Benelux logo
Greek logo

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γερμανίας καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν κυρὸς Πολύευκτος (1912-1988)

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γερμανίας καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν κυρὸς Πολύευκτος
(1912-1988)

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γερμανίας κυρὸς Πολύευκτος Φινφίνης ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ ἔτος 1912 καὶ ἐσπούδασε τὴν Ἱερὰν Ἐπιστήμην εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης κατὰ τὰ ἔτη 1928 ἕως τὸ 1934. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ τελευταίου ἔτους τῶν σπουδῶν του ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Χάλκης ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἡρακλείας κυροῦ Βενιαμίν.

Τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1937 διωρίσθη ὑπογραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὴν 20ὴν Μαρτίου 1938 ἐχειροτονήθη εἰς πρεσβύτερον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Πέραν ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυροῦ Γερμανοῦ.

Μετὰ τὴν χειροτονονίαν του εἰς πρεσβύτερον ὁ πατὴρ Πολύευκτος μετέβη εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς ὅπου καὶ ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς περισσοτέρας Ἐνορίας. Κατὰ πρῶτον ὑπηρέτησε τέσσαρα ἔτη εἰς τὸ Perth Amboy τοῦ New Jersey καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπὶ τριετίαν ὑπηρέτησε εἰς τὸν  Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἀστόρια εἰς Νέαν Ὑόρκην. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς θητείας του εἰς τὸν Ἅγιον Δημήτριον ἐδίδαξεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ εἰς Pomfret τοῦ Connecticut. Ἀπὸ τοῦ 1944 ἕως τὸ 1955 ὑπηρέτησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τὸ San Francisco τῆς California. Ἐκτὸς τῶν ἱερατικῶν καθηκόντων του ἦτο ὑπεύθυνος ραδιοφονικῶν ἐκπομπῶν διὰ μίαν ἑννεαετίαν, ἐδημοσίευσε δὲ ἕνα ὀρθόδοξον περιοδικόν καὶ ἵδρυσε καὶ Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξου Θεολογίας.

Τὴν 11ην Ὀκτωβρίου 1955 ὁ πατὴρ Πολύευκτος ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος Τροπαίου καὶ ἐγένετο Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Μιχαήλ. Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐγένετο τὴν 3ην Νοεμβρίου 1955 εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πιττσβούργου Πενσυλβανίας ὑπὸ τῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Μιχαήλ, Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Θεοδοσίου, Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Ἀθηναγόρου καὶ Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Ἱεζεκιήλ καὶ τοῦ ἀνετέθη ἡ 6η Ἀρχιεπισκοπικὴ Περιφέρεια τοῦ Πιττσβούργου.

Τὸ ἔτος 1960 προήχθη εἰς Μητροπολίτην καὶ διωρίσθη εἰς τὴν Νότιον Ἀμερικὴν ὅπου ὑπηρέτησε ἕως τὰς ἀρχὰς τοῦ 1963. Τὴν 5ην Φεβρουαρίου 1963 ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν ἐξέλεξε πρῶτον Μητροπολίτην τῆς νεοσυσταθείσης Μητροπόλεως Γερμανίας καὶ Ἔξαρχον Κάτω Χωρῶν καὶ Δανίας. Τὸν Ἰούνιον τοῦ 1968 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων καὶ τὸν Αὔγουστον τοῦ 1969 διωρίσθη πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας. Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1974 ὁ ἀείμνηστος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀνέων. Ἀργότερον παρητήθη καὶ ἐφησύχασε εἰς τὴν κατοικίαν του εἰς Ἀθήνας. Ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον τὴν 1ην Φεβρουαρίου τοῦ 1988.