Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου απέκτησε νέο Ιεροδιάκονο

Το Σάββατο 9ης Ιανουαρίου 2016 – πρό του Εσπερινού – εν τω Ιερω Ναω Αγίας Μαρίνας Βρυξελλών εγένετο η μοναχική κουρά του νέου θεολόγου Αθανασίου Καφαλή.

Ανάμεσα στο πολυπληθές εκκλησίασμα, τόσον κατά την μοναχική κουρά, όσον και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2016, ήσαν παρόντες η οικογένεια και πολλοί συγγενείς του νέου κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, συνοδευόμενοι από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου και κληρικούς της Μητροπόλεώς του.

Την Κυριακή 10η Ιανουρίου 2016, Κυριακή μετά τα Φώτα, έλαβε χώραν στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις Βρυξέλλες η εις διάκονον χειροτονία τοῦ νεαρού Αθανασίου Καφαλή και νυν Ιεροδιακόνου Φιλαδέλφου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας προεξήρχε στην Θεία Λειτρουργία, με συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον και τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Τρῳάδος κ. Πέτρον, βοηθόν επίσκοπον του Μητροπολίτου Βελγίου, καθώς και ιερείς και διακόνους τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Μητρόπολη Βελγίου.

Η Θεία Λειτουργία ετελέσθη με βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καὶ κατάνυξιν, ψαλλόντων των χορών υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Βρυξελλών κ. Δημητρίου Ζαγκανά και ενισχυμένων με την έντονον μελωδικήν παρουσίαν του Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Γεωργίου Τσέτση.

Κατά την Θεία Λειτουργία ετελέσθη η χειροτονία εις Διάκονον του κ. Αθανασίου Καφαλή, καταγομένου εκ της Νικήσιανης Καβάλας, αποφοίτου ποιμαντικής θεολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και τελειοφοίτου του Θεολογικού Ινστιτούτου του Σάμππεζύ της Ελβετίας. Το όνομα που έλαβε ο καινούργιος διάκος είναι Φιλάδελφος, και τούτο είναι προσωπική επιλογή της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κατά την ομιλίαν του προς τον νέον χειροτονηθέντα ιεροδιάκονον Φιλάδελφον ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἔως τοῦ αἰῶνος, ὁμολογοῦμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε παρόντες σήμερα στὸ θαῦμα τῆς χειροτονίας σου εἰς διάκονο. Εἶναι θαῦμα ἡ γέννησή σου καὶ ἡ ἀναγέννησή σου στὴν πνευματικὴ ζωή. Νὰ εἶσαι πάντοτε πιστὸς καὶ ἀφοσιωμένος στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἁγία Του Μεγάλη Ἐκκλησία. Νὰ εἶσαι πάντοτε ἕτοιμος νὰ ὑπηρετῆς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. (…) Ἡ διακονία σου καὶ ὁ προσωπικός σου ἀγῶνας νὰ γίνονται πρὸς ὄφελος πνευματικό καὶ πρὸς κάθαρση τῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ ἀγωνίζονται καὶ ὑποφέρουν. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὁ Χριστὸς ἀποκαλεῖ «ἀδελφούς Του» μὲσα στὸ Εὐγγέλιο. Σήμερα καλεῖσαι νὰ γίνῃς φιλάδελφος» (…) Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβῃς στὴν χειροτονία σου εἰς διάκονο, τὸ ἐπέλεξε προσωπικὰ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Σ᾽αὐτὴ τὴν μεγάλη στιγμὴ τῆς ζωῆς σου, ἐνθυμοῦμαι ἔντονα, πὼς πρὶν ἀπὸ 26 χρόνια, ἤμουν ἐκεῖ ποὺ εὑρίσκεσαι τώρα, καὶ ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης ἦταν στὸ σημεῖο ποὺ εὑρίσκεται σήμερα ἡ ταπεινότης μου. Ἦταν Μητροπολίτης Φιλαδελφείας τότε καὶ εὐαρεστήθηκε ὁ ἴδιος νὰ μὲ χειροτονήσῃ σὲ διάκονο, σ᾽αὐτὸ τὸν ἴδιο Μητροπολιτικό μας Ναό. Τοῦ εἶμαι εὐγνώμων γιὰ ὅλα κάθε ἡμέρα, ὅσα ἔκαμε γιὰ μένα καὶ τότε, ἀλλὰ καὶ στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν. Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβῃς σήμερα ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ μὲ ἐχειροτόνησε διάκονο. Ἐπιπλέον τὸ ἔφερε παλαιότερα ἕνας Προκάτοχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου. Ὁ Ἅγιος τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα θὰ πάρῃς τὸ ἔφερε ἕνας ἀπὸ τοὺς 19 μάρτυρες, ποὺ ἐμαρτύρησαν στὴν Σικελία. Ἦταν γιὸς τοῦ διοικητοῦ τῆς Νότιας Ἰταλίας. Μὲ τὰ ἀδέλφια του καὶ τὰ ἐξαδέλφια του, ἐκχριστιανίστηκαν ἀπὸ ἕναν ἅγιο ἄνθρωπο, ποὺ ἐκήρυτε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σ´αὐτὴ τὴν περιοχή. Μὲ τὴν ἔναρξη τῶν διωγμῶν τοῦ Λικινίου κατηγορήθηκαν στὸν Ἐπαρχο τῆς Ρώμης καὶ ἀφοῦ ὑποβλήθηκαν σὲ πολλὰ βασανιστήρια, μεταφέρθηκαν στὴν Ρώμη γιὰ νὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκράτορος. Καὶ πάλι ὑπέμειναν μὲ θάρρος βασανιστήρια, χωρὶς νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους στὸν Χριστό, καὶ τέλος ἀπεστάλησαν στὴν Νότια Ἰταλία. Τὸ 251 μ. Χ. τὰ τρία ἀδέλφια ἔλαβον τὸν ἄφθαρτο στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ὁ νέος σου προστάτης Ἅγιος δέθηκε καὶ ἐκάηκε ζωντανός ἐπάνω σὲ σχάρα. Κατὰ τὸ ἔτος 1517 βρῆκαν τὰ ἄφθαρτα λείψανά τους στὴν πόλη Λεοντίνους τῆς Ἰταλίας. Οἱ τρεῖς ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες ἐμφανίστηκαν σὲ μία Ἁγία ποὺ τῆς εἶπαν ὅτι ἀφοῦ βαπτισθῆ θὰ θεραπευθῆ ἀπὸ τὴν ἀσθένειά της. Μὲ τὴν λήψη τοῦ νέου σου ὀνόματος θὰ ἔχῃς ἀκόμη ἕνα προνόμιο, θὰ γίνῃς κληρικὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου».