Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

List pasterski Jego Eminencji Metropolity Belgii i Ezgarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa dotyczący Wielkiego Tygodnia i święta Paschy

List pasterski
Jego Eminencji Metropolity Belgii, Egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagorasa

Ekscelencjo,
Wielebni ojcowie,
Wielebna matko i siostry,
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie,

Znajdujemy się przed rozpoczęciem Świętego i Wielkiego Tygodnia, który kończy się wielkim świętem Zmartwychwstania Chrystusa. Pascha, dla nas, prawosławnych chrześcijan, jest zwieńczeniem roku liturgicznego, świętem świąt, uroczystością uroczystości. Jest to dzień eucharystyczny par excellence, „uczta wiary” (św. Jan Chryzostom).

I właśnie w tym świętym okresie Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia żyjemy w niespotykanej dla wszystkich sytuacji. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wprowadzono daleko idące środki, które mają znaczący wpływ na codzienne życie. Rządy naszych krajów podjęły środki, których musimy bardzo ściśle przestrzegać, a sytuacja jest stale ewaluowana.

Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do pozostania w domu dla dobra nas samych i naszych współobywateli. Oznacza to również, że nie możemy odprawiać nabożeństw. Jest to bardzo trudne dla nas wszystkich, ale nie mamy innego wyboru, musimy się do tego dostosować. Sytuacja ta zobowiązuje nas w tych tygodniach do przeżywania chrześcijaństwa, podobnie jak w czasach wczesnego Kościoła, w czasach katakumb, w których odkrywamy „cerkiew w domu”.

Jako pasterz tego Arcybiskupstwa zachęcam was, abyście modlili się w domu przed swoimi ikonami, używając jak najwięcej tekstów lub części tekstów odpowiadających kalendarzowi liturgicznemu. Postaramy się opublikować teksty i wszelkie inne materiały na stronie internetowej naszej Archidiecezji, które mogą Wam pomóc.

Wzywam was, abyście gorliwie modlili się, aby ta epidemia się zakończyła. Modlimy się także za ofiary i ich rodziny pogrążone w żałobie, ale także za wszystkich tych, którzy pracują w szpitalach, domach opieki, innych instytucjach oraz za tych, którzy potrzebują modlitw będąc w przymusowej izolacji. Przypadek walki z koronawirusem w czasie Wielkiego Postu jest wezwaniem do walki ze wszystkimi „wirusami”, które mogą nam zaszkodzić: egoizmem, podziałami, złością, zniechęceniem, które są przeszkodami, które oddalają od nas Bożą łaskę.

Biorąc pod uwagę środki podjęte przez nasze rządy, zgodnie z decyzją Matki Cerkwi, Patriarchatem Ekumenicznym i po modlitwie do Pana Boga, podjąłem następujące bolesne i ważne decyzje:

1. Nabożeństwa liturgiczne będą odprawiane w naszej Archidiecezji jedynie w następujących cerkwiach: katedrze świętych Archaniołów w Brukseli, katedrze św. Mikołaja w Rotterdamie i katedrze św. Mikołaja w Luksemburgu.

2. Celebrowana będzie tylko ograniczona liczba nabożeństw, a mianowicie: Boska Liturgia w Niedzielę Palmowej, Boskiego Liturgia w Wielkiego Czwartku, wieczernia i jutrznia Wielkiego Piątku oraz jutrznia i Boska Liturgia Paschy. Udzielę instrukcji wikariuszom generalnym.

3. Żadne inne nabożeństwo nie będzie sprawowane.

4. Nabożeństwa te będą sprawowane przez jednego (1) celebransa: Metropolitę w Brukseli, wikariuszy generalnych w Niderlandach i Luksemburgu.

5. Nabożeństwa te będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami. Tylko maksymalnie dwie (2) osoby będą mogły uczestniczyć w nabożeństwach (śpiewak i pomoc liturgiczna). Nikt inny nie będzie uczestniczył w nabożeństwach.

6. W innych cerkwiach nie będą sprawowane żadne nabożeństwa. Cerkwie pozostaną zamknięte! Duchowni i wierni powinni modlić się w swoich domach w otoczeniu domowników.

7. W Wielką Środę kapłani w swoich domach odsłużą obrzęd świętego oleju, w asyście ich żon i ich dzieci. Uprzejmie prosimy o upamiętnienie ojca Athanasiosa Karatzogiannisa – proboszcza parafii św. Dymitra w Maasmechelen, który jest obecnie w szpitalu i zmaga się z chorobą.

8. Proszę naszych kapłanów, aby utrzymywali kontakt z parafianami przez telefon i inne dostępne środki komunikacji.

9. Mamy nadzieję i modlimy się, o to, abyśmy mogli świętować zakończenie okresu Paschy, w środę 27 maja 2020 r.

10. Decyzję tę należy postrzegać jako przyzwolenie, ekonomię udzieloną przez miejscowego biskupa, który jest sygnatariuszem tego listu.

Pozwólcie, że zakończę tę wiadomość słowami pocieszenia od archimandryty Zachariasza z Patriarchalnego Klasztoru w Maldon (Essex): „Dlatego, drodzy bracia, nie trzeba wygłaszać wielkich przemówień przeciwko rządowi i ograniczeniom, które wprowadził w celu podjęcia działań profilaktycznych dla dobra wszystkich obywateli. Nie powinniśmy też rozpaczać, ale mądrze opracować sposoby, dzięki którym nie utracimy naszej żywej relacji z osobą Chrystusa. Nic nie może nam zaszkodzić, musimy tylko przez chwilę być cierpliwi, a Bóg zobaczy naszą cierpliwość i usunie wszystkie przeszkody, wszelkie pokusy i ponownie ujrzymy świt radosnych dni, i będziemy świętować naszą wspólną nadzieję i miłość, które mamy w Chrystusie Jezusie”.

Niech moja miłość i ojcowskie przywiązanie będą z wami!

Bruksela, Metropolia Belgii, Egzarchat Niderlandów i Luksemburga, 9 kwietnia 2020 r

†Atenagoras
Metropolia Belgii i Egzarcha Niderlandów i Luksemburga