Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Snijden van het Basiliusbrood in het Aartsbisdom van België

Op zondag 8 januari 2023 werd in het Aartsbisdom België, na de vesperdienst in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen, het Basiliusbrood gesneden.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging de vesperdienst voor, met de medewerking van twee priesters en een diaken. Ook aanwezig was Zijne Excellentie Joachim van Apollonia, hulpbisschop.

Aan het einde van de Vesperdienst, heeft Zijne Eminentie in zijn homilie God bedankt voor het afgelopen jaar en benadrukte hij het feit dat deze ceremonie één van de belangrijkste is van het liturgische jaar, waar clerus en volk worden uitgenodigd om God te danken en te prijzen voor Zijn vele zegeningen, maar ook om te bidden dat Hij hen gezondheid schenkt en opdat Hij al hun wensen mag vervullen. «Dit jaar bidden we vooral voor vrede in de wereld, aangezien Europa helaas opnieuw wordt geconfronteerd met een oorlog die niet snel lijkt te eindigen. Deze oorlog maakt ons nog verdrietiger omdat hij wordt gevoerd door orthodoxe christenen tegen orthodoxe broeders en zusters. Wat voor een getuigenis geven wij op deze manier, en dan vooral in een wereld die zich heeft afgekeerd van God en zijn Kerk. Deze oorlog heeft gevolgen. Na de coronacrisis, zitten we nu ook in een energiecrisis. Ook ondergaat het klimaat grote veranderingen. En hoewel sommige mensen misschien blij zijn dat we zomerkleding kunnen dragen op oudejaarsavond, is het voor wetenschappers vooral zorgwekkend dat er zo grote veranderingen in het klimaat optreden».

Zijne Eminentie heeft ons ook de christelijke traditie doen herinneren: «aan het begin van het nieuwe jaar willen wij alles zien met optimisme, geloof en hoop in God, de Schepper van het Heelal, die ons elke dag uitnodigt tot communio met Hem en om nu al -tijdens ons aardse leven- deel te nemen aan Zijn Hemels Koninkrijk. Dit is onze christelijke roeping. Dit is wat de Kerk predikt en dat is ook hetgeen wij willen getuigen».

«In het jaar 2023 zal Zijne Alheiligheid onze oecumenische Patriarch Bartholomeos zijn Gouden Jubileum vieren sinds zijn wijding als bisschop. Een uiterst belangrijke gebeurtenis. Een grote zegen voor hem en voor ons allen. Wij danken onze Heer en God dat Hij Bartholomeos toelaat om al dertig jaar lang onze oecumenische patriarch te zijn, en wij bidden opdat Hij hem nog vele jaren een goede gezondheid zal geven».

Zijne Eminentie maakte tevens gebruik van de gelegenheid om het afgelopen jaar te overschouwen, maar vroeg ook aan de gelovigen om voor dit nieuwe jaar te blijven bidden voor de eenheid van de Orthodoxe Kerk en voor het herstel van de christelijke eenheid.

Deze viering werd vereerd door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Patriarchaten van Servië, Roemenië en Georgië; de ambassadeur van Griekenland Dionysios Kalamvrezos; militaire vertegenwoordigers van Griekenland bij de Navo en presidenten van de verschillende Griekse verenigingen en gemeenschappen.

Het hele gebeuren werd afgesloten met een receptie in de parochiezaal, na het uitdelen van het Basiliusbrood aan alle aanwezigen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar