Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ἐπίσκεψη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας στὸ Λουξεμβούργο

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλισαῖος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, ἐπισκέφθηκε τὴν 2α καὶ τὴν 3η Νοεμβρίου 2023 τὸ Μεγάλο Δουκᾶτο τοῦ Λουξεμβούργου μὲ τὴν τίμια συνοδεία του. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ ἦταν συνέχεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Γέροντος Ἐλισαίου στὴν Ὁλλανδία καὶ στὸ Βέλγιο, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, πρὸς στηριγμὸ καὶ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὶς τρεῖς χώρες τῆς Μπενελούξ, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ συμμετάσχῃ ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἐπιφανεῖς εἰσηγητὲς στὸ τριήμερο ἱερατικὸ συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στο Λουξεμβοῦργο, ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, ἐπισκέφθηκε κατ’ ἀρχὰς, τὸ ἑσπέρας τῆς 2ας Νοεμβρίου, τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Weiler-la-Tour, ὅπου καὶ τελέσθηκε πρῶτα ἱερὰ παράκληση. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἱερὰ παράκληση, ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος ἐκφώνησε λόγο, μέσα στὰ πλαίσια τοῦ κύκλου διαλέξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου «Ὀρθόδοξος Λόγος» μὲ τίτλο «Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Ἡ προσέλευση τῶν πιστῶν τόσο κατὰ τὴν ἱερὰ παράκληση ὅσο καὶ κατὰ τὴν ὁμιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου, ἦταν ἐκπληκτικὰ μεγάλη. Παρὼν ἦταν καὶ ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στὸ Λουξεμβοῦργο κ. Ἄγγελος Ὑψηλάντης.

Ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος, στὴν ὄντως ἐμπνευσμένη ὁμιλία του, περιέγραψε μὲ γλαφυρὸ τρόπο πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους μὲ λόγο κατανοητὸ καὶ γοητευτικὸ καὶ ταυτοχρόνως βαθύτατα θεολογικό. Τόνισε, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι ἕνα βαθύ Μυστήριο ποὺ εἶναι ὅμως «ἀνοικτό καὶ προσφέρεται σέ ὅποιον Ἁγιορείτη καί μή Ἁγιορείτη θέλει νά τό προσεγγίσῃ». Μίλησε γιὰ τὴν κοινοτικὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ τὴν πολυφωνία καὶ τὴν ἑνότητα στὴν ποικιλία του, γιὰ τὴ φιλοξενία καὶ τὴν προσφορά τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ τὴν πνευματικότητά του, γιὰ τὴν κοινωνική του διάσταση, γιὰ τὴν παραδοσιακότητά του καὶ τελείωσε τὴν ὁμιλία του λέγοντας ὅτι τό Ἅγιον Ὄρος δέν εἶναι μόνο μία παράδοση ἤ ἐπιβίωση τοῦ παρελθόντος ἀλλὰ εἶναι καὶ μία ζωντανή μαρτυρία τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.

Ἡ ἀπήχηση τῆς ὁμιλίας ἦταν πολὺ μεγάλη καὶ ὅλοι ἔνοιωσαν ὅτι ὄχι μόνον ἀπεκόμισαν κάποιες σπουδαῖες γνώσεις ἀλλὰ κυρίως ὅτι μυσταγωγήθηκαν στὸ μυστήριο τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ. Κατόπιν, στὴν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ παρετέθη κοινὸ δεῖπνο γιὰ ὅλους ὅσοι παρευρέθηκαν.

Τὴν Παρασκευὴ 3 Νοεμβρίου, ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος μὲ τὴ συνοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου καὶ τριῶν ἄλλων κληρικῶν, ἐπισκέφθηκε, στὴν πόλη Echternach, τὴν Βασιλικὴ τοῦ 11ου αἰῶνος ἀφιερωμένης στὸν Ἅγιο Βιλλιβρόρδο (7ος αἰώνας), ἱεραποστόλου καὶ φωτιστοῦ τοῦ Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών, προστάτου καὶ πολιούχου τῆς πόλεως Echternach ὅπου φυλάσσονται καὶ τιμῶνται τὰ ἱερά του λείψανα. Ὁ ὑπεύθυνος Ρωμαιοκαθολικὸς ἱερεὺς ὑποδέχθηκε μὲ κάθε τιμὴ καὶ ἰδιαίτερη θέρμη τὴν Ὀρθόδοξη ἀποστολή, ξεναγώντας τοὺς ὑψηλοὺς ἐπισκέπτες στὸν περικαλλῆ αὐτὸν Ναὸ ὅπου ἡ πνευματικὴ, ἀλλὰ καὶ σωματικὴ παρουσία (ἐφόσον ἐκεῖ βρίσκονται τὰ ἱερά του λείψανα) τοῦ ἁγίου Βιλλιβρόρδου εἶναι ἔντονη. Ὁ Γέροντας Ἐλισαῖος ἀπότισε τὴν δέουσα τιμὴ στὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τῆς ἑνωμένης Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χριστιανικῆς χιλιετίας. Κατόπιν ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔχοντας ἀφήσει σὲ ὅλους ὅσους συνάντησε τὶς καλύτερες ἐντυπώσεις καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar