Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Λουξεμβούργο

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου αφίχθηκε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος το απόγευμα της 13ης Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια της περιοδείας του στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχεία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, με αφορμή τις εορτές του χρυσού ιωβηλαίου της.

Ο Παναγιώτατος και η τίμια συνοδεία του έφτασαν στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου έγιναν δεκτοί από τον ιερό κλήρο, τον ευσεβή λαό και ομάδα μικρών παιδιών, τα οποία τον καλωσόρισαν και του προσέφεραν λουλούδια.

Στην συνέχεια τελέστηκε επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου, τον οποίο προσφώνησε ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος Λουξεμβούργου, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Παναγιώτης Μοσχονάς.

«Εὐφροσύνη καὶ χαρὰ κυριαρχεῖ εἰς τὰς καρδίας ὅλων ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν ποὺ διαβιοῦμεν εἰς τὴν χώραν ταύτην ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ποὺ ἐπληροφορήθημεν ὅτι εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τῶν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τὴς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ Παναγιότης Σας θὰ ἐρχόταν καὶ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερόν μας Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐδῶ εἰς τὴν κοινότητα τοῦ Weiler-la-Tour τοῦ Μεγάλου Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου. Καὶ ἡ χαρμόσυνος αὕτη προσμονὴ ἔδωκεν πλέον σήμερον τὴν θέσιν της εἰς τὴν ἀγαλλίασιν τῆς συναντήσεως. Ἐκ μέσης λοιπὸν καρδίας καὶ ἔμπλεοι συγκινήσεως ἀναφωνοῦμεν τὸ «Εὗ παρέσθητε Παναγιώτατε». Καλῶς ὁρίσατε εὶς τὴν ὀρθόδοξον κοινότητα τοῦ Λουξεμβούργου ποὺ Σᾶς σέβεται καὶ Σᾶς ἀγαπᾷ, ποὺ μὲ ζέσιν καρδίας προσεύχεται διὰ τὴν Παναγιότητά Σας… Ὅμως τὰς πολλάς μας εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν πρὸς Ὑμᾶς Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα διὰ τὴν παρουσίαν Σας καὶ Εὐλογίαν Σας. Δοξάζομεν τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας, Κύριον καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦν Χριστὸν ποὺ σὲ καιροὺς χαλεποὺς καὶ πονηρούς, μᾶς ἔδωκεν στήριγμα καὶ πρωτοστάτην εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀληθείας Ὑμᾶς, τὸν Παναγιώτατον Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην μας κ.κ. Βαρθολομαῖον, ποὺ μὲ βαθεῖαν πίστιν, ἄκραν ποιμαντικὴν σύνεσιν, ἀκάματον δραστηριότητα καὶ ἔνθεον ζῆλον καθοδηγεῖτε τὴν Οἰκουμενικὴν Ὀρθόδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν εἰς ἑνότητα καὶ προκοπὴν βίου καὶ πίστεως, σεβόμενος πλήρως τὰ κανονικὰ δικαιώματα ὅλων τῶν κατὰ τόπους Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ἀλλά καὶ ἀγρυπνῶν διὰ τὴ διαφύλαξιν καὶ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν δικαίων τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν δικαίων τῆς Ρωμηοσύνης. Εἰς ὅσους δὲ πιστεύουν ὅτι μὲ άπειλὰς καὶ πιέσεις θὰ πτοήσουν τὸ ἀγωνιστικὸν Ὑμῶν φρόνημα πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἔχομεν Πατριάρχην ποὺ δὲν πτοεῖται διότι γνωρίζει καλῶς ὅτι ἀγωνίζεται ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ άληθοῦς. Οὕτω εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐπαναλαμβάνῃ σθεναρῶς τὰ λόγια τοῦ προκατόχου του, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: “Ρίχνετε πέτρες, εὐστοχῆτε. Τῆς ἀληθείας φρουρός στέκομαι ἀκίνητος, θόρυβον λόγων καὶ βελῶν καταφρονώντας”» ανέφερε στον λόγο του ο π. Παναγιώτης.

Στην συνέχεια αντιφώνησε ο Παναγιώτατος, ο οποίος εξέφρασε την χαρά του για την παρουσία του και πάλι στο Λουξεμβούργο και στην δυναμική ενορία του Αγίου Νικολάου. «Σέ ἡμέρα μεγάλης ἑορτῆς γιά τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα γιά τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου-πόλεως, ἀξιωνόμαστε νά συναχθοῦμε γιά προσευχή ἐδῶ στόν ὡραῖο Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου, ἕνδεκα χρόνια μετά ἀπό τά ἐγκαίνιά του! Ὅταν πρό 25ετίας ἐπισκεφθήκαμε ἐπισήμως τίς Χῶρες τῆς Μπενελούξ γιά νά ἑορτάσωμε τό ἀργυροῦν ἰωβηλαῖον, ἤτοι τήν 25ετία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί ‘Εξαρχίας Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, ὁ Ναός αὐτός δέν ὑπῆρχε! Ὑπῆρχε μόνον ἕνα ὄνειρο καί ἕνας μεγάλος πόθος νά ἱδρυθῇ Ἑλληνορθόδοξος Ναός καί στό Μεγάλο Δουκᾶτο τοῦ Λουξεμβούργου, γιά νά στεγάσῃ τήν εὐσέβεια τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων ηὔξανε διαρκῶς. Καί σήμερα πού ἐπανήλθαμε γιά νά σᾶς ἴδωμε ξανά ἀπό κοντά, νά χαροῦμε τά προσφιλῆ πρόσωπά σας, νά καμαρώσουμε τήν ἐν Κυρίῳ αὔξησι καί προκοπή σας, νά ἐπαινέσωμε τήν πιστότητά σας στήν Ὀρθόδοξη κληρονομία μας καί στίς εὐσεβεῖς παραδόσεις καί αἰώνιες ἀξίες τοῦ Γένους μας καί νά ἑορτάσωμε μαζί τό χρυσοῦν πλέον ἰωβηλαῖον, δηλαδή τήν 50ετηρίδα τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεώς σας, αἰσθανόμεθα βαθύτατη συγκίνησι καί ἀπέραντη εὐτυχία καί ἀγαλλίασι νά εὑρίσκωμε ὡς σφραγῖδα χρυσῆν τῆς πνευματικῆς σας προόδου καί εὐαγγελικῆς καρποφορίας τοῦτον τόν πολύ ὡραῖο Ναό πού ὑψώνεται χαριέστατος στήν Weiler-La-Tour καί ἁγιάζει ἀπ’ ἐδῶ ὅλο τό Λουξεμβοῦργο καί συνάζει ὑπό τούς φιλοξένους καί ἁγίους θόλους του τά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας! Δόξα τῷ Θεῷ γιά τή μεγάλη αὐτή εὐλογία καί δωρεά Του! Εὐχόμεθα ὁ ἅγιος οἶκος αὐτός νά μείνῃ ὄρθιος καί ἀσάλευτος στούς αἰῶνας, φάρος ἀληθείας πού θά τηλαυγίζῃ πλουσίως τό ἐξ Ἀνατολῶν Φῶς στή Χώρα τούτη τῆς Ἑσπερίας! Σᾶς εὐχαριστοῦμεν γιά τήν θερμότητα καί ἐγκαρδιότητα τῆς ὑποδοχῆς, γιά τούς πλήρεις εὐλαβοῦς ἀγάπης καί σεβασμοῦ λόγους τῶν προσφωνήσεών σας, πού μαρτυροῦν τήν ἀφοσίωσι στό Πατριαρχεῖο τοῦ ὁποίου ἔχετε τήν ὑψίστη τιμή νά εἶσθε γνήσια τέκνα, καθώς καί στόν Κυρηναῖο του, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη!» ανέφερε ο Παναγιώτατος.

Στην συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση προς τιμή του Πατριάρχου στο ενοριακό κέντρο του Ναού με ήχους και χορούς από Ελληνικούς παραδοσιακούς συλλόγους του Λουξεμβούργου, και ακολούθησε επίσημο δείπνο σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλεως.

Σήμερα Πέμπτη 14 Νοεμβρίου ο Παναγιώτατος θα έχει συνάντηση με την Α.Μ. τον Δούκα Ερρίκο του Λουξεμβούργου στα ανάκτορα και θα επιστρέψει από το Μεγάλο Δουκάτο στο Βέλγιο, από όπου θα αναχωρήσει για την Πόλη, μετά από εννέα ημέρες της ευλογημένης παρουσίας του στις χώρες της Μπενελούξ.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar