Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Χειροτονία του Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ, νέου βοηθού επισκόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 έλαβε χώρα η εις επίσκοπον χειροτονία του νέου βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Ιωακείμ υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Απολλωνιάδος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Βρυξελλών.

Την χειροτονία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας με την συμμετοχή έξι αρχιερέων πλαισιουμένων από ιερείς και διακόνους. Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο έλαβαν μέρος εκτός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κηφισίας κ. Κύριλλος (Εκκλησία της Ελλάδος), Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος (Εκκλησία της Κύπρου), ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησού κ. Ιώβ (Οικουμενικό Πατριαρχείο), οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι κ. Δοσίθεος (Πατριαρχείο Γεωργίας), Αριανζού κ. Βαρθολομαίος (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και Νεαπόλεως κ. Πορφύριος (Εκκλησία της Κύπρου).

Μεταξύ των πιστών, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τον χειροτονηθέντα επίσκοπο Απολλωνιάδος, ήταν ο Εξοχώτατος Πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ Ναύαρχος κ. Ιωάννης Παυλόπουλος, o Πτέραρχος Συμεών-Χαράλαμπος Ψιμούλης, άρχοντες οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η μητέρα, η αδελφή και η ανιψιά του χειροτονηθέντος και πλήθος λαού του Θεού.

Την χαρά της τοπικής Εκκλησίας τίμησαν με την παρουσία τους ο Καρδινάλιος Μαλινών και Βρυξελλών Jozef de Kesel, ο Νούντσιος του Βατικανού στο Βέλγιο Augustine Kasujja, ο Αρχιεπίσκοπος των Συρορθοδόξων Γεώργιος Kourie, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι χριστιανικών εκκλησιών.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ κατά τον χειροτονητήριο λόγο του τόνισε μεταξύ άλλων: «Γνωρὶζω καλῶς, εἰσέτι, ὅτι καλοῦμαι νὰ γίνω θυσία εἰς χρόνους δυσχερεῖς ἐξ ἀπόψεως πνευματικῆς. Ὄντας Ἐπίσκοπος τοῦ 21ου αἰ., κατὰ τὸν ὁποῖον ἐπικρατεῖ τὸ φαινόμενον τῆς ἀκρίτου παγκοσμιοποιήσεως, τῆς ἰδεολογικῆς συγχύσεως, τῆς ἀποϊεροποιήσεως τῆς κοινωνίας, τῆς νομιμοποιήσεως τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηδενιστικοῦ ἀμοραλισμοῦ, τῆς καταρρακώσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐξ αἰτίας τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀπληστίας καὶ τῆς ὑπερμέτρου προβολῆς τοῦ Ἐγώ· ὰλλ’ ὅμως καὶ ἐποχῆς, ὅπου ἐξακολουθεῖ ἀκόμη νὰ ὑπάρχῃ ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα διὰ τὸν Θεόν, ἡ μεταφυσικὴ ἀναζήτησις διὰ τὴν διασώζουσα ἀλήθειαν, καλοῦμαι νὰ καταθέσω τὸν ἰδικό μου χριστοκεντρικὸν καὶ σωτηριολογικὸν λόγον, νὰ δώσω τὴν ἰδικήν μου μαρτυρία, νὰ καταστῶ συνοδοιπόρος τῶν ἀδελφῶν μου, νὰ τοὺς ὁδηγήσω εἰς τὴν σωτηρίαν, εἰς τὴν κατάργησιν τῆς φθορᾶς, τοῦ φόβου καὶ τοῦ θανάτου, εἰς τὴν Βασιλείαν τῆς ἀγάπης τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέλος».

Κατὰ συνέπειαν, καλοῦμαι εἰς μαρτυρίαν τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος ἐν τῷ κέντρῳ τούτῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς πορείαν ἀγάπης, ἐπικοινωνίας καὶ συνεργασίας μέσω τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου μετὰ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν συμφώνως πρὸς τὴν πορείαν ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης», ποὺ ἐχάραξε τὸ Σεπτὸν ἡμῶν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς ἀκατάπαυστον μόχθον καὶ πόνον ἱερόν, εἰς φιλανθρωπίας καὶ ἐλεημοσύνης ἔργα καὶ εἰς ἀγῶνα συνεχῆ».

Στην ομιλία του προς τον χειροτονούμενο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Καθίστασαι διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου μας ἐπίσκοπος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, δηλαδὴ οὐσιαστικῶς, διάκονος τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἐφεξῆς ἡ κυρία ἀποστολή σου, ὥστε ἀπὸ ὑψηλότερη πλέον θέσιν, νὰ διακονῇς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συνεχίζῃς οὕτω καὶ σὺ τὴν ἀδιάκοπον ἀποστολικὴν διαδοχὴν τῆς ἐπισκοπικῆς διακονίας, πορευόμενος τὴν πορείαν ὥστε «μαθητεῦσαι πάντα τὰ ἔθνη, διδάσκων τηρεῖν ὅσα ἐνετείλατο» ὁ Κύριος εἰς τοὺς Ἁγίους Του ἀπστόλους καὶ στοὺς διαδόχους τους ἐπισκόπους. Καλεῖσαι νὰ ὀρθοτομῇς «πάντοτε καὶ ἐν πᾶσι» τὸν λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας». Και λίγο παρακάτω: «Ὁ τόπος ποὺ καλεῖσαι νὰ ὑπηρετήσεις εἶναι οἰκεῖος. Εἶναι ἠ Ὀρθόδοξη Διασπορὰ καὶ συγχρόνως τὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης. ῾Ο ρόλος μας καὶ ἡ ἀποστολή μας εἶναι πολὺ σημαντική. Ἀναλαμβάνεις ἀπὸ τῆς σήμερον τὴν θεανθρώπινη ἀποστολὴ τοῦ ὀρθοδόξου ἐπισκόπου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ ἀρχοντιᾶς καὶ κενωτικῆς προσφορᾶς».

Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε δεξίωση για όλους τους πιστούς στην αίθουσα του Μητροπολιτικού Ναού.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η πέμπτη φορά κατά την οποία τελείται χειροτονία επισκόπου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Βρυξελλών, με πρώτη αυτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμονος Κοντογιάννη το 1974 με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Απολλωνιάδος.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar