Benelux logo
Greek logo

Ἐγκύκλιοι – Μηνύματα – Δημοσιεύσεις

Πατριαρχική Απόδειξη εν όψει των Χριστουγέννων

Ἀριθμ. Πρωτ. 773   ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ   + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * *   Ἀδελφοί συλλειτουργοί

Ἔκκλησις διὰ βοήθεια στὰ θύματα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν

Παρακολουθήσαμε διὰ τῶν μέσων κοινῆς ἐνημερώσεως τὰ ἀποτελέσματα τῶν δύο προσφάτων φυσικῶν καταστροφῶν. Πρῶτα ἦσαν οἱ πλημμύρες στὶς περιοχές μας καὶ κυρίως στὶς Βελγικὲς ἐπαρχίες τῆς Λιέγης καὶ τοῦ Λιμβούργου καθὼς καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Ὁλλανδία. Κατόπιν ἐγίναμε μάρτυρες τῶν πυρκαϊῶν εἰς τὰ δάση εἰς διἀφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δύο καταστροφὲς ἐστοίχισαν ἤδη, εἰς χιλιάδας

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ Ἀριθμ. Πρωτ. 289 † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * * Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες

Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ   ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021 Ἀριθμ. Πρωτ. 278/2021 Ἀγαπητοί μου, Χριστὸς Ἀνέστη! Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς πορείας μας πρὸς τὸ Ἅγιον Πάσχα, ἐπλησιάσαμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον διὰ νὰ λάβουμε καὶ προσφέρουμε συγχώρηση, πρῶτο βῆμα εἰς τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας. Σήμερον ἑορτάζοντες τὴν ὁλοκλήρωσιν

Μήνυμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἀπευθύνουν αὐτὸ τὸ μήνυμα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ὁποία ἑορτάζεται ἀπὸ τοῦ ἔτους 1983 τὴν κοινήν συμμετοχὴν ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων παρουσιῶν εἰς Βρυξέλλας διὰ τὸ Βέλγιον καὶ ἐδῶ καὶ κάποια ἔτη εἰς τὸ Ρόττερνταμ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ὁλλανδίας. Ἐπίσης

Ἔναρξη μαθημάτων Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς τὴν Ὁλλανδίαν

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ   Ἀριθμ. Πρωτ. 50/2021 Πρὸς τὸν εἰς Κάτω Χώρας Ἱερὸν Κλῆρον τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοὶ μου χριστιανοὶ τῶν Κάτω Χωρῶν, Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ νέου ἔτους 2021 θὰ ἤθελα νὰ εὐχηθῶ εἰς τὸν ἐν Κάτω Χώραις ἱερόν κλῆρον καθὼς καὶ τὸ

Βελγίου Αθηναγόρας

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 Ἀριθμ. Πρωτ. 779/2020 Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε! Σᾶς χαιρετίζω μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ μᾶς χαρίζει τόσο γενναιόδωρα ἡ Ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερα γιορτάζουμε τὴν γέννηση τοῦ Κυρίου καὶ

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ νέα μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ

Ἀριθμ. Πρωτ. 773/2020 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι κατατέθηκε στο Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τὴν 4η Δεκεμβρίου 2020 διαμαρτυρία, ζητῶντας τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης γιὰ τὴν λατρεία «σὲ περίπτωση ἔκτακτης ἀνάγκης». Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ὑπῆρξε παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διότι τὰ μέτρα ἐπέβαλαν ἀπαγόρευση τῆς συλλογικῆς λατρείας σὲ ὅλη τὴν

Νέα μέτρα γιὰ τὸ νέο lockdown

Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Γνωρίζετε χωρὶς ἀμφιβολία ὅτι ἡ Βελγικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Συντονισμοῦ συνεδρίασε τὴν παρελθοῦσα Παρασκευὴ καὶ ἐπέβαλε γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ lockdown (confinement) λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19. Αὐτὸ ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὴν λατρεία, εἰδικώτερα στὴν λειτουργικὴ ζωή μας. Ἡ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση μὲ ἡμερομηνία 1 Νοεμβρίου 2020 ἀναφέρει: «Ἀπαγορεύονται οἱ

Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου – 23 Ὀκτωβρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ   Ἀριθμ. Πρωτ. 705/2020   ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   Θεοφιλέστατε, Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ, Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῆς Χώρας μας μόλις μὲ ἐνημέρωσε ὅτι τὸ ἰσχῦον πρωτόκολλό μας μέχρι σήμερα, θὰ παραταθῇ ἕως καὶ τὴν 19ην Νοεμβρίου 2020. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅλοι, κληρικοὶ