Κοπὴ Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

14 Ἰανουρίου 2018

 

Πανιερώτατε καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερείς,
Ἐξοχωτάτη κυρία Πρέσβυ,
Αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες,
Ὁσιωτάτη Γερόντισσα καὶ μοναχαί,
Ἐκπρόσωποι τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος,
Στρατηγέ μου καὶ λοιποὶ Ἕλληνες Στρατιωτικοί,
Ἄρχοντες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Πρόεδροι τῶν Ἐθνικοτοπικῶν Συλλόγων καὶ Κοινοτήτων,
Εὐσεβεῖς χριστιανοί,

Μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ ἑωρτάσαμε κι ἐφέτος τὶς Γιορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, Γιορτὲς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν μετάβαση ἀπὸ τὸ παλαιὸ στὸ νέο. Καὶ σήμερα γιορτάζουμε τὴν μνήμη ἑνὸς μεγάλου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν 4ον μετὰ Χριστόν αἰῶνα. Ἦταν καὶ παραμένει ἕνα παράδειγμα ἁγίας βιωτῆς στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διανύουμε.

Ἡ κοινωνικὴ ποιμαντικὴ φροντίδα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου βασίζεται εἰς τὴν πεποίθησιν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι καὶ συμμετέχουν ὅλοι εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Οἱ φτωχοί, οἱ πλούσιοι, ἀκόμη καὶ ὁ αὐτοκράτωρ εἶναι δοῦλοι Κυρίου. Ἐπὶ πλέον οἱ ἄνθρωποι εἶναι κοινωνικὰ ὄντα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀλληλεπιδροῦν μεταξύ τους καὶ χρειάζεται γενναιοδωρία διὰ τὸν μετριασμὸν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀπόρων. Ἡ βιβλικὴ ἐπιταγὴ ἡ λέγουσα: «αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται» μᾶς καλεῖ νὰ μοιραζόμαστε καὶ νὰ ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων μᾶς διδάσκουν πὼς νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε αὐτό. Εἰς τὴν πρώτην Χριστιανικὴν Κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ χριστιανοὶ ἐπώλουν τὴν περιουσίαν των καὶ ἔδιδαν τὰ χρήματα εἰς τοὺς Ἀποστόλους διὰ νὰ τὰ ἐπιδώσουν εἰς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκην.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἐνεθάρρυνε τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν ἐπιταγήν: «νὰ πουλήσουν καὶ νὰ δώσουν τὰ ὑπάρχοντά τους εἰς τοὺς φτωχούς». Εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἡ προσφορὰ τῆς περιουσίας γίνεται ὡς ἐλεύθερη ἐπιλογὴ καὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον θεωρεῖται κατάστασις τελειότητος. Ὁ Μέγας Βασίλειος προχώρησε ἀκόμη περισσότερον, θεωρῶν τοῦτο ὡς κανόνα ζωῆς δι´ὅλους τοὺς χριστιανούς. Παρακινούμενος ἀπὸ τὶς ἀκραίες κοινωνικὲς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Γραφῶν, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἐπέμενε ὅτι τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς πρέπει νὰ τὰ ἀπολαμβάνουν ὅλοι. Παρ´ὅλη τὴν ἐπικρατοῦσα κοινωνικὴ ἀνισότητα, ὁ Ἅγιος Πατὴρ ἐπέμενε ὅτι οἱ πλούσιοι πρέπει νὰ μοιράζονται τὰ ἀγαθὰ μὲ τοὺς μὴ ἔχοντας.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἀπέρριπτε τὰς ἀντιρρήσεις ὅπως: «Ποῖον ἀδικῶ, ἐὰν κρατῶ ὅ,τι μοῦ ἀνήκει;». Ἡ ἀπάντησίς του: «Πεῖτε μου, ποῖα τὰ ἰδικά σας, ποὺ τὰ εὑρήκατε εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ζωῆς σας»; Εἶναι ὡσὰν κάποιος νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ θέατρον καὶ νὰ ἀντιτίθεται εἰς αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τὸν ἀντικαθιστοῦν. Τὰ ὑπάρχοντα ποὺ κατέχῃ κάποιος δέον νὰ εἶναι πρὸς κοινὴν χρῆσιν ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ οἱ πλούσιοι ἀπαιτοῦν, τὰ κοινὰ ἀγαθὰ νὰ τοὺς ἀνήκουν. Ὁμοίως πάλιν, ἐὰν ὅλοι ἀποκτήσουν τὰ ἀπαραίτητα καὶ ἀφήσουν τὸ πλεόνασμα διὰ τοὺς ἀπόρους, τότε δὲν θὰ ὑπάρχουν πλούσιοι καὶ φτωχοί.

Ἑπομένως ὁ Μέγας Βασίλειος εἶναι ἕνα καλὸ παράδειγμα ἀλληλεγγύης. Ἐπέτυχε νὰ ὑπερασπίζεται τὸ δίκαιο τῶν φτωχῶν ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς κυβερνῶντες, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ πρὸς τοὺς πλουσίους. Ὁ Ἅγιος πατὴρ ἀνέφερε πρὸς τοῦτο τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔλεγε: «Ὅποιος θέλει νὰ εἶναι τέλειος, ἄς μοιράσει τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχούς. Νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτό σου».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐφέτος ἀρχίζουμε μὲ τὸν στόχο ποὺ ὀνομάζουμε «Φιλοξενία», ποὺ θὰ εἶναι μία Κεντρικὴ Φιλόπτωχος, ὅπου κυρίες τῆς Μητροπόλεώς μας θὰ διαδραματίζουν ἐνεργὸ ρόλο. Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας διὰ νὰ βοηθήσουμε καὶ νὰ φιλοξενήσουμε συνανθρώπους μας ποὺ εὑρίσκονται εἰς ἀνέχειαν.

Εἶναι ἐπίσης εὐκαιρία εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς νέας χρονιᾶς νὰ κάνουμε ἔναν ἀπολογισμὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους καὶ νὰ ὁμιλήσουμε γιὰ τὰ σχέδια τοῦ νέου ἔτους.

Εἰς τὸ τέλος τοῦ παρελθόντος ἔτους, διὰ δευτέραν φορὰν ἐζήσαμε μὲ τοὺς κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας ­- ὀλίγον περισσοτέρους ἀπὸ 50 ἱερεῖς καὶ διακόνους – τρεῖς ἡμέρας ἐπιμορφώσεως καὶ προβληματισμοῦ. Ἦταν ἡμέρες συναντήσεως, πνευματικῆς ἀνανεώσεως καὶ ποιμαντικῆς βελτιώσεώς μας. Ἡμέρες ποὺ ἀποδίδουν καρποὺς εἰς τὸ ποιμαντικὸν ἔργον τῶν ἱερέων καὶ διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ παρελθόντος ἔτους ὑποδεχθήκαμε καὶ νέους κληρικούς. Τὴν περασμάνην ἑβδομάδαν ἐγένετο ἡ χειροτονία τοῦ νέου διακόνου μὲ τὸ ὄνομα Αἰμιλιανός! Καὶ λίαν προσεχῶς θὰ ὑποδεχθοῦμε καὶ πάλιν τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακεὶμ Ἀρχοντόν, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν μας ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια, καὶ τώρα θὰ εἶναι ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ πνευματικὸς εἰς τὰς τρεῖς χώρας τοῦ Μπενελούξ.

Τὸ 2017, εἴχαμε ἐπίσης τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρουμε εἰς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας τὴν εὐκαιρίαν νὰ παρακολουθήσουν ἐνδιαφέρουσες διαλέξεις καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις εἰς τὰ πλαίσια τοῦ «Ὀρθοδόξου Λόγου». Ἐφέτος θὰ συνεχίσουμε τὸ πρόγραμμά μας. Διοργανώνουμε μία Συναυλία μὲ ἑλληνικὴ παραδοσιακὴ μουσική εἰς τὴν Ἐκκλησία τῶν Πατέρων Καρμελιτῶν τὴν 24ην Ἰανουαρίου 2018 εἰς τὰς 8 τὸ βράδυ. Θὰ εἶναι ἐντελῶς δωρεάν. Ἀρκεῖ νὰ ἔλθετε ἐγκαίρως καὶ θὰ ἔχετε μίαν καλὴν θέσιν. Ἡ σειρὰ διαλέξεων ἐπίσης φιλοξενεῖ διασήμους ὁμιλητὰς καὶ προσφέρει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσα τὴν Ὀρθοδοξία μας.

Σύντομα θὰ ἀνοίξουμε ἕνα μικρό ὀρθόδοξο βιβλιοπολείο εἰς τὸ ἀνακαινισμένο μουσεῖο μας. Πρόθεσή μας εἶναι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί μας καὶ ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ ἀγοράζουν βιβλία καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ ἀντικείμενα τὴν Τετάρτη, τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ καθὼς καὶ τὶς Γιορτὲς μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

Δι´ἄλλην μίαν φορὰν ζητῶ τὴν στήριξιν καὶ τὴν οὐσιαστικὴν συμπαράστασίν σας διὰ τὰ δύο σημαντικὰ ἔργα τῆς Μητροπόλεώς μας. Πρώτα τὴν ἀποπληρωμὴν τοῦ ἀτόκου δανείου διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ Ναοῦ μας καὶ τὴν κατοικίαν τοῦ ἱερέως εἰς τὸ Ἄμστερνταμ τῆς Ὁλλανδίας. Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ εὐγενῆ σκοπὸ τῆς Μητροπόλεώς μας ποὺ ἀξίζει τὴν προσοχή ὅλων μας. Καὶ δεύτερον τὴν ὑποστήριξιν τῶν σημαντικῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μητροπόλεώς μας εἰς Ἄστεν Ὁλλανδίας. Οἱ ἐργασίες αὐτὲς εἶναι ἐπιβεβλημένες, ἐφ´ὅσον πρέπει νὰ ἀλλάξῃ ἡ σκεπὴ ποὺ περιέχει πλάκες μὲ ἀμίαντο. Θὰ εὕρετε ὅλες τὶς χρήσιμες πρὸς τοῦτο πληροφορίες, εἰς τὰ φυλλάδια ποὺ μοιράζονται στοὺς ναούς μας ἤ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας. Σᾶς παρακαλῶ νὰ βοηθήσετε μὲ κάθε τρόπο.

Ἀλλὰ πάνω ἀπὸ ὅλα ἄς ἐπισκεπτόμαστε τὸ Μοναστῆρι μας καὶ ἄς τὸ βοηθήσουμε ἠθικὰ καὶ οἰκονομικά. Εἴμαστε εὐγνώμονες εἰς τὸν Ἅγιον Θεόν μας, διότι ἔχουμε αὐτὴ τὴν μοναστικὴν ἀδελφότητα εἰς τὴν Μητρόπολίν μας. Οἱ περισσότεροι τῶν ἱερέων μας λειτουργοῦν κάθε Σάββατο ἐκεῖ καὶ τοῦτο τοὺς συνδέει περισσότερο καὶ μὲ τὶς μοναχές μας. Βεβαίως προσευχόμεθα καὶ ἐλπίζουμε νὰ ἔχουμε σύντομα ἕναν ἱερέα ἀποκλειστικῶς διὰ τὶς ἀκολουθίες εἰς τὴν Μονήν μας.

Δὲν πρέπει νὰ ξεχάσουμε τὸ σημαντικὸν ἔργον τὸ ἐπιτελούμενον ἀπὸ τὰ δύο τμήματα τοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας Ἀπόστολος Παῦλος: τὸ Ὁλλανδόφωνο τμῆμα προσωρινῶς εὑρίσκεται εἰς Γάνδην, καὶ τὸ Γαλλόφωνον εἰς τὰ κτήρια τοῦ Κεστεκιδείου Ἰδρύματος. Καλὰ ἐκπαιδευμένοι καθηγηταὶ προσπαθοῦν μὲ τὶς γνώσεις τους, νὰ ἐπιμορφώσουν τοὺς μέλλοντες διδάσκοντες, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους διὰ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ σκέψη, ποὺ εὐεργετοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν καταπληκτικὴ εὐκαιρία. Εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως ὅλους τοὺς κοπιῶντες πρὸς τοῦτο.

Σᾶς προσκαλῶ ὅλους σὲ ἕνα ἐξαιρετικὸ γεγονὸς τῆς Μητροπόλεώς μας ποὺ θὰ εἶναι τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ μας εἰς Ὀστάνδην, ὁ ὁποίος εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τοὺς Ἁγίους Κύριλλον καὶ Μεθόδιον, τοὺς Ἀποστόλους καὶ Φωτηστὰς τῶν Σλάβων. Τὰ ἐγκαίνια θὰ τελέσουμε, Θεοῦ θέλοντος, τὸ Σάββατο 3ην Φεβρουαρίου 2018. Ὅλοι οἱ ἱερεῖς καὶ διάκονοι τῆς Μητροπόλεώς μας θὰ εἶναι παρόντες ἐκεῖ, συνοδευόμενοι μάλιστα καὶ ἀπὸ Ἐνορίτες τους. Θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Μητροπολίτης σας θὰ ἐγκαινιάσῃ Ναόν. Θὰ ἔλθουν καὶ γι᾽ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ καθὼς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος.

Τέλος θὰ ἤθελα νὰ γνωρίσω εἰς ὅλους ὅτι τὸ ἔτος 2019 θὰ ἑορτάσουμε τὸ Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον τῆς Μητροπόλεώς μας. Πρὸ πενήντα ἀκριβῶς χρόνων ὁ ἀοίδιμος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κυρὸς Ἀθηναγόρας, ἵδρυσε τὴν Ἱερὰν Μητρόπολίν μας μὲ πρῶτον Μητροπολίτην τὸν ἀείμνηστον κυρὸν Αἰμιλιανὸν Ζαχαρόπουλον. Ἔχουμε ἤδη προσκαλέσει εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην μας κ.κ. Βαρθολομαῖον. Ὁ Κύριος νὰ τοῦ δίδῃ ὑγείαν κὰ ἔτη πολλά!

Εὐχαριστῶ ὅλους γιὰ τὴν παρουσία σας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἱερεῖς, τοὺς διακόνους καὶ τὰς μονάζουσας, τὴν Ἐξοχώτατην κυρία Πρέσβην καὶ λοιποὺς ἐκλεκτοὺς προσκεκλημένους, τοὺς Στρατιωτικοὺς Ἀντιπροσώπους καὶ τοὺς Ἐλλογιμωτάτους Ἄρχοντας τῆς Μητροπόλεώς μας. Εὐχαριστῶ καὶ ὅλους ἐσᾶς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας, καὶ ὅλους ὅσοι ἐργάζονται ἀφανῶς διὰ τὸ καλὸν τῆς Μητροπόλεώς μας. Εὔχομαι εἰς ὅλους ὁλόψυχα, Καλὴ καὶ Εὐλογημένη Χρονιά 2018!