Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

List Świąteczny Jego Eminencji Metropolity Belgii i Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa, Boże Narodzenie 2020

LIST ŚWIĄTECZNY JEGO EMINENCJI METROPOLITY BELGII I EGZARCHY NIDERLANDÓW I LUKSEMBURGA ATENAGORASA BOŻE NARODZENIE 2020 N° Prot. 779/2020 Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie ! Chrystus się rodzi ! Wysławiajcie Go ! Przesyłam Wam pozdrowienia wraz z miłością, radością i nadzieją, które są nam tak łaskawie ofiarowane we Wcieleniu naszego Pana Boga i Zbawiciela Jezusa

Wiadomość Patriarchalna Z Okazji Święta Paschy (2020)

WIADOMOŚĆ PATRIARCHALNA Z OKAZJI ŚWIĘTA PASCHY Nr protokołu 270 † BARTŁOMIEJ Z ŁASKI BOŻEJ ARCYBISKUP KONSTANTYNOPOLA, NOWEGO RZYMU I PATRIARCHA EKUMENICZNY NIECH ŁASKA, POKÓJ I MIŁOSIERDZIE CHWALEBNIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA BĘDĄ Z CAŁĄ PEŁNIĄ KOŚCIOŁA * * * Czcigodni bracia i umiłowane dzieci w Panu, Po osiągnięciu Świętej Paschy i dzieląc się radością Zmartwychwstania śpiewamy Panu

Pascha 2020 – Wiadomość paschalna Jego eminencji metropolity Belgii i egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagarosa

Wiadomość paschalna Jego eminencji metropolity Belgii i egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagarosa Pascha 2020 N° Prot. 240/2020 Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus powstał z grobu jako „pierworodny spośród umarłych” i nikt z tych, którzy w niego wierzą, nie pozostaje bez nadziei w grobie. Ci, którzy spoczywają w grobach, również oczekują swojego

List pasterski Jego Eminencji Metropolity Belgii i Ezgarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa dotyczący Wielkiego Tygodnia i święta Paschy

List pasterski Jego Eminencji Metropolity Belgii, Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa Ekscelencjo, Wielebni ojcowie, Wielebna matko i siostry, Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Znajdujemy się przed rozpoczęciem Świętego i Wielkiego Tygodnia, który kończy się wielkim świętem Zmartwychwstania Chrystusa. Pascha, dla nas, prawosławnych chrześcijan, jest zwieńczeniem roku liturgicznego, świętem świąt, uroczystością uroczystości. Jest to dzień

Coroczne spotkanie młodzieży i duchowieństwa (1 maja 2020) jest odwołane

Do całej młodzieży Archidiecezji Belgii Jak co roku, 1 maja Archidiecezja z niecierpliwością oczekuje spotkania młodzieży i duchowieństwa. Ze względu na obecne globalne ryzyko zdrowotne dotyczące gromadzenia się w dużych grupach oraz związane z tym ograniczenia nakładane przez rządy na całym świecie, Archidiecezja jest zmuszona odwołać spotkanie 1 maja 2020 r. Spotkanie zostanie zorganizowany ponownie

List pasterski Jego Eminencji Metropolity Belgii i Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa

Ekscelencje, Czcigodnie ojcowie, Czcigodna matko i siostry, Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, W obliczu trudności, które w mniejszym lub większym stopniu powstają w wyniku pandemii COVID-19, odnówmy nasze zaufanie do Pana i z chrześcijańską miłością stawmy czoła tej sytuacji. Każda możliwość jest dobra dla chrześcijanina, który chce się rozwijać, ale też sytuacja jest inna