Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι – Μηνύματα – Δημοσιεύσεις

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2022 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ.ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022 Ἀριθμ. Πρωτ. 955/2022 Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Τὸ κυρίαρχο χαρακτηριστικὸ τῶν Χριστουγέννων εἶναι τὸ μοναδικὸ γεγονὸς τῆς ἐλεύσεως καὶ παρουσίας τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσμο. Ὁ

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις (2022)

Ἀριθμ. Πρωτ. 725 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ   † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ *  *  * Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, Προσφιλέστατα

Πατριαρχική Απόδειξη εν όψει των Χριστουγέννων

Ἀριθμ. Πρωτ. 773   ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ   + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * *   Ἀδελφοί συλλειτουργοί

Ἔκκλησις διὰ βοήθεια στὰ θύματα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν

Παρακολουθήσαμε διὰ τῶν μέσων κοινῆς ἐνημερώσεως τὰ ἀποτελέσματα τῶν δύο προσφάτων φυσικῶν καταστροφῶν. Πρῶτα ἦσαν οἱ πλημμύρες στὶς περιοχές μας καὶ κυρίως στὶς Βελγικὲς ἐπαρχίες τῆς Λιέγης καὶ τοῦ Λιμβούργου καθὼς καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Ὁλλανδία. Κατόπιν ἐγίναμε μάρτυρες τῶν πυρκαϊῶν εἰς τὰ δάση εἰς διἀφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο καταστροφὲς ἐστοίχισαν ἤδη, εἰς χιλιάδας

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ Ἀριθμ. Πρωτ. 289 † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * * Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες

Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ   ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021 Ἀριθμ. Πρωτ. 278/2021 Ἀγαπητοί μου, Χριστὸς Ἀνέστη! Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πορείας μας πρὸς τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἐπλησιάσαμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον διὰ νὰ λάβουμε καὶ προσφέρουμε συγχώρηση, πρῶτο βῆμα εἰς τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας. Σήμερον ἑορτάζοντες τὴν ὁλοκλήρωσιν

Μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἀπευθύνουν αὐτὸ τὸ μήνυμα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ὁποία ἑορτάζεται ἀπὸ τοῦ ἔτους 1983 τὴν κοινήν συμμετοχὴν ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων παρουσιῶν εἰς Βρυξέλλας διὰ τὸ Βέλγιον καὶ ἐδῶ καὶ κάποια ἔτη εἰς τὸ Ρόττερνταμ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ὁλλανδίας. Ἐπίσης

Ἔναρξη μαθημάτων Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς τὴν Ὁλλανδίαν

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ   Ἀριθμ. Πρωτ. 50/2021 Πρὸς τὸν εἰς Κάτω Χώρας Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοὶ μου χριστιανοὶ τῶν Κάτω Χωρῶν, Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ νέου ἔτους 2021 θὰ ἤθελα νὰ εὐχηθῶ εἰς τὸν ἐν Κάτω Χώραις ἱερόν κλῆρον καθὼς καὶ τὸ

Βελγίου Αθηναγόρας

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 Ἀριθμ. Πρωτ. 779/2020 Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε! Σᾶς χαιρετίζω μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς χαρίζει τόσο γενναιόδωρα ἡ Ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερα γιορτάζουμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ νέα μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ

Ἀριθμ. Πρωτ. 773/2020 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι κατατέθηκε στο Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τὴν 4η Δεκεμβρίου 2020 διαμαρτυρία, ζητῶντας τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης γιὰ τὴν λατρεία «σὲ περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης». Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ὑπῆρξε παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διότι τὰ μέτρα ἐπέβαλαν ἀπαγόρευση τῆς συλλογικῆς λατρείας σὲ ὅλη τὴν