Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Patriarchale boodschap voor het nieuwe kerkelijke jaar (2023)

† BARTHOLOMEOS BIJ DE GRATIE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID VAN ONZE HEER, GOD EN REDDER JEZUS CHRISTUS, MAKER VAN DE HELE SCHEPPING, MET HET PLEROMA VAN DE KERK ZIJN *  *  * Eerwaarde broeders hiërarchen en geliefde kinderen in de Heer, Door de genade

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha (2023)

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha 2023 Protocol Nr. 221 † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH GENADE, VREDE EN ONTFERMING ZIJ U VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN HEERLIJKHEID IS OPGESTAAN * * * Geliefde broeders en kinderen in de Heer, Nu wij met Gods genade

Pasen 2023 – Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2022 Prot. N°258/2023 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Het feest van de opstanding van de Heer of Heilig Pascha is de viering van Christus’ overwinning op de zonde, de hel en de dood. De verrijzenis van Christus

Kerstboodschap 2022 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2022 Prot. N° 955/2022 Dierbare broeders en zusters in Christus, “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”. Het overheersende kenmerk van het Kerstfeest is altijd het enkelvoudige feit van de komst en

Patriarchale Boodschap verspreid ter gelegenheid van Kerstmis (2022)

Boodschap van de Oecumenische Patriarch ter gelegenheid van Kerstmis Protocolnr. 725 † BARTHOLOMΕOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH, AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE ZIJ U, VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN BETHLEHEM GEBOREN IS *  *  * Geliefde broeders en kinderen in

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Protocol nr. 169     † Bartholomeos bij de gratie Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch Moge de genade, vrede en barmhartigheid van de glorieus verrezen Christus met het hele pleroma van de Kerk zijn * * * Met de ascetische strijd van de heilige en Grote Vasten achter ons, na het

Boodschap van de Oecumenische Patriarch voor Kerstmis

Protocol Nr 751 Patriarchale boodschap Verspreid ter gelegenheid van Kerstmis   † Bartholomeos door de genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe Rome, en Oecumenisch Patriarch, aan de volheid van de Kerk, genade, barmhartigheid en vrede van de in Bethlehem geboren Christus de Verlosser * * * Concelebrerende broeders en gezegende kinderen, Opnieuw gekomen bij

Oproep tot steun voor de slachtoffers van twee natuurrampen

Via de media hebben we van nabij de impact van enkele recente natuurrampen kunnen volgen. Dit was eerst het geval met de overstromingen in onze contreien, en meer bepaald in de Belgische Provincies Luik en Limburg en in Zuid-Oost-Nederland. Nadien was dit het geval met bosbranden op diverse plaatsen in Griekenland. Beide catastrofes hebben al

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Patriarchale boodschap Voor Pasen Protocol Nr. 289   † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS, MET HET GEHELE PLEROMA VAN DE KERK ZIJN * * *   Na het voleindigen van de voor de ziel

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2021 Prot. N°278/2021 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Toen we onze tocht richting Pasen aanvingen, zochten we elkaar op en boden we vergeving als die essentiële eerste stap op de weg van bekering. Vandaag, terwijl we de