Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

List pasterski Jego Eminencji Metropolity Belgii i Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa

Ekscelencje,
Czcigodnie ojcowie,
Czcigodna matko i siostry,
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

W obliczu trudności, które w mniejszym lub większym stopniu powstają w wyniku pandemii COVID-19, odnówmy nasze zaufanie do Pana i z chrześcijańską miłością stawmy czoła tej sytuacji. Każda możliwość jest dobra dla chrześcijanina, który chce się rozwijać, ale też sytuacja jest inna w każdej części świata. Komunia świętych prowadzi nas do dania z siebie wszystkiego, co wpływa na innych, ponieważ „jeśli jeden członek cierpi, wszyscy cierpią razem z nim” (1 Kor 12,26). W obliczu nagłej potrzeby przyłączmy się do modlitwy za tych, którzy przechodzą krytyczne sytuacje, takie jak te, które obecnie są poważnie dotknięte przez koronawirusa, populacje zmuszone do emigracji, aby przeżyć, obecnie syryjski exodus, rodziny dotknięte tragedią itp.

COVID-19 doprowadził do sytuacji awaryjnej, zmieniając zwykły rytm życia i wpływając na ogólny stan duszy. Warto pamiętać, że Pan daje nam Swoją łaskę, aby nas uświęcić również w tych niepewnych okolicznościach. Pomóżmy sobie nawzajem zmierzyć się z tym, żyjąc dzień po dniu; bądźmy świadomi tego, że kiedy jesteśmy zmuszeni ograniczyć naszą pracę na zewnątrz, możemy rozwijać się wewnętrznie.

Aby zareagować na rozwój pandemii, władze cywilne każdego kraju wprowadzają środki zapobiegawcze i kontrolne. Jeśli w naszych miejscowościach zostaną odwołane nabożeństwa, Liturgie będą odprawiane tam, gdzie jest to dozwolone, dla życia świata i w głębokiej duchowej jedności z ludem Bożym. Udowodnijmy podtrzymywanie misji apostolskiej i służbę innym, teraz, gdy przewidywanie i dyspozycje władz cywilnych nie pozwalają nam się spotkać. Życie chrześcijańskie zostanie zintensyfikowane.

Ale nie zapominajmy: Kościół był, jest i pozostanie Ciałem Chrystusa. Kontakt z Bogiem jest osobisty i odbywa się wszędzie i na wszystkie możliwe sposoby. Komunia Święta jest więzią łącząca, która utrzymuje nas przy życiu i łączy nas z Ciałem Chrystusa. Jednak Komunia Święta nie ma magicznych atrybutów, a jeśli nie ma odpowiednich warunków duchowych, według Apostoła Pawła staje się ona wstydem i krytyką.

Ponadto, nasz Kościół celebruje w piątą niedzielę Wielkiego Postu pamięć św. Marii Egipcjanki, tej, która otrzymała tylko raz w życiu wielką tajemnicę Komunii Świętej. Kryterium, które Pan zastosuje do zmierzenia naszej wiary i naszego oddania się Jego Imieniu, jest przede wszystkim to, w jaki sposób i jak bardzo Go pragniemy. Dlatego więc, to nie miejsce jest ważne, ale sposób. Bóg, któremu nic nie umknie, widzi niewidzialną walkę nas wszystkich i oddaje każdemu z nas dokładną, sprawiedliwą i miłosierną odpłatę, taką jaką On jest sam!

Ponadto nasz Kościół lokalny jest częścią społeczeństwa, w którym żyjemy i jest tu szanowany dzięki niestrudzonym wysiłkom jego przedstawicieli. Oczywiste jest, że jest to, że podporządkowuje zaleceniom prawnie wybranych rządów naszych krajów i ich decyzjom. Jeśli nie zgadza się z dyrektywą, ma prawo wyrazić protest i przedstawić swój punkt widzenia wobec osób sprawujących władzę publiczną. Czasami jego głos jest szanowany, a jego prośby akceptowane.

Właśnie dlatego, decyzja naszej Archidiecezji w tym niespokojnym okresie jest ściśle przestrzegana, realizując decyzje Świętego i Świętego Synodu Patriarchatu Ekumenicznego oraz odpowiednich dekretów królewskich i ministerialnych. Środki te, oczywiście powodują przede wszystkim smutek, ponieważ nasze życie liturgiczne jest przerwane, zwłaszcza teraz, w chwili intensywnej walki duchowej. Z wielkim bólem musimy przestrzegać dyscypliny i stosować się do wytycznych rządów, szanując życie i zdrowie każdego człowieka.

Bądźmy szczególnie wdzięczni pracownikom służby zdrowia, którzy dziś wykonują pracę przesiąkniętą duchem poświęcenia. Uważajmy na nich, starajmy się ich wspierać i zachęcać do dalszej pracy.

Zapewniam was, że jako pasterz tej archidiecezji będę codziennie modlić się na kolanach i ze łzami współczucia przed relikwiami świętej i chwalebnej wielkiej męczennicy Mariny, której relikwie mamy w metropolitalnej kaplicy naszej archidiecezji.

Módlmy się razem, aby ten moment był także okazją do przybliżenia się do Pana, będąc siewcami pokoju i radości wokół nas, a przede wszystkim, módlmy się by Bóg pomógł nam jak najszybciej przezwyciężyć tę tragedię dla całej ludzkości.

Niech moja ojcowska miłość i przywiązanie będzie z wami!

Bruksela, 18 marca 2020 roku

† Metropolia Belgii i Egzarcha Niderlandów i Luksemburga ATENAGORAS