Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

Coroczne spotkanie młodzieży i duchowieństwa (1 maja 2020) jest odwołane

Do całej młodzieży Archidiecezji Belgii

Jak co roku, 1 maja Archidiecezja z niecierpliwością oczekuje spotkania młodzieży i duchowieństwa.

Ze względu na obecne globalne ryzyko zdrowotne dotyczące gromadzenia się w dużych grupach oraz związane z tym ograniczenia nakładane przez rządy na całym świecie, Archidiecezja jest zmuszona odwołać spotkanie 1 maja 2020 r.

Spotkanie zostanie zorganizowany ponownie 13 maja 2021 r. (rzymskokatolickie święto Wniebowstąpienia), prawdopodobnie w tym samym miejscu, co w 2019 r. – Castelhof w Dilbeek.

Dalsze informacje zostaną podane później.