Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Boodschap van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux voor de Zondag van de Orthodoxie

De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) richten deze boodschap ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxiezondag, die sinds 1983 in Brussel gezamenlijk wordt gevierd door de vertegenwoordigers van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden in België, en sedert enkele jaren eveneens in Rotterdam voor de orthodoxen van Nederland. Sinds 2014 zijn er

Aanvang van lessen Byzantijnse Psalmzang in Nederland

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG   Prot. N° 50/2021 Aan de clerus van ons Aartsbisdom In Nederland Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, Bij de aanvang van het nieuwe jaar 2021 wil ik u mijn wensen richten en u een gezegend jaar toewensen. Met veel genoegen richt ik me

Kerstboodschap 2020 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2020 Prot. N° 779/2020 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is geboren, looft Hem! Ik groet u met de liefde, vreugde en hoop die ons zo genadig is verleend bij de menswording van onze Heer God en Verlosser Jezus Christus.

Rondschrijven van Metropoliet Athenagoras van België over nieuwe maatregelen

Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, U heeft ongetwijfeld vernomen dat er op 4 december 2020 een verzoekschrift werd neergelegd bij de Raad van State, waarmee ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ de opheffing van het verbod op erediensten werd verzocht. Men argumenteerden dat er sprake was van een schending van de godsdienstvrijheid gezien de

Nieuwe maatregelen voor een nieuwe lockdown

Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, U weet ongetwijfeld dat het Overlegcomité vrijdag laatst bijeen is gekomen om onder verpletterende druk de lockdown in België strenger te maken. Dit heeft ook een impact op de erediensten en met name op ons liturgisch leven. Ziehier wat het Ministerieel Besluit van vandaag, 1 november 2020,

Encykliek van Metropoliet Athenagoras van België – 23 oktober 2020 (met draaiboek)

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG   ENCYKLIEK   Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, De Federale Overheid van ons land heeft me zopas kennis gegeven dat ons protocol, dat tot vandaag geldig is, verlengd wordt tot 19 november 2020. Vergeet echter niet dat iedereen (clerus en gelovigen)

Orthodoxe Jeugd van de Benelux – Οntmoetingsdag 17 oktober 2020

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG Prot. N°617/2020 ENCYKLIEK Excellentie, Eerwaarde vaders, Dierbare ouders, Beste broeders en zusters in Christus, In deze moeilijke tijden, waarin de hele mensheid met de door het Coronavirus veroorzaakte pandemie wordt geconfronteerd en waarin ons dagelijks leven al meer dan 7 maanden overhoop wordt gehaald,

Rondschrijven van Metropoliet Athenagoras m.b.t. hervatten van de eredienst en het draaiboek hiervoor

Orthodoxe Kerk in België Brief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg 6 juni 2020 Eminenties, Excellenties, Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, De Belgische Eerste Minister heeft woensdag aangekondigd dat we vanaf maandag 8 juni 2020 de liturgische vieringen in onze parochies mogen hernemen. Dit nieuws verheugt ons!

Interview met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Parochie van Brugge

Interview : mevrouw Anaïs Vathi De orthodoxe parochie van de heiligen Constantijn en Helena, in de Ezelstraat 85 te Brugge, behoort tot de jurisdictie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Ze werd opgericht vanuit de bekommernis om de orthodoxe gelovigen van de regio te betrekken bij een lokaal liturgisch leven,

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, aan zijn clerus

Excellentie Bisschop Joachim, Eerwaarde Vaders, Christus is verrezen! Het is in de vreugde van de Opstanding dat ik mij tot u richt, dierbare vaders! De ervaring van de Verrijzenis van Christus staat centraal in ons leven. Het leven van de orthodoxe gelovigen, ons leven, is doordrongen en gevoed door ons geloof in de Opstanding, die