Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι – Μηνύματα – Δημοσιεύσεις

Μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἀπευθύνουν αὐτὸ τὸ μήνυμα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ὁποία ἑορτάζεται ἀπὸ τοῦ ἔτους 1983 τὴν κοινήν συμμετοχὴν ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων παρουσιῶν εἰς Βρυξέλλας διὰ τὸ Βέλγιον καὶ ἐδῶ καὶ κάποια ἔτη εἰς τὸ Ρόττερνταμ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ὁλλανδίας. Ἐπίσης

Ἔναρξη μαθημάτων Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς τὴν Ὁλλανδίαν

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ   Ἀριθμ. Πρωτ. 50/2021 Πρὸς τὸν εἰς Κάτω Χώρας Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοὶ μου χριστιανοὶ τῶν Κάτω Χωρῶν, Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ νέου ἔτους 2021 θὰ ἤθελα νὰ εὐχηθῶ εἰς τὸν ἐν Κάτω Χώραις ἱερόν κλῆρον καθὼς καὶ τὸ

Βελγίου Αθηναγόρας

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 Ἀριθμ. Πρωτ. 779/2020 Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε! Σᾶς χαιρετίζω μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς χαρίζει τόσο γενναιόδωρα ἡ Ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερα γιορτάζουμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ νέα μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ

Ἀριθμ. Πρωτ. 773/2020 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι κατατέθηκε στο Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τὴν 4η Δεκεμβρίου 2020 διαμαρτυρία, ζητῶντας τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης γιὰ τὴν λατρεία «σὲ περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης». Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ὑπῆρξε παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διότι τὰ μέτρα ἐπέβαλαν ἀπαγόρευση τῆς συλλογικῆς λατρείας σὲ ὅλη τὴν

Νέα μέτρα γιὰ τὸ νέο lockdown

Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Γνωρίζετε χωρὶς ἀμφιβολία ὅτι ἡ Βελγικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Συντονισμοῦ συνεδρίασε τὴν παρελθοῦσα Παρασκευὴ καὶ ἐπέβαλε γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ lockdown (confinement) λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19. Αὐτὸ ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὴν λατρεία, εἰδικώτερα στὴν λειτουργικὴ ζωή μας. Ἡ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση μὲ ἡμερομηνία 1 Νοεμβρίου 2020 ἀναφέρει: «Ἀπαγορεύονται οἱ

Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου – 23 Ὀκτωβρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ   Ἀριθμ. Πρωτ. 705/2020   ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῆς Χώρας μας μόλις μὲ ἐνημέρωσε ὅτι τὸ ἰσχῦον πρωτόκολλό μας μέχρι σήμερα, θὰ παραταθῇ ἕως καὶ τὴν 19ην Νοεμβρίου 2020. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅλοι, κληρικοὶ

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ἅγιος Ἱλάριος Πικταυίου»

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ. 627-2020 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Τέκνα ἐν Κυρίῳ, Εἰς τὰ πλαίσια τῶν πρωτοβουλιῶν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ προώθησιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν παραδόσεως εἰς τὰς τρείς χώρας τῆς Μπενελούξ, ἡ καθ΄ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις προέβη εἰς τὴν ἱδρυσιν σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς ὑπό τὴν

Ὀρθόδοξη Νεολαία Benelux – Ἡμέρα Συνάντησης 17 Ὀκτωβρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Ἀριθμ. Πρωτ. 617/2020 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοὶ γονεῖς, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Στοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι ἀντιμέτωπη μὲ τὴν πανδημία τοῦκορωνοϊοῦ, ποὺ ἀναστατώνει τὴν καθημερινότητά μας ἐδῶ καὶ 7 μῆνες, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ὀρθοδόξων Νέων Μπενεοὺξ στέλνουν ἕνα μήνυμα

Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Βελγίου Ἀθηναγόρου περί τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν Ναῶν βάσει πρωτοκόλλου

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Βελγίῳ Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου 6 Ἰουνίου 2020 Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Εὐσεβεῖς χριστιανοί, Ἡ Πρωθυπουργὸς τοῦ Βελγίου ἀνακοίνωσε τὴν περασμένη Τετάρτη ὅτι μποροῦμε νὰ ἀρχίσουμε καὶ πάλι νὰ τελοῦμε τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες στοὺς ἐνοριακοὺς ναούς μας ἀπὸ τὴν Δευτέρα 8η Ἰουνίου 2020. Εἴμαστε

Συνέντευξη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρου για τα 25 χρόνια της Ενορίας της Bruges

Συνέντευξη στην Αναΐδα Βάθη Η ορθόδοξη ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που βρίσκεται στην οδό Ezelstraat 85 στη Μπρυζ, είναι ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχείας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. Ο σκοπός της ίδρυσης της ενορίας ήταν η μέριμνα για την ένταξη των ορθόδοξων πιστών της περιοχής σε μια τοπική λειτουργική ζωή, ακολουθώντας την