Benelux logo
Greek logo

Επικαιρότητα

Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον

Πρὸς Τὸν Θεοφιλέστατον βοηθὸν Ἐπίσκοπον, Τοὺς Ἱερεὶς καὶ τοὺς Διακόνους Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζοῦμε ἀναμφιβόλως στιγμὲς ἰδιαιτέρως δύσκολες μὲ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ προσευχόμαστε στὸν Κύριο νὰ μᾶς ἐλεήσει. Στὸ παρὸν μήνυμα, ἐπισυνάπτω τὸ τελευταῖο ἀνακοινωθὲν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ζητᾶ

Ἀκύρωση Συναντήσεως Νεολαίας καὶ Ἱεροῦ Κλήρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (1 Μαΐου 2020)

Πρὸς ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους νέους καὶ νέες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου. Ὅπως κάθε ἔτος, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἀναμένει μὲ ἀνυπομονησία τὴν συνάντηση μεταξὺ τῆς νεολαίας καὶ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τὴν 1η τοῦ μηνὸς Μαΐου. Ἐξ αἰτίας τοῦ σημερινοῦ παγκοσμίου κινδύνου τῆς ὑγείας καὶ τοὺς σχετικοὺς περιορισμοὺς γιὰ τὶς συγκεντρώσεις μεγάλων ὁμάδων, τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλουν οἱ

Ἀνακοίνωση σχετικά μέ τά μέτρα προφύλαξης ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19 (31 Μαρτίου 2020)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἀνακοινωθέν Μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς 18ης λήγοντος μηνός Μαρτίου, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κοινοποίησε τήν ἀπόφαση ἀναστολῆς ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν καί ἐκδηλώσεων στό κλῖμα του, μέχρι τό τέλος τοῦ μηνός, καθώς καί τήν πρόθεσή του νά ἐπανέλθει στό θέμα, ἐφ᾿ ὅσον αὐτό θά καθίστατο ἀναγκαῖο ἀπό τίς τρέχουσες ἐξελίξεις. Ἤδη, ἐπειδή τά κρούσματα

Εὐχὴ διὰ τὸν κορωνοϊόν, ποίημα Μητροπολίτου Ἐδέσσης καὶ Πέλλης κ. Ἰωήλ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς

Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο

Την Δ΄ Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 29 Μαρτίου 2020, ημέρα μνήμης του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Σιναΐτου, συγγραφέως της Κλίμακος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας τέλεσε την θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Μεγάρου, τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης, με την παρουσία μόνο

Κήρυγμα Δ΄ Κυριακῆς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Κήρυγμα γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη ἀπὸ τὸν π.Παναγιώτη Μοσχονᾶ.

Εὐχή εἰς λοιμικήν νόσον (τοῦ νεωστί ἐνσκήψαντος κορωνοϊοῦ)

Ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς δύσκολης συγκυρίας τῆς πανδημίας, τό Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν Ποιμαντικήν Διακονίαν εἰς τόν Χῶρον τῆς Ὑγείας (http://www.pastoralhealth-ep.com/home?lang=el) ἔχει ἐτοιμάσει μία εὐχή εἰδικά γι᾽ αὐτήν τήν περίσταση, ζητῶντας θεραπεία, προστασία καί ἐλπίδα ἀπό τόν Θεό καί ἀνάπαυση γιά τούς νεκρούς. Ἄς στραφοῦμε ὅλοι οἱ πιστοί στόν Θεό μέ θερμή προσευχή,

Ἡ προβολὴ τῆς ἀγάπης στὴ μορφή τῆς Παναγίας μας, τοῦ Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος Ἰωακείμ

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως καὶ τῆς ὑποταγῆς, ἀδελφοί μου, στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ Ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι τὸ «πλήρωμα τοῦ νόμου» καὶ ἡ «καθ’ ὑπερβολὴν ὀδός». Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν «Πρώτη πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή» του καὶ συγκεκριμένα στὸν περίφημο ὕμνο τῆς Ἀγάπης, τὴν περιγράφει καὶ τὴν ἀναλύει, ὄχι στὴ φύση της – διότι

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου γιὰ τὴν διπλὴ Ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου

Ἀγαπητοί μου, Εὑρισκόμεθα σὲ συνθῆκες ἰδιαίτερα δύσκολες γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ 25η Μαρτίου ὅμως μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ σκεφθοῦμε τὸ νόημα τόσο τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους, ἀλλὰ καὶ τὸ νόημα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Πατρίδος. Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Κύριος καὶ Σωτήρας ἡμῶν

Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Τὰ λόγια αὐτὰ, ἀδελφοί μου, εἶναι τόσο σπουδαῖα, τόσο καινούργια καὶ τόσο ψυχοσωτήρια, ποὺ μόνο ἀπὸ στόμα θεϊκὸ μποροῦσαν νὰ εἰπωθοῦν. Μέσα στὶς λίγες αὐτὲς λέξεις κρύβεται ἡ ἱεραρχία τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς. Συνθέτει ὁ Κύριός μας τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ καὶ πλάθει τὸν ἀληθινὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς. Στὸ στίχο τοῦτο βρίσκεται τὸ βαθύτερο νόημα τῆς