Benelux logo
Greek logo

Bez kategorii

Pascha 2020 – Wiadomość paschalna Jego eminencji metropolity Belgii i egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagarosa

Wiadomość paschalna
Jego eminencji metropolity Belgii i egzarchy Niderlandów i Luksemburga Atenagarosa

Pascha 2020

N° Prot. 240/2020

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie,
Chrystus Zmartwychwstał!

Chrystus powstał z grobu jako „pierworodny spośród umarłych” i nikt z tych, którzy w niego wierzą, nie pozostaje bez nadziei w grobie. Ci, którzy spoczywają w grobach, również oczekują swojego zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał i my też powstaniemy!

Drzwi nadchodzącego Królestwa są teraz otwarte i dzięki temu, jesteśmy bardziej świadomi, że zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu wiecznym. Uczestnictwo w życiu Bożym zostało nam dane tutaj na ziemi dzięki naszemu udziałowi w życiu sakramentalnym Kościoła. Nawet jeśli nie możemy w tym roku świętować Paschy w cerkwi „pamiętajmy, że każdy nasz kontakt z Chrystusem jest Paschą. Otrzymujemy łaskę podczas Boskiej Liturgii, ponieważ Jezus Chrystus jest na niej obecny, dokonuje Sakramentu i jest Tym, Który oddaje się wiernym. Kiedy przyzywamy Jego Imię wchodzimy w tę samą Obecność Chrystusa i otrzymujemy tę samą łaskę. Dlatego nawet jeśli jesteśmy pozbawieni Liturgii, zawsze mamy Jego Imię i nikt nie odbierze nam Pana”, jak pięknie przypomina nam archimandryta Zachariasz z patriarszego monasteru w Essex.

W Zmartwychwstaniu Chrystusa znajdujemy odpowiedź na wszystkie pytania, które niepokoją ludzką duszę. Nawet te o sens cierpienia i śmierci. Zadajemy sobie to pytanie, zwłaszcza w tych trudnych dniach pandemii. Często nie rozumiemy, dlaczego Pan konfrontuje nas z tą próbą, ale teraz wiemy jedno – Chrystus zmartwychwstał i mamy możliwość uczestniczyć w światłości Jego zmartwychwstania.

Niech dla każdego z nas, Pascha będzie czasem wielkiej radości i Boskiego światła!

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Z ojcowskim błogosławieństwem i moją miłością w zmartwychwstałym Panu

† Metropolita Belgii Atenagoras
Egzarcha Niderlandów i Luksemburga