Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Πανήγυρις της Ενορίας Αγίας Νίνας στο Eupen του Βελγίου

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας προεξήρχε της πανηγύρεως στην Ενορία της Αγίας Νίνας στο Eupen, στην γερμανόφωνη περιοχή του Βελγίου.

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερατικώς Προϊστάμενος της Ενορίας, ο οποίος ανέπτυξε την ευαγγελική περικοπή της ημέρας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την χαρά του και τις ευχαριστίες του για το ποιμαντικό έργο το οποίο επιτελείται στην ενορία από τον Ιερατικώς Προϊστάμενο Πρεσβύτερο Γεώργιο Μπουζίδη με την βοήθεια των καλών συνεργατών του. Επιπλέον ευχαρίστησε τους κληρικούς που ήλθαν να συμμετάσχουν στην εορτή της ενορίας και να τιμήσουν την αγία Νίνα.

Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβε ο π. Γεώργιος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Σεβασμιώτατο για την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του στην πανήγυρι της ενορίας και με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του Σεβασμιωτάτου ως Μητροπολίτου Βελγίου, εξέφρασε την αγάπη και τον σεβασμό των ενοριτών προς το πρόσωπο του Μητροπολίτου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε πλούσιο τραπέζι σε παρακείμενη στον ναό αίθουσα.

Η Ιστορία της Ενορίας

Εις την γερμανόφωνον περιοχήν του Βελγίου κατοικούσιν από πολλών ετών ορθόδοξοι διαφόρων προελεύσεων: Έλληνες, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Ρώσσοι, Σέρβοι, καθώς και αυτόχθονες, οίτινες έχουν προσέλθει εις την Ορθοδοξίαν. Εις το σχολείον του Eupen, του σπουδαιοτέρου αστικού κέντρου της περιοχής, οι ορθόδοξοι μαθηταί παρηκολούθουν το κατ´ επιλογήν ορθόδοξον θρησκευτικόν μάθημα υπό του καθηγητού Γεωργίου Κυριαζή.

Διά τας θρησκευτικάς των ανάγκας οι ορθόδοξοι της περιοχής μετέβαιναν εις την πλησιεστέραν αυτών ενορίαν κειμένην εις την νομαρχίαν του Λιμβούργου, μολονότι οι μη ελληνικής καταγωγής ορθόδοξοι ουκ ηδύναντο να κατανοήσωσι την Θείαν Λειτουργίαν εις την ελληνικήν. Εν έτει 2004, κατόπιν προτάσεως του Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Μiron (Μητρόπολις Γερμανίας), ο Μητροπολίτης Βελγίου Παντελεήμων ίδρυσεν εις Eupen γερμανόφωνον Ενορίαν.

Αρχικώς αι Ιεραί Ακολουθίαι ετελούντο εις τον Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν Klosterkirche ευρισκόμενον εις το κέντρον του Eupen. Το έτος 2009 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παρεχώρησεν εις την ορθόδοξον ενορίαν, αφιερωμένην εις την ισαπόστολον Αγίαν Νίναν (ήτις εκήρυξε τον Χριστινισμόν εις την Γεωργίαν), τον κεντρικώτερον Ναόν Garnstockkapelle, ενώ κατά το 2011 έλαβε χώραν η υπό του Βελγικού Κράτους Αναγνώρισις. Ιερατικώς Προιστάμενος της αρτισυσταθείσης Ενορίας ανέλαβεν ο Πρωτοπρεσβύτερος Aurel Popescu.

Εν έτει 2012 η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παρεχώρησεν εις αυτήν τον ιστορικόν ναόν Lambertuskapelle, γνωστόν εις την περιοχήν ως Werthkapelle διά μόνιμον πλέον έδραν αυτής. Έχοντας λάβει την άδειαν των τοπικών αρχών και χάρις εις τας μεγάλας προσπαθείας των ενοριτών, αλλά και εις την αμέριστον συμπαράστασιν του Μητροπολίτου, ο εφημέριος π. Aurel Popesu και το περί αυτόν εκκλησιαστικόν συμβούλιον επροχώρησαν εις την τοποθέτησιν τέμπλου· γενικώτερον ο Ιερός Ναός της Αγίας Νίνας εκαλλωπίσθη συμφώνως προς την ορθόδοξον παράδοσιν. Σημειωτέον δε, ότι χρησιμοποιείται από κοινού μετά της Ρωμαιοκαθολικής Ενορίας, ήτις τελεί την Ακολουθίαν εκάστην Τρίτην.

Τον συνταξιοδοτηθέντα Πρωτοπρεσβύτερον Aurel Popesu, διεδέχθη ο νυν Ιερατικώς Προιστάμενος Πρεσβύτερος Γεώργιος Μπουζίδης, όστις υπό του Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου έλαβε τον Δεκέμβριον του έτους 2016 εις Werthkapelle τον πρώτον βαθμόν της ιερωσύνης, ενώ τον Ιούνιον του 2017 τον δεύτερον. Ήτο η πρώτη χειροτονία ορθοδόξου κληρικού εις την περιοχήν του Eupen. ‘Η Θεία Λειτουργία τελείται καθ’ εκάστην Κυριακήν και κατά τας μεγάλας εορτάς, κατά το μεγαλύτερόν της μέρος εις την γερμανικήν, η οποία τυγχάνει η επίσημος γλώσσα της περιοχής· επίσης ορισμένα μέρη αυτής αποδίδονται εις την ελληνικήν, ρουμανικήν, γεωργιανήν και ρωσσικήν γλώσσαν.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar