Benelux logo
Greek logo

Introductie Aartsbisdom (verwelkoming)

U bevindt zich op de website van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg dat in 1969 opgericht werd en behoort tot de onmiddellijke jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat.

Eerste sporen van een bestendige orthodoxe aanwezigheid in de Benelux dateren uit de 18e eeuw, toen Griekse kooplui – met de zegen van het Oecumenisch Patriarchaat – in Amsterdam een Parochie oprichtten, toegewijd aan de Heilige Catherina. In België treffen we een eerste parochie aan in Antwerpen, die in 1900 opgericht werd voor de Griekse zeelieden.

Vandaag de dag telt het Aartsbisdom 38 parochies en een monialenklooster verspreid over de drie landen van de Benelux en bediend door iets meer dan 50 geestelijken.

In 1985 werd de Orthodoxe Kerk in België officieel erkend. Een Koninklijk Besluit van 1988 bepaalt dat “de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel of zijn plaatsvervanger de vertegenwoordiger is van het geheel van de Orthodoxe Kerk”. Sinds 1997 is de Metropoliet van België en Exarch Van Nederland en Luxemburg ook de vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Luxemburg.

Naast een zuiver pastoraal en geestelijk werk, buigt het Aartsbisdom zich meer en meer over een zendende en sociale activiteit, met vooral belangstelling voor de jongere generatie, bezoek van gelovigen thuis, in ziekenhuizen en in gevangenissen. Het Orthodox Theologisch Instituut Apostel Paulus wilt gelovigen verder introduceren in de rijkdom van de diverse facetten van theologisch en catechetisch onderricht. Het Theologisch Instituut staat ook in voor de vorming van toekomstige leerkrachten orthodoxe godsdienst in de officiële scholen, zowel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg is niet alleen het hoofd van de Orthodoxe Eredienst in België en Luxemburg; hij is tevens de voorzitter van de ‘Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux’, die opgericht werd in 2010 na een besluit van de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie gehouden in 2009 te Chambésy.

In de lijn van de Moeder-Kerk van Constantinopel neemt het Aartsbisdom en Exarchaat in de drie landen actief deel aan de oecumenische en inter-religieuze activiteiten, zowel op nationaal, regionaal als lokaal vlak.

Aarzel niet ons te contacteren voor alle andere inlichtingen.