Benelux logo
Greek logo

Εἰσαγωγή

Εὑρίσκεσθε εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, ἡ ὁποία ἱδρύθη τὸ ἔτος 1969 καὶ ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἀμέσου δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τὰ πρῶτα ἴχνη τῆς μονίμου ὀρθοδόξου παρουσίας εἰς τὰς χώρας τῆς Μπενελούξ χρονολογοῦνται κατὰ τὸν 18ον αἰῶνα, ὅτε, μὲ τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἕλληνες ἔμποροι ἵδρυσαν όρθόδοξον ἐνορίαν εἰς Ἄμστερνταμ, μὲ Ἱερὸν Ναὸν ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἐν Βελγίῳ ἡ πρώτη ἐνορία ἱδρύθη εἰς Ἀμβέρσαν τὸ 1900 ἀπὸ Ἔλληνας ναυτικούς.

Σήμερον ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου ἀριθμεῖ 39 ἐνορίας καὶ μίαν γυναικείαν μονήν, καὶ περιλαμβάνει τὰς τρεῖς Χώρας τῆς Μπενελούξ, ἐξυπηρετεῖται δὲ ἀπὸ 50 καὶ πλέον κληρικούς.

Τὸ ἔτος 1985 ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ἐπισήμως ὑπὸ τοῦ Κράτους τοῦ Βελγίου. Τὸ σχετικὸν Βασιλικὸν Διάταγμα τοῦ 1988 ὁρίζει ὅτι: «ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ἐν τῇ χώρᾳ. Ἀπὸ τοῦ 1997 ὁ Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου εἶναι ἐπίσης ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Λουξεμβούργῳ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ καθαρῶς ποιμαντικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἀναπτύσσει μίαν κοινωνικὴν καὶ ἐσωτερικὴν ἱεραποστολικὴν δραστηριότητα, μὲ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν νέα γενεάν, ἐπισκέψεις εἰς τὰς οἰκίας τῶν πιστῶν, εἰς τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰς φυλακάς. Τὸ Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξου Θεολογίας Ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει τὸν θεολογικὸν πλοῦτον καὶ τὴν κατηχητικὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκπαιδεύοντας μελλοντικοὺς διδασκάλους τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος εἰς Φλάνδραν, Βρυξέλλας καὶ Βαλλονίαν.

Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Βέλγιον καὶ Λουξεμβοῦργον, ἀλλὰ ἐπιπλέον καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Μπενελούξ, ποὺ ἐδημιουργήθη τὸ 2010 μετὰ ἀπὸ ἀπὸφασιν τῆς Δ᾽ Πανορθοδόξου Προπαρασκευαστικῆς Συνδιασκέψεως πραγματοποιηθείσης ἐν Σαμπεζύ τὸ ἔτος 2009.

Κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου συμμετέχει ἐνεργῶς εἰς τὸν διαχριστιανικὸν καὶ διαθρησκειακὸν διάλογον εἰς τὰς τρεῖς Χώρας εἰς ἐθνικόν, περιφερειακὸν καὶ τοπικόν ἐπίπεδον.

Μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας γιὰ ὁποιανδήποτε ἄλλην πληροφορίαν.