Benelux logo
Greek logo

Ανακοινωθέντα

Aνακοίνωσις της Ορθοδόξου Επισκοπικής συνελεύσεως της Μπενελουξ (CEOB-OBB)

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ δεκάτην τρίτην φορὰν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 7 Ἰουνίου 2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἦσαν ἐπίσης παρόντες ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Μᾶρκος (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία – Πατριαρχεῖον Μόσχας).

Οἱ άρχιερεῖς ἐνημερώθησαν περὶ τῶν συναντήσεων τὰς ὁποίας εἶχον οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέται τοῦ Βελγίου μετὰ τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου Φιλίππου καὶ μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Charles Michel καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Koen Geens. Ἐπίσης ἔγινεν ἐνημέρωσις περὶ τῆς δημιουργίας μίας πλατφόρμας μονίμου διαλόγου μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βελγικῆς Κυβερνήσεως καθὼς καὶ περὶ τῆς ὑπογραφῆς μίας Χάρτας μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς Φλαμανδικῆς Κυβερνήσεως.

Οἱ ἀρχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἀπόψεις περὶ βελτιώσεως τῆς κοινωνικῆς καὶ γλωσσικῆς ἐνσωματώσεως τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν εἰς τὰς τοπικὰς κοινωνίας, περὶ τῶν ἐξελίξεων γύρω ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τῶν θρησκευτικῶν, ὅπως ἐπἰσης καὶ περὶ τοῦ σχεδίου δημιουργίας ἑνὸς «ὀρθοδόξου σχολείου» εἰς τὰ πλαίσια τῆς Ὁμοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλῶν.

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἐπαναλαμβάνουν τὴν θέσιν των περὶ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ ἀποδοκιμάζουν τὴν πρακτικὴν τῆς εὐθανασίας διὰ τοὺς ψυχικῶς ἀσθενεῖς. Ὑπ’αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἐκφράζουν τὴν στήριξίν των εἰς τὴν πρόσφατον δήλωσιν τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τοῦ Βελγίου διὰ τῆς ὁποίας οὗτοι καλοῦν εἰς αὐτοσυγκράτησιν καὶ συνέχισιν τοῦ διαλόγου σχετικῶς μὲ τὴν εὐθανασίαν τῶν ψυχικῶς νοσούντων.

Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὰς ἄλλας θρησκευτικὰς κοινότητας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, οἱ ἀρχιερεῖς ἐνέκριναν καὶ ὑπέγραψαν μίαν ἀπόφασιν διὰ τῆς ὁποίας δημιουργεῖται μία μόνιμος ἐπιτροπὴ διὰ τὴν κατάλληλον στήριξιν πιθανῶν θυμάτων σεξουαλικῆς κακοποιήσεως καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.
Οἱ ἀρχιερεῖς ἐπληροφορήθησαν περὶ τῆς ζωῆς καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ ἀντήλλαξαν χρησίμους πληροφορίας σχετικῶς μὲ τῆν δραστηριότητα τῶν διαφόρων ὀρθοδόξων παρουσιῶν στὴν Μπενελοὐξ.

Τέλος, οἱ ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὸ σχέδιον ὅπως πραγματοποιήσουν μίαν προσκυνηματικὴν ἐκδρομὴν εἰς τὸ Ἅγιον Ὁρος εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 2018. Ἐπίσης άπεφάσισαν ὅπως διοργανώσουν ἕνα Συνέδριον διὰ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Μπενελούξ κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 2018.

Ἡ ἑπόμενη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ καθωρίσθη νὰ γίνῃ τὴν 14ην Νοεμβρίου 2017.

Ἠ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009. 

CEOB-OBB (7.6.2017)