Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Κοπὴ Βασιλόπιττας στὴν Μητρόπολη Βελγίου

Τὴν Κυριακὴ 8η Ἰανουαρίου 2023 ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βελγίου ἐτέλεσε τὴν καθιερωμένη Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν.

Στὸν Ἑσπερινό, ποὺ ἐτέλεσαν δύο ἱερεῖς καὶ ἕνας διάκονος, ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου. Συμπροσευχόμενος παρέστη ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, βοηθὸς ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου.

Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ γιὰ τὸν παρελθόντα χρόνο, καὶ ἀνέφερε ὅτι ἡ τελετὴ αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τὶς σημαντικὲς στιγμὲς τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ὅπου προσκαλοῦνται Κλῆρος καὶ λαὸς γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν καὶ δοξολογήσουν τὸν Θεὸ γιὰ τὶς πολλαπλὲς εὐεργεσίες Του· ἀλλὰ ἐπίσης γιὰ νὰ προσευχηθοῦν νὰ τοὺς δίδῃ ὑγεία καὶ κάθε ἐπιθυμητό. «Ἐφέτος προσευχόμαστε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο, διότι δυστυχῶς, ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει καὶ πάλι τὸν πόλεμο ποὺ δὲν φαίνεται νὰ τελειώνῃ σύντομα. Ὁ πόλεμος αὐτὸς γίνεται ἀπὸ ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ἐναντίον ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, καὶ γι´αὐτὸ μᾶς στενοχωρεῖ ἀκόμη περισσότερο. Τί μαρτυρία δίνουμε μὲ αὐτὸν τόν τρόπο, καὶ μάλιστα σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἔχει ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του; Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἔχει καὶ συνέπειες. Μετὰ τὴν κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ, εὑρισκόμεθα σὲ ἐνεργειακὴ κρίση. Ἐπὶ πλέον τὸ κλῖμα ὑφίσταται σημαντικὲς ἀλλαγές. Μπορεῖ ὡρισμένοι νὰ χαίρονται ποὺ μποροῦμε νὰ κυκλοφοροῦμε μὲ καλοκαιρινὴ ἐνδυμασία τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς· ὡστόσο εἶναι ἀνησυχητικὸ γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες τὸ γεγονὸς ὅτι παρατηροῦνται μεγάλες διαφορὲς στὸ κλῖμα».

Ὑπενθύμισε τὴν χριστιανικὴ παράδοση ὅτι «στὴν ἀρχὴ τοῦ Νέου Ἔτους ἐπιθυμοῦμε νὰ τὰ βλέπουμε ὅλα μὲ αἰσιοδοξία, πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό, τὸν Δημιουργὸ τοῦ Σύμπαντος, Ὁ Ὁποῖος μᾶς προσκαλεῖ σὲ κοινωνία μαζί του κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας καὶ μάλιστα τώρα – κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας – νὰ συμμετάσχουμε στὴν Οὐράνια Βασιλεία Του. Αὐτὴ εἶναι ἡ χριστιανικὴ κλήση μας. Αὐτὸ κηρύττουμε κι ἐμεῖς, ἡ Ἐκκλησία. Αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἐπιθυμοῦμε νὰ δώσουμε μαρτυρία».

«Κατὰ τὸ ἐφετινὸ ἔτος 2023, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος θὰ ἑορτάσῃ τὸ Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖο ἀπὸ τῆς χειροτονίας του εἰς Ἐπίσκοπον. Σημαντικώτατο γεγονός. Μεγάλη εὐλογία γιὰ τὸν ἴδιο καὶ μεγάλη εὐλογία καὶ γιὰ ὅλους μας. Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἐπιφανέντα Κύριο καὶ Θεόν μας ποὺ ἐπέτρεψε νὰ εἶναι Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐδῶ καὶ τριάντα συναπτὰ ἔτη, καὶ προσευχόμεθα νὰ τοῦ δίδῃ ὑγείαν ἀδιάπτωτο ἐπὶ Ἔτη Πολλά ἀκόμη».

Ἀνέφερε ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος σημαντικὲς στιγμὲς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Νέο Ἔτος ἐκάλεσε τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανούς νὰ συνεχίσουν νὰ προσεύχονται γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν.

Τὴν τελετὴ ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχείων Σερβίας, Ρουμανίας καὶ Γεωργίας· ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, στρατιωτικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλλάδος στὸ Νάτο καὶ πρόεδροι τῶν διαφόρων Ἑλληνικῶν Συλλόγων καὶ Κοινοτήτων.

Μετὰ τὴν διανομὴ τῆς Βασιλόπιττας σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους καὶ τὴν ἐλπίδα νὰ τοὺς τύχῃ τὸ πολύτιμο φλουρί, ἀκολούθησε δεξίωση στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς ἐνορίας μὲ τὴν ὁποία ἔκλεισε ἡ ὅλη ἐκδήλωση.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar