Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha (2024)

Prot.N° 244 † BARTHOLOMEOSDOOR DE GENADE GODSAARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME,EN OECUMENISCH PATRIARCHAAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK,GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID ZIJ U VAN CHRISTUS DE HEILAND,DIE IN HEERLIJKHEID IS OPGESTAAN. * * * Achtbare broeders hiërarchen,Geliefde kinderen in de Heer, Door de goedheid en genade van God die al het goede schenkt, na

Pasen 2024 – Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2024 Prot. N°325/2024 Dierbare broeders en zusters in Christus, Ik groet jullie met vreugde in de verrezen Heer! Nu het vasten voorbij is, laten we nuchter feestvieren en God danken. Laat ons feest nooit het Feest van Genade overschaduwen, en laten we

Patriarchale Boodschap voor de Heilige en Grote Vasten (2024)

Prot.N° 152 CATECHETISCHE PREEK BIJ DE AANVANG VAN DE HEILIGE EN GROTE VEERTIGDAGENTIJD + BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS  AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME  EN OECUMENISCH PATRIARCH AAN DE GANSE KERKGEMEENSCHAP, GENADE EN VREDE VAN CHRISTUS ONZE VERLOSSER, ZIJ MET U, ALSOOK WENSEN, ZEGEN EN VERGEVING * * * Eminenties en Excellenties broeders hiërarchen

Patriarchale Boodschap verspreid ter gelegenheid van Kerstmis (2023)

Protocolnummer 828   PATRIARCHALE BOODSCHAP VERSPREID TER GELEGENHEID VAN KERSTMIS † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH, AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE, VAN CHRISTUS DE IN BETHLEHEM GEBOREN REDDER * * *   Zeer Eerbiedwaardige broeders hiërarchen, geliefde kinderen in de Heer,

Patriarchale boodschap voor het nieuwe kerkelijke jaar (2023)

† BARTHOLOMEOS BIJ DE GRATIE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID VAN ONZE HEER, GOD EN REDDER JEZUS CHRISTUS, MAKER VAN DE HELE SCHEPPING, MET HET PLEROMA VAN DE KERK ZIJN *  *  * Eerwaarde broeders hiërarchen en geliefde kinderen in de Heer, Door de genade

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha (2023)

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha 2023 Protocol Nr. 221 † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH GENADE, VREDE EN ONTFERMING ZIJ U VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN HEERLIJKHEID IS OPGESTAAN * * * Geliefde broeders en kinderen in de Heer, Nu wij met Gods genade

Pasen 2023 – Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2022 Prot. N°258/2023 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Het feest van de opstanding van de Heer of Heilig Pascha is de viering van Christus’ overwinning op de zonde, de hel en de dood. De verrijzenis van Christus

Kerstboodschap 2022 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2022 Prot. N° 955/2022 Dierbare broeders en zusters in Christus, “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”. Het overheersende kenmerk van het Kerstfeest is altijd het enkelvoudige feit van de komst en

Patriarchale Boodschap verspreid ter gelegenheid van Kerstmis (2022)

Boodschap van de Oecumenische Patriarch ter gelegenheid van Kerstmis Protocolnr. 725 † BARTHOLOMΕOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH, AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE ZIJ U, VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN BETHLEHEM GEBOREN IS *  *  * Geliefde broeders en kinderen in

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Protocol nr. 169     † Bartholomeos bij de gratie Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch Moge de genade, vrede en barmhartigheid van de glorieus verrezen Christus met het hele pleroma van de Kerk zijn * * * Met de ascetische strijd van de heilige en Grote Vasten achter ons, na het